Bioekonomikos plėtros fakulteto tyrėjai kurs sumanaus kaimo turizmo vystymo mokymo programą

2010 m. Europos Sąjunga įtraukė sumanaus (angl. smart) sąvoką į kontinento vystymo strategiją ir siekia tapti sumania, tvaria ir įtraukiančia ekonomika.  2017 m. vykusioje pirmojoje Sumanaus turizmo konferencijoje (angl. UNWTO World Conference on Smart Destinations) buvo pažymėta, kad sumanus turizmas- tai ne madinga kryptis, o turizmo ateitis. Be to, vietovės, kurios taiko šio turizmo principus, sumažina skirtumus tarp regionų bei prisideda prie vietos bendruomenių klestėjimo, teigia projekto vadovė dr. Rasa Pranskūnienė.

Kita vertus, situacija kaimo vietovėse nedžiugina, nes EU-28 jaunimo nedarbas periferijoje mažėja labai nežymiai, pvz., 2016 m. nedarbas siekė 18.8 %, o o 2018 m. – 16,8 %, – pažymi projekto tyrėja doc.dr. Aušra Rūtelionė.

Siekiant keisti studentų bei kaimo bendruomenių požiūrį į kaimo turizmo vystymą,  2019 spalio 1 d. fakultete startavo Erasmus+ Strateginių partnerysčių aukštajame moksle tarptautinis projektas „SMARTRURAL: Towards smart rural tourism development in Europe“. Projekto tikslas- ugdyti studentų, tyrėjų ir kaimo turizmo bendruomenių bei vietinės valdžios institucijų sumanų mąstymą, suteikiant jiems prieigą prie pažangiausių žinių bei pasiūlant jiems tinkamiausius mokymosi metodus.

Projekte dalyvauja 7 universitetai, t.y.  Eskişehir Osmangazi University (Turkija), Vytauto Didžiojo Universitetas (Lietuva), Ljubliana University (Slovėnija), Alicante University (Ispanija), University of Economics in Prague (Čekija), University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Lenkija) ir UNIPEGASO (Italija).

Projekto metu bus sukurta skaitmeninė sumanaus kaimo turizmo vystymo mokymo programa, kuri bus testuojama visose projekto šalyse. Programa bus papildyta geriausių sumanaus kaimo turizmo atvejų e-knyga.

Projekto metu kaimo vystymo ir  turizmo srities studentai kartu su kiekvienos šalies kaimo turizmo bendruomenėmis ir vietos valdžios institucijomis vystys sumanaus kaimo turizmo idėjas bei pateiks sprendimus (verslo modelius) mažiausiai penkiomis kaimo turizmo bendruomenėms kiekvienoje šalyje.

Lapkričio 8-9 d. Eskişehir Osmangazi University (Turkija) vyko pirmasis projekto susitikimas. Susitikime partneriai diskutavo apie sumanaus kaimo turizmo situaciją, galimybes ir perspektyvas bei aptarė dviejų metų veiklos planą. Projekte pirmiausiai numatyta atlikti situacijos analizę, siekiant įvertinti panašias atvirai prieinamas sumanaus turizmo mokymo programas partnerių šalyse ir pasaulyje bei atlikti interviu su projekto suinteresuotomis pusėmis. Remiantis atlikta analize, bus pradėta rengti kaimo turizmo vystymo mokymo programa, kuri bus testuojama turizmo ir kaimo vystymo studentų komandose.


Projekto trukmė – 2 m.

Projekto vadovė Lietuvoje – dr. Rasa Pranskūnienė.

Projekto dalyviai:
A. Rūtelionė;
V. Vanagienė.