Darbuotojų konkursai

Vadovaujantis Rektoriaus įsakymu Nr. 405 – PA, 2018 m. spalio 25 d. skelbiamas konkursas etatinėms dėstytojų ir mokslo darbuotojų vietoms užimti:

Agronomijos fakulteto
Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institute:
docento (agroekologija),
docento (0,75 et.) (žemdirbystės sistemos),
lektoriaus (0,25 et.) (agronomijos pagrindai),
vyresniojo mokslo darbuotojo (0,5 et.) (agroekosistemų tvarumas).

Žemės ūkio ir maisto mokslų institute:
docento (maisto žaliavų laikymas; instrumentinė ir juslinė maisto žaliavų analizė),
docento (augalininkystė; konsultavimo metodologija),
docento (0,75 et.) (lauko ir daržo augalų produktyvumas),
docento (0,5 et.) (daržininkystė),
lektoriaus (0,5 et.) (maisto saugos ir kokybės valdymo sistemos, augalinių maisto žaliavų kokybės ir saugos valdymas).

Ekonomikos ir vadybos fakulteto
Ekonomikos, apskaitos ir finansų institute:
docento (gamtos išteklių ekonomika; pasaulio maisto ūkio vystymasis),
docento (0,5 et.) (vietos ir regionų ekonomika),
docento (0,25 et.) (verslo mokesčiai),
lektoriaus (0,25 et.) (finansai),
lektoriaus (0,25 et.) (tarptautinis apskaitos reglamentavimas),
lektoriaus (0,25 et.) (bioekonomika),
lektoriaus (0,25 et.) (apskaita).

Miškų ir ekologijos fakulteto
Aplinkos ir ekologijos institute:
profesoriaus (0,5 et.) (cheminis ir biocheminis biomasės perdirbimas; aplinkos taršos vertinimas),
docento (0,75 et.) (vandens ekologija ir biologija; agroekologija),
lektoriaus (0,5 et.) (bendroji ekologija, aplinkos kokybės vertinimas),
vyresniojo mokslo darbuotojo (0,5 et.) (aplinkai draugiškų tepalų tribologinių savybių tyrimai),
jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,5 et.) (agroekologija).

Miško biologijos ir miškininkystės institute:
profesoriaus (aplinkos kokybės vertinimas ir miško ekologija),
lektoriaus (0,5 et) (miškininkystė, medynų formavimas),
lektoriaus (0,5 et) (laukinių gyvūnų prekių mokslas),
lektoriaus (0,5 et) (plantacinė miškininkystė),
vyresniojo mokslo darbuotojo (0,5 et.) (Ecosystems service; Natural resource management; Biodiversity conservation; Forest management; Green infrastructure).

Miškotvarkos ir medienotyros institute:
profesoriaus (0,5 et.) (matematinių statistinių metodų taikymas miškotyroje),
docento (0,5 et.) (miško našumas),
lektoriaus (0,25 et.) (miško ūkio kompiuterika),
vyriausiojo mokslo darbuotojo (kompleksiškas aplinkos veiksnių poveikis medžių ekofiziologinėms reakcijoms išgyvenant stresą).

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto
Hidrotechninės statybos inžinerijos institute:
docento (0,5 et.) (medžiagų atsparumas; kompiuterinė grafika),
docento (0,5 et.) (statybinės medžiagos ir pastatų projektavimas; statybos teisinis reguliavimas).

Vandens išteklių inžinerijos institute:
docento (0,5 et.) (vandens ūkio verslo vadyba; vandentvarka),
lektoriaus (0,25 et.) (hidrotechninės statybos darbų technologija ir organizavimas).

Žemėtvarkos ir geomatikos institute:
lektoriaus (inžinerinė geodezija),
lektoriaus (0,5 et.) (žemės teisė).

Žemės ūkio inžinerijos fakulteto
Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos institute:
docento (0,5 et.) (sandėliavimo sistemų inžinerija; inžinerinių technologijų projektavimas).

Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos institute:
lektoriaus (0,5 et.) (vidaus degimo varikliai).

Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institute:
profesoriaus (0,25 et.) (biokuro paruošimo konversijai technologijų energetinis vertinimas; biomasės gamybos technologinių procesų teorija).

Matematikos, fizikos ir informacinių technologijų centre:
profesoriaus (0,25 et.) (matematika).

Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centro
Kalbų katedroje:
lektoriaus (anglų kalba A1, A2, B1, B2, verslo ir specialybės anglų k. (C1)),
lektoriaus (0,5 et.) (anglų kalba A1, A2, B1, B2, verslo ir specialybės anglų k. (C1)).

Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedroje:
profesoriaus (profesinio ugdymo metodologija; ugdymo filosofija ir mokymo teorijos),
docento (0,5 et.) (edukologinių tyrimų metodologija; vartotojų visuomenė),
docento (0,5 et.) (modernioji pedagoginė komunikacija ir retorika; Basics of International Communication),
lektoriaus (0,5 et.) (kultūrologija; visuomenės raida).

Prašymus ir kitus dokumentus dalyvauti konkurse pateikti Rektoriaus vardu iki 2018-11-26 16.30 val. adresu: ASU Personalo vystymo ir valdymo skyrius (centriniai rūmai, 203 kab.), Studentų g. 11, Akademija, Kauno r. Informacija teikiama tel. 8 37 75 22 22.