EWA vardinė stipendija Agronomijos fakulteto studentų skatinimui

AB „EAST West Agro“ skiria dvi vienkartines vardines stipendijas Agronomijos fakulteto pirmosios pakopos nuolatinių studijų trečio ir ketvirto kurso studentams.
Vienkartinės vardinės stipendijos dydis 290 Eur. Stipendija skiriama vienam trečio kurso ir vienam ketvirto kurso Agronomijos studijų programos studentams.
Studentai norintys dalyvauti konkurse vienkartinei vardinei stipendijai gauti iki 2019 metų vasario 16 dienos elektroniniu paštu info@ewa.lt  pateikia:

· Paraišką stipendijai gauti (pildoma dekanate);
· Motyvacinį laišką;
· Papildomai gali atsiųsti instituto direktoriaus pasirašytą rekomendaciją.

Kandidatai vertinami pagal paskutinės sesijos specialybės dalykų vidurkį, bei paskutinį užsienio kalbos egzamino įvertinimą. Pirmenybė teikiama studentams kilusiems iš kaimo vietovės.
Jei turėsite klausimų – kreipkitės 8-662-41474.