Apie VDU ŽŪA | VDU Žemės ūkio akademija

Apie VDU ŽŪA

Naujasis Universiteto raidos etapas. Kas mūsų laukia?

Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU), savo veiklos pradžią pradėjęs skaičiuoti  nuo 1924 – aisiais Dotnuvoje įsteigtos Žemės ūkio akademijos ir vėliau ne kartą keitęs pavadinimus, tačiau visada išlaikęs pagrindinę savo veiklos kryptį, 2019 m. sausio 1d. tampa Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Žemės ūkio akademija. Savo įžvalgomis apie tai, kokią žinią universiteto akademinei bendruomenei ir visai Lietuvos visuomenei neša šis istorinis faktas, dalijasi ASU rektorius prof. Antanas  MAZILIAUSKAS.

„Netrukus įžengsime į naują universiteto raidos etapą. Įžengsime žinodami, ko siekiame, išlaikydami savo misijos tęstinumą, pasitikėdami savo priimtų sprendimų teisingumu ir pasiryžę drąsiai priimti naujus iššūkius kaip naujas galimybes tobulėti ir augti. Ar galėtų būti kitaip? Tikrai ne. Nes visi matome – pasaulis keičiasi ne šimtmečiais, ne dešimtmečiais, o kiekvieną minutę ir sekundę. Tad ar universitetas gali stovėti vietoje? Ir apskritai koks jo vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje?“, – kviečia pasvarstyti A. Maziliauskas, atkreipdamas dėmesį į ispanų filosofo ir eseisto  Jose Ortega Gasseto (1883 – 1955) pastebėjimą, kad Europoje viduramžiais sukurti universitetai netruko tapti varančiąja kontinento jėga ir svarbiausiais kultūros puoselėtojais.  Tačiau 20 a. pirmojoje pusėje jie jau buvo iš esmės  pasikeitę – išplėtę profesijos mokymą, pagilinę tyrinėjimus, beveik visiškai atmetę kultūros mokymą ar perdavimą.

„Taigi universitetų kaip ir visuomenės raida neišvengiama. Australijoje atliktos universitetų ateities studijos autoriai (tai garsi tarptautinė kompanija “Earst and Young”)  teigia, kad 1 – osios ir 2 – osios  generacijų studijų ir tyrimų universitetai jau rytoj taps nebegyvybingi,  o po 10 – 15 metų bus priversti užsidaryti,  jei šiuo metu jie nedarys kitaip. Nes ateitis priklausys 3 – iosios  ir 4 – osios  generacijų universitetams, ne tik su stipriomis studijomis bei moksliniais tyrimais, bet ir palaikantiems glaudžius partnerystės ryšius su ekonominiais subjektais ir aktyviai įsitraukiantiems į aplinkos, t. y. šalies, regiono, sektoriaus, keitimą ir pasiryžusiems prisimti lyderių vaidmenį šių pokyčių kūrime“, – universitetų vaidmens reikšmę šiuolaikinėje visuomenėje komentuoja A. Maziliauskas.

Tam, kad progresas vyktų, rektoriaus įsitikinimu, universitetas turi nebijoti keistis, ASU siekdamas šio tikslo  pasirinko teisingą kelią. „Sprendimą priėmėme ne impulsyviai, ne atsitiktinai, o gerai išanalizavę  situaciją ir atlikę išsamią resursų inventorizaciją: per pastarąjį laikotarpį esame sėkmingai modernizavę savo mokslinių tyrimų ir studijų bazę –  šiuo metu ji visiškai atitinka tarptautinius standartus, tačiau gali būti panaudojama ir efektyviau: mūsų erdėse galėtų dirbti daugiau mokslininkų, studijuoti daugiau studentų. Tačiau demografinė šalies situacija, studentų skaičiaus mažėjimas, išaugę kokybiniai reikalavimai stojančiųjų priėmimui, didėjanti Europos universitetų konkurencija ne tik su JAV, bet jau ir su Kinijos universitetais, reikalauja efektyvių ir neatidėliotinų žingsnių, jei norime būti konkurencingi tarptautinėje rinkoje“, – konsolidacijos motyvus argumentuoja ASU rektorius.

Į VDU ateiname remdamiesi savo pamatinėmis vertybėmis ir toliau įgyvendindami misiją, numatytą mūsų strategijoje“,  – kalba A. Maziliauskas, pastebėdamas, kad šiandienos ir ateities universitetinis išsilavinimas  – jau ne vien tik žinios, nes naujų žinių šiandien galima įgyti vien kompiuterio pelės paspaudimu. Leonidas Donskis yra pasakęs, kad „Prancūzai juokauja, kad  kai užmiršti viską, ko mokeisi, tai, kas tavyje lieka ir kaip tu gyveni,  ir yra išsilavinimas. Iš tiesų šiandien darbo rinkoje yra patrauklus toks absolventas, kuris geba naudotis informacija, skaitmeniniais duomenimis, juos pritaikyti, priimti sprendimus, dirbti komandoje, komunikuoti keletu užsienio kalbų. Buvimas viename darinyje su VDU, kuriame mokoma net 30 užsienio kalbų, daugiau laisvo dalykų pasirinkimo galimybių neabejotinai  praplės studentų galimybes susikurti savo kompetencijas, patiems pasirenkant mokslo dalykus.

Mokslininkai turės daugiau galimybių burti stiprias tarpdisciplinines komandas ir tapti dar patrauklesniais bei konkurencingesniais. Efektyviau išnaudosime mūsų gebėjimus, stiprybes, moderniausias laboratorijas, auditorijas, bendrabučius, sporto bazes.“ – sako rektorius.

Tikėtina, kad pokyčių kelias ne visada bus visiškai lengvas. Nors  savo vidine kultūra ir vyraujančia demokratine atmosfera ASU ir  VDU yra labai panašūs. Tačiau siekiant efektyvumo, jungiant administracijas,  aptarnavimo padalinius, kai kam keisis pareigos, darbo vieta, kolektyvas. Tai tam tikri nepatogumai, bet kartu ir naujos karjeros galimybės. Studentai studijuos didesniuose srautuose, turės daugiau naujų patirčių ir bendravimo galimybių.

A.Maziliauskas teigia neabejojantis, kad viskas, kas buvo pasiekta ASU, pasiekta visos bendruomenės pastangomis. Tai, ko nuspręsta  siekti ateityje, taip pat  nuspręsta kartu. Todėl dabar belieka keliauti pirmyn nekeičiant krypties – dirbti išvien su verslu, tarnauti mokslo, žemės ūkio ir visos Lietuvos labui.