Priėmimas į VDU ŽŪA bakalauro studijas | VDU Žemės ūkio akademija

Priėmimas į VDU ŽŪA bakalauro studijas

Nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 5 d. 12 val. vyks prašymų studijuoti Lietuvos universitetuose ir kolegijose registravimo pagrindinis etapas, individualiai pildant stojimo paraišką internetu LAMA BPO informacinėje sistemoje. Stojantieji galės pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas, valstybės nefinansuojamas vietas ir valstybės nefinansuojamas vietas su studijų stipendija.

Šio bendrojo priėmimo etapo kvietimai studijuoti bus siunčiami elektroniniu paštu rugpjūčio 9 dieną iki 12 val. Juos stojantieji taip pat matys prisijungę prie savo prašymo paskyros LAMA BPO informacinėje sistemoje. VDU ŽŪA studijų sutartis elektroniniu būdu bus galima sudaryti nuo  rugpjūčio 9 d. 15 val. iki rugpjūčio 12 d. 15 val. Visi kviečiamieji rugpjūčio 9 dieną gaus informacinius laiškus dėl sutarties pasirašymo epasirasymas.vdu.lt sistemoje.

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija  (VDU ŽŪA) šiais metais stojantiesiems siūlo rinktis pirmosios pakopos, ištęstines bei nuotolines studijų programas. Itin perspektyvias bei paklausias studijų kryptis besirenkantys studentai gaus 200 eurų kasmėnesines stipendijas. 

Parengiamosios studijos

Šiemet VDU Žemės ūkio akademija pradeda įgyvendinti ir išskirtinę pasirengimo studijoms programą. Ji skirta asmenims, kurie motyvuotai savo ateitį ir karjerą sieja su žemės ir miškų ūkiu ar agroverslu, tačiau dar nėra pasirengę stoti į universitetines studijas, jiems trūksta studijoms reikiamų įgūdžių ir žinių.

BAKALAURO STUDIJŲ PROGRAMŲ LEIDINYS 2021 M.

VDU ŽŪA – plačiausios aprėpties universitetas Lietuvoje ir šiuo metu bakalauro studijas siūlo šiose studijų kryptyse:

Žemės ūkio mokslai

Agronomija
Biologinių sistemų valdymas
Kraštovaizdžio dizainas
Maisto kokybė ir sauga
Miškininkystė

 

Gyvybės mokslai

Taikomoji ekologija

 

 

Verslo ir viešoji vadyba

Apskaita ir finansai
Logistika ir prekyba
Turizmo industrijos

 

Inžinerijos mokslai

Sumanioji inžinerija
Žemės ūkio mechanikos inžinerija
Vandens ir žemės inžinerija