Projektai | VDU Žemės ūkio akademija

Projektai

Projekto pavadinimas Tarptautinis/Nacionalinis Projekto vykdymo metai Projekto vadovas/Atsakingas asmuo
Inovatyvių augalinių baltymingų žaliavų derinių, turinčių nepakeičiamąsias aminorūgštis, moksliniai tyrimai Nacionalinis 2020 02 03 - 2021 06 01 Doc. dr. Aurelija Paulauskienė
Inovatyvių preparatų poveikio žieminių rapsų genetinio derliaus potencialo išsaugojimui tyrimai Nacionalinis 2020 05 11 - 2020 10 30 Doc. dr. Darija Jodaugienė
Liofilizuoti jogurto kąsneliai, praturtinti netradicinėmis funkcionaliomis žaliavomis Tarptautinis 2020 07 01 - 2022 02 01 doc. dr. Jurgita Kulaitienė
Organinės trąšos iš mėsos ir kaulų miltų su biologiniais preparatais dirvožemio ir augalų produktyvumui didinti ir kvapų emisijoms mažinti Nacionalinis 2020 06 25 - 2021 06 10 Doc. dr. Zita Kriaučiūnienė
Inovatyvių biologinių praparatų prototipų bandymai žieminių kviečių pasėliuose Nacionalinis 2020 07 02 - 2020 11 30 Doc. dr. Darija Jodaugienė
Skirtingų žemdirbystės technologijų efektyvumo ir perspektyvumo įvertinimas ekonominiu, energetiniu ir aplinkosauginiu požiūriu Nacionalinis 2020 06 01 - 2022 11 10 Prof. dr. Vaclovas Bogužas
Skystųjų fosforo trąšų įtaka ankštinių augalų dygimui ir vystymuisi skirtinguose dirvožemiuose Nacionalinis 2020 09 15 - 2021 12 31 Doc. dr. Evaldas Klimas
Seamac produktų įtaka žieminių kviečių produktyvumui ir kokybiniams rodiklaims Tarptautinis 2020 12 21 - 2021 10 29 Doc. dr. Aušra Sinkevičienė
Seamac produktų įtaka žieminių rapsų produktyvumui ir kokybiniams rodiklaims Tarptautinis 2020 12 21 - 2021 10 29 L. Skiniulienė
Effect of farming systems on the accumulation of biologically active and anticancer compounds of potato tubers with coloured flesh Tarptautinis 2018 02 01 - 2020 01 31 Prof. dr. Elvyar Jarienė
Evaluation of foliar application of K-Leaf on sugar beet Tarptautinis 2018 05 01 - 2019 04 30 Doc. dr. Vytautas Liakas
Evaluation of liquid application of Thio-Sul with UAN on Winter wheat in Lithuania Tarptautinis 2018 04 01 - 2019 03 31 Doc. dr. Vytautas Liakas
Evaluation of 6 prototypes solid fertilizer on winter wheta in Lithuania Tarptautinis 2018 04 01 - 2019 03 31 Doc. dr. Vytautas Liakas
Biologinių preparatų poveikio pagrindinių lauko augalų derliaus formavimuisi tyrimai Nacionalinis 2019 01 01 - 2019 12 31 Doc. dr. Vytautas Liakas
Evaluation of Thio-Sul as soil application and K-leaf as foliar application on oilseed rape Tarptautinis 2019 02 01 - 2020 01 31 Doc. dr. Vytautas Liakas
Biologinių preparatų poveikio pagrindinių lauko augalų derliaus formavimuisi tyrimai Nacionalinis 2019 12 10 - 2020 12 21 Doc. dr. Vytautas Liakas
Materialinės bazės atnaujinimas augalų genetinių išteklių išsaugojimui, atnaujinimui, genetinio tapatumo nustatymui Nacionalinis 2018 04 09 - 2019 12 31 Doc. dr. Robertas Kosteckas
VDU Žemės ūkio akademijos augalų nacionalinių genetinių išteklių lauko kolekcijų palaikymas ir atnaujinimas Nacionalinis 2019 07 23 - 2019 12 15 Doc. dr. Robertas Kosteckas
Konkurencingas ūkis Nacionalinis 2016 12 11 - 2019 12 11 Lekt. dr. Jurgita Baranauskienė
Inovatyvių inžinerinių sprendimų ir termoenergetinių procesų valdymo
sistemų, skirtų sultingų augalininkystės produktų sandėliavimo technologijų tvarumui didinti, sklaida
Nacionalinis 2017 12 15 - 2020 12 21 Doc. dr. Egidijus Zvicevičius
Inovatyvaus daržo augalų auginimas vertikaliose sistemose, taikant šiuolaikines aplinką ir išteklius tausojančias technologijas technologijas Nacionalinis 2018 03 05 - 2021 03 31 Doc. dr. Jurgita Kulaitienė
Daugiafunkcinių pasėlių poveikio aplinkai, dirvožemiui, augalų produktyvumui ir pelningumui pagrindimas Nacionalinis 2017 06 20 2019 12 01 Prof. habil. dr. Rimantas Velička
Biopreparatų poveikio augalams tyrimai in vivo Nacionalinis 2017 12 15 - 2020 12 31 Prof. dr. Natalija Burbulis
Biologinių preparatų poveikis vasarinių kviečių agrocenozei Nacionalinis 2019 05 06 -2019 11 30 Doc. dr. Darija
Jodaugienė
Nulinio žemės dirbimo (No-Till) technologijos kompleksinis tyrimas ir ekonominis-aplinkosauginis įvertinimas

Nacionalinis 2019 06 11 -2021 12 01

Prof. dr. Vaclovas Bogužas
Dirvožemio kokybės būklės Lietuvoje įvertinimas ir jo kokybės kitimo stebėsenos metodikos ir modelio parengimas

Nacionalinis 2019 07 08 -2021 12 01

Doc. dr. Jūratė
Aleinikovienė

Mikroelementų įtaka žieminių kviečių kokybiniams rodikliams

Nacionalinis 2019 07 29 -2019 10 31

Doc. dr. Aušra
Sinkevičienė

Transformation of European Food Systems towards Sustainability by Transnational, Innovative Teaching“ / „Europos maisto sistemų pertvarkymas siekiant tvarumo pasitelkus tarptautinį, inovatyvų mokymą Tarptautinis 2018 09 01-2020 08 31 Doc. dr. Živilė Tarasevičienė
Pluoštinių kanapių veislių biopotencialas ir sėklininkystė Nacionalinis 2018 04 16-2021 04 16 Doc. dr. Robertas Kosteckas; doc. dr. Zita Kriaučiūnienė; prof. habi. dr. Rimantas Velička
Mikroelementų įtaka žieminių kviečių peržiemojimui Nacionalinis 2018 10 23-2019 05 31 Doc. dr. Aušra Sinkevičienė
Netradicinės vietinės žaliavos panaudojimas, saugesnių ir inovatyvių produktų gamybos technologijų tyrimai Nacionalinis 2018 07 13-2018 10 05 Doc. dr. Aušra Sinkevičienė
Biologinių preparatų poveikis vasarinių kviečių agrocenozei Nacionalinis 2018 06 04 Doc. dr. Darija Jodaugienė
Naujų preparatų integravimo į inovatyvias rapsų auginimo technologijas agronominės ir technologinės koncepcijos parengimas Nacionalinis 2017 07 07-2018 04 04 Doc. dr. Zita Kriaučiūnienė
Optimalūs tarpinių augalų sprendimai siekiant sumažinti tarptautinių Ventos ir Lielupės baseinų taršą“ / „Optimal catch crop soliutions to reduce pollution in the transboundary Venta and Lielupe river basins Tarptautinis 2017 04 01-2019 03 31 Doc. dr. Jūratė Aleinikovienė
Scientific field experimentation on the benefits of foliar application of K-Leaf on sugar beet Tarptautinis 2017 05 01-2018 04 30 Doc. dr. Vytautas Liakas
Higher functionality food products from organic vegetable raw materials Tarptautinis 2012 06 01-2015 05 31 Prof. dr. Honorata Danilčenko
Vasarinių rapsų pasėlio tankumo įtaka produktyvumui Tarptautinis 2013 05 31-2013 11 30
Tyrėjų naktis 2013 Tarptautinis 2013 05 01-2013 10 01
Tyrėjų naktis 2012 Tarptautinis 2012 06 27-2012 09 28
E! 6855 ECORAWNetradicinių ekologinių augalinių žaliavų panaudojimas maisto produktų kūrimui ir jų funkcionalumo didinimui Tarptautinis 2012 06 01-2014 12 01 Prof. dr. Honorata Danilčenko
Azoto trąšų normų optimizavimas naudojant biologinį preparatą kviečių pasėliuose Tarptautinis 2012 05 01-2013 05 01 Doc. dr. Vytautas Liakas
FP7 Pramonės baltyminių ir riebalinių šalutinių produktų panaudojimas papildomai vertei kurti (APROPOS) Tarptautinis 2012 01 01-2014 12 31
Maisto ir pašarų produkcijos valdymas, jų sauga ir kokybė globalios klimato kaitos sąlygomis (PROFICIENCY) Tarptautinis 2009 12 01-2013 06 01
COST ES0804 Mikro dujų apykaitos tarp biosferos ir atmosferos integruoto monitoringo tobulinimas (ABBA) Tarptautinis 2008 09 26-2013 02 16
E! 4449 AKTINIDIA Naujų konditerijos gaminių gamybos
technologijos sukūrimas, panaudojant Baltijos ir Šiaurės
regione auginamus ekologiškus augalus
Tarptautinis 2008 06 02-2010 06 02 Doc. dr. Aurelija Paulauskienė
Augalinių liekanų mineralizacija naudojant biologinės kilmės produktus Nacionalinis 2017 08 30-2020 08 31 Doc. dr. Lina Marija Butkevičienė
Mokslinio tyrimo projektas „Anglies sekvestracijos potencialo žemės ūkyje įvertinimas“ Nacionalinis 2017 06 01-2019 12 01 Prof. dr. Vaclovas Bogužas
Mokslinio tyrimo projektas „Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų šalies augalininkystės sektoriuje inventorizavimas“ Nacionalinis 2017 06 20-2019 12 01 Doc. dr. Jūratė Aleinikovienė
Maisto produktų praturtinimas funkcionaliais komponentais Nacionalinis 2017 09 06-2018 03 31 Doc. dr. Živilė Tarasevičienė
Netradicinių augalinių žaliavų paieška naujų maisto produktų kūrimui Nacionalinis 2017 09 11-2018 03 12 Doc. dr. Jurgita Kulaitienė
Netradicinių augalinių žaliavų paieška naujų maisto produktų kūrimui Nacionalinis 2017 09 01-2018 01 31 Doc. dr. Jurgita Kulaitienė
Netradicinių augalinių žaliavų paieška naujų maisto produktų kūrimui Nacionalinis 2017 09 01-2018 02 28 Doc. dr. Jurgita Kulaitienė
Nano technologijomis pagamintų bei mikroorganizmais praturtintų preparatų pritaikymo žemės ūkio augalų atsparumui bei derlingumui didinti tyrimai Nacionalinis 2017 05 01-2017 10 20 Doc. dr. Asta Ramaškevičienė
Naujos kartos skystų organinių nano trąšų-biologinio stimuliatoriaus integravimo agronominės ir technologinės koncepcijos parengimas Nacionalinis 2017 06 26-2018 03 26 Doc. dr. Evaldas Klimas
Nualintų ir eroduojamų dirvožemių tvarumo atstatymo galimybės augalininkystės ūkiuose Nacionalinis 2017 05 18-2020 05 18 Doc. dr. Evaldas Klimas
Biologinių preparatų poveikio pagrindinių lauko augalų derliaus formavimuisi tyrimai Nacionalinis 2017 01 01-2017 12 31 Doc. dr. Vytautas Liakas
Ekologinių pluoštinių kanapių auginimo galimybės Lietuvoje Nacionalinis 2017 01 02
2017 12 31
Doc. dr. Vytautas Liakas
Naujų preparatų, praturtintų bakterijomis ir mikrogrybais, panaudojimo dirvožemio mikro ir makro elementų prieinamumo augalams gerinimui tyrimai Nacionalinis 2017 05 15-2017 11 10 Doc. dr. Asta Ramaškevičienė
LYDERIS FABA normų ir tręšimo laiko įtaka žirnių ir pupų derliui ir kokybei Nacionalinis 2017 04 01-2017 12 31 Doc. dr. Irena Pranckietienė
Naujų preparatų, praturintų bakterijomis ir mikrogrybais panaudojimo bei efektyvumo žemės ūkio augalams tyrimai Nacionalinis 2017 04 15-2017 10 10 Doc. dr. Asta Ramaškevičienė
Bičių šeimų žiemojimo palyginimas naudojant skirtingą bičių maistą Nacionalinis 2017 02-2017 08 15 Doc. dr. Algirdas Amšiejus, lekt. Aurelija Šaluchaitė
Biologinių preparatų poveikis vasarinių kviečių agrocenozei Nacionalinis 2017 02 17-2017 11 30 Doc. dr. Darija Jodaugienė
Biologinių preparatų poveikis vasarinių kviečių agrocenozei Nacionalinis 2016 04 11 – 2016 11 30 Doc. dr. Darija Jodaugienė
Aplinkos veiksnių ir žieminių kviečių mitybos azoto trąšomis modeliavimas Nacionalinis 2016 03 31 – 2016 12 01 Doc. dr. Rūta Dromantienė
Netradicinės vietinės žaliavos panaudojimas, didesnės biologinės vertės, saugesnių ir inovatyvių produktų gamybos technologijų prototipui sukurti Nacionalinis 2016 03 31-2016 10 30 Doc. dr. Jurgita Kulaitienė
Biologinių preparatų poveikio pagrindinių lauko augalų derliaus formavimuisi tyrimai Nacionalinis 2016 01 01-2016 12 31 Doc. dr. Darija Jodaugienė
Probiotinių mišinių mikrobiologinis aktyvumas ir kokybinis įvertinimas Nacionalinis 2016 03 14 – 2016 06 07 Doc. dr. Jūratė Aleinikovienė
Bičių priežiūros įtaka Varroa destructor kontrolei Nacionalinis 2016 01 03-2016 09 15 Doc. dr. Algirdas Amšiejus, lekt. Aurelija Šaluchaitė
Herbicidų mišinių ir derinių tyrimas Sosnovskio barščio (Heracleum sosnovskij) kontrolei agrocenozėse ir natūraliose augimvietėse Nacionalinis 2016 05 23 – 2017 12 01 Doc. dr. Darija Jodaugienė
Natūralios kilmės kalio ir fosforo trąšų panaudojimo augalų tręšimui tyrimai Nacionalinis 2016 10 05-2019 10 05 Doc. dr. Evaldas Klimas
Tikslaus juostinio žemės dirbimo ir sėjos mašinų darbo technologinių operacijų tyrimai ir kompleksinis efektyvumo vertinimas Nacionalinis 2016-2018 Prof. dr. Kęstutis Romaneckas
Tvaraus ūkininkavimo ir trumpos rotacijos su pupomis poveikis aplinkai, pasėlių produktyvumui ir bioekonominiam potencialui realizuojant ES Žalinimo programą Nacionalinis 2016 – 2018 Prof. dr. Kęstutis Romaneckas
Aplinkos veiksnių ir žieminių kviečių mitybos azoto trąšomis modeliavimas Nacionalinis 2016 10 11 – 2016 12 15 Doc. dr. Rūta Dromantienė
Europos sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos Horizontas 2020 paraiškų rengimas Nacionalinis 2015 11 18-2015 12 15 Prof. dr. Vaclovas Bogužas
Klimato ir aplinkos kaitos kompleksinis poveikis agroekosistemų produktyvumui, biologinei įvairovei ir tvarumui Nacionalinis 2015 09 11- 2018 12 31 Prof. habil. dr. Rimantas Velička
Aukštutinio baseino šlaitų apželdinimo efektyvumo tyrimas Nacionalinis 2015 10 16-2018 Doc. dr. Evaldas Klimas
Bičių įtaka ekologinio ir intensyvaus auginimo vasarinių rapsų derliui Nacionalinis 2015 01 03-2015 09 15 Doc. dr. Algirdas Amšiejus, lekt. Aurelija Šaluchaitė
Dirvožemio organinės medžiagos ir struktūringumo praradimo procesų priežastys ir pasekmės: sėjomainų taikymo praktikos vertinimo studija Nacionalinis 2015 06 09 – 2017 12 01 Doc. dr. Rimantas Vaisvalavičius
Ilagalaikio įvairaus intensyvumo išteklių naudojimo poveikis skirtingos genezės dirvožemiams ir kitiems agroekosistemų komponentams Nacionalinis 2015 08 27-2018 12 31 Prof. dr. Vaclovas Bogužas
Ilgalaikės augalų kaitos derinių, monopasėlių ir pūdymų poveikis augalų ir dirvožemio derlingumui bei CO2 emisijai Nacionalinis 2015 06 09-2017 12 01 Prof. dr. Vaclovas Bogužas
Vasarinių rapsų ir jų hibridų sėjos laiko ir sėklos guoliavietės paruošimo (sėjos būdo) optimizavimas kintančio klimato sąlygomis Nacionalinis 2015-2017 Doc. dr. Darija Jodaugienė
Piktžolių sėklų banko tyrimai Nacionalinis 2015 05 15 – 2017 10 30 Doc. dr. Darija Jodaugienė
Ekologinės gamybos ūkių aprūpinimas maisto medžiagomis: natūralios, gyvulinės ir augalinės kilmės trąšos, ūkio NPK (azoto, fosforo, kalio) balansas Nacionalinis 2015 06 09 – 2017 12 01 Doc. dr. Darija Jodaugienė
Biologinių preparatų įtaka žemės dirbimo mašinų darbo technologiniams procesams ir energijos sąnaudoms Nacionalinis 2015-2017 Prof. dr. Egidijus Šarauskis; prof. dr. Kęstutis Romaneckas
Mineralinių trąšų ir biologinio stimulianto įtaka miežių ir rapsų augimui ir biomasės kitimui Nacionalinis 2015-07-10 – 2016-01-31 Doc. dr. Jūratė Aleinikovienė
Biologinių preparatų poveikis vasarinių kviečių agrocenozei Nacionalinis 2015 04 21 – Doc. dr. Darija Jodaugienė
Demonstracinis bandymas ,,Smidro – perspektyvios daržovės Lietuvoje auginimas, laikymas ir perdirbimas“ Nr. 1PM-PV-11-1-006640-PR001 Nacionalinis 2015 Doc. dr. Audronė Žebrauskienė
Biologinių preparatų poveikio pagrindinių lauko augalų derliaus formavimuisi tyrimai Nacionalinis 2015 01 01-2015 12 31
Zootechninės kovos priemonės prieš Varroa destructor erkes Nacionalinis 2014 03 – 2014 09 15 Doc. dr. A. Amšiejus,
lekt. A. Šaluchaitė
Daigintų grūdų technologija pašarų gamybai gyvulininkystės ūkiuose Nacionalinis 2014 03 27-2015 06 30 Doc. dr. Živilė Tarasevičienė
Naujų preparatų, praturtintų bakterijomis ir mikrogrybais, panaudojimo bei efektyvumo žemės ūkio augalams tyrimai Nacionalinis 2014 10 20-2015 02 28 Doc. dr. Asta Ramaškevičienė
Organinių ir bakterinių trąšų kompleksinis panaudojimas šiuolaikiniame ūkyje ir jų efektyvumo vertinimas skirtinguose dirvožemiuose Nacionalinis 2014 09 20-2015 03 15 Prof. dr. Vaclovas Bogužas
Inovatyvių “Bactolive” produktų, praturtintų bakterijomis ir mikrogrybais, naudojimo augalų liekanų dirvožemyje skaidymo spartinimui bei mikro ir makroelementų prieinamumo augalams dirvoje gerinimui tyrimai Nacionalinis 2014 09 20-2015 02 28 Doc. dr. Asta Ramaškevičienė
Naujų preparatų, praturtintų bakterijomis ir mikrogrybais, naudojimo augalų liekanų dirvožemyje skaidymo spartinimui bei mikro ir makroelementų prieinamumo augalams dirvoje gerinimui tyrimai Nacionalinis 2014 09 20-2015 02 28 Doc. dr. Asta Ramaškevičienė
UAB „Arvi Fertis“ gaminamų trąšų panaudojimo pašarinių ir vejų žolių tręšimui tyrimai Nacionalinis 2014 04 14-2015 04 31 Doc. dr. Evaldas Klimas
Žalienų būklės įvertinimas ir žolinių pašarų gamybos optimizavimas žemės ūkio bendrovėje „Minaičiai“ Radviliškio r. Nacionalinis 2014 03 17-2016 12 31 Doc. dr. Evaldas Klimas
Bioaktyvatorių panaudojimas augalininkystėje ir jo efektyvumo įvertinimas vidurio Lietuvos agroklimatinėse sąlygose Nacionalinis 2014 09 17-2015 02 28
Netradicinių alternatyvių augalinių žaliavų paieška maisto produktų kūrimui Nacionalinis 2014 09 01-2015 01 30
Natūralių saldiklių iš vietinės augalinės žaliavos gamybos taikomieji tyrimai Nacionalinis 2014 09 01-2014 12 31
Veiksnių, lemiančių augalų atsparumą abiotiniams veiksniams tyrimai in vivo Nacionalinis 2014 08 27-2017 08 31 Prof. dr. Natalija Burbulis
“Timac Agro” trąšų efektyvumas vasarinių javų produktyvumui Nacionalinis 2014 07 10-2014 10 31 Doc. dr. Darija Jodaugienė
Ekologinių gamtinių mineralinių priedų įtakos karvių produktyvumui ir reprodukcijos tyrimas Nacionalinis 2014 06 05-2016 12 01 Doc. dr. Sabina Mikulionienė
Įvairių veiksnių įtakos galvijų skerdenų pH dydžiui tyrimas ir rekomendacijos jo mažinimui paruošimas Nacionalinis 2014 06 05-2016 12 01 Doc. dr. Sabina Mikulionienė
Preparato “Pompa” fiziologinio aktyvumo tyrimai Nacionalinis 2014 06 01-2017 06 31 Prof. dr. Natalija Burbulis
Vasarinių rapsų pasėlio tankumo įtaka produktyvumui Nacionalinis 2014 05 05-2014 11 30
Preparato “Albit” fiziologinio aktyvumo tyrimai Nacionalinis 2014 05 01-2017 05 31 Prof. dr. Natalija Burbulis
Bioorganinių trąšų formų ir normų įtaka dirvožemiui ir skirtingos azotinės mitybos cukrinių runkelių pasėlio būklei, produktyvumui ir ekonominiam efektyvumui Nacionalinis 2014 04 24-2014 12 15
Vasarinių kviečių derliaus potencialo didinimo galimybių tyrimai Nacionalinis 2014 04 22-2014 11 30 Doc. dr. Ilona Vagusevičienė
UAB “Arvi Fertis” gaminamų trąšų panaudojimo pašarinių ir vejų žolių tręšimui tyrimai Nacionalinis 2014 04 14-2015 04 31
Skystųjų trąšų panaudojimo efektyvumas žemės ūkio augalams Nacionalinis 2014 04 01-2014 12 01 Doc. dr. Rūta Dromantienė
UAB “Arvi Fertis” gaminamų trąšų panaudojimo pašarinių ir vejų žolių tręšimui tyrimai Nacionalinis 2014 03 17-2016 12 31 Doc. dr. Evaldas Klimas
Šiaudų panaudojimo galimybės šiuolaikiniame ūkyje Nacionalinis 2013 - 2015 Lekt. dr. Romutė Mikučionienė
Demonstracinis bandymas “Žolinių pašarų gamybos optimizavimas gyvulininkystės ūkiuose panaudojant ankštines žoles “ (Paramos sutartis Nr. 1PM-PV-13-2-007073-PR001) Nacionalinis 2013-2015 06 31 Doc. dr. Evaldas Klimas
Lėšų skyrimas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinė, kultūrinės) plėtros užsakymų iš ūkio subjektų skatinimui Nacionalinis 2013 10 11-2013 12 10
Tetrahidrakanabinolio ir kanabinolio dinamikos tyrimai sėjamosios kanapės pluoštinių veislių augaluose ontogenezės eigoje Lietuvos sąlygomis Nacionalinis 2013 10 07-2014 09 30 Doc. dr. Darija Jodaugienė
Nestabilių agroekosistemų tvarumo didinimas naudojant biologinius preparatus Nacionalinis 2013 09 17-2016 11 30 Doc. dr. Vaclovas Bogužas
Skystųjų Nanoferti trąšų poveikis žieminių kviečių grūdų derlingumui ir kokybei Nacionalinis 2013 09 12-2014 11 30 Doc. dr. Rūta Dromantienė
Žieminių kviečių derliaus potencialo didinimo galimybių tyrimai Nacionalinis 2013 08 16-2013 11 30 Doc. dr. Ilona Vagusevičienė
Netradicinių alternatyvių augalinių žaliavų paieška maisto produktų tyrimui Nacionalinis 2013 06 15-2013 11 15 Doc. dr. Jurgita Kulaitienė
Natūralių saldiklių iš vietinės augalinės žaliavos gamybos taikomieji tyrimai Nacionalinis 2013 06 15-2013 11 15 lekt.dr. Judita Černiauskienė
Nano trąšų efektyvumo didinimas naudojant jas nederlingose dirvose Nacionalinis 2013 06 10-2013 11 20 Doc. dr. Asta Ramaškevičienė
Biologinių preparatų poveikio žemės ūkio augalams tyrimai Nacionalinis 2013 05 31-2015 05 31 Prof. dr. Natalija Burbulis
Ekologiškų granuliuotų galvijų mėšlo trąšų gamybos, jų tręšimo būdų ir efektyvumo augalams tyrimai Nacionalinis 2013 05 28-2013 09 30
Ozonatorių panaudojimas bitininkystėje Nacionalinis 2013 05 28-2013 10 28
Lietuvoje gaminamų naujų biologiškai aktyvių trąšų “Raskila” ir bičių produktų perdirbimo atliekų panaudojimo augalų tręšimui taikomieji tyrimai ekologiniuose ir chemizuotuose ūkiuose Nacionalinis 2013 05 27-2013 10 28
Maisto medžiagų išnešamų iš dirvožemio su auginamų pagrindinių lauko augalų ir žolynų derliumi, kiekio dinamikos tyrimai Nacionalinis 2013 04 30-2014 12 01 Doc. dr. Darija Jodaugienė
Bičių žiemojimo Dadano-Blato ir daugiaaukščiuose bedugniuose aviliuose palyginimas Nacionalinis 2013 04 26-2014 09 05 Doc. dr. Algirdas Amšiejus, lekt. Aurelija Šaluchaitė
Vasarinių kviečių derliaus potencialo didinimo galimybių tyrimai Nacionalinis 2013 04 22-2013 11 30 Doc. dr. Ilona Vagusevičienė
Bioaktyvatorių panaudojimas augalininkystėje ir jo efektyvumo įvertinimas vidurio Lietuvos agroklimatinėse sąlygose Nacionalinis 2013 04 01-2013 12 01
Bioorganinių nano trąšų “Nagro” įtakos vasarinių miežių, vasarinių rapsų, cukrinių runkelių ir kukurūzų derliui bei kokybei Lietuvos agroklimatinėmis sąlygomis tyrimai Nacionalinis 2013 01 21-2013 12 20
Bioenergetiko: “Nagro” ir bioorganinių nano trąšų “Nagro” įtakos chemizuotai ir ekologiškai auginamų žieminių rapsų bei chemizuotai auginamų žieminių kviečių derliui ir kokybei Lietuvoje agroklimatinėmis sąlygomis tyrimai Nacionalinis 2013 01 21-2013 12 20
Žieminių kviečių mitybos optimizavimo tyrimai, naudojant biologinius preparatus Nacionalinis 2013 01 01-2013 12 31 Doc. dr. Vytautas Liakas
Demonstracinis bandymas „Netradicinės augalinės žaliavos (topinambų, moliūgų, daigintų sėklų) auginima ir jos panaudojimas maisto produktų gamybai“ Nacionalinis 2012 04 01-2015 03 31 Prof. dr. Honorata Danilčenko
Anglies trąšos prototipų poveikio C4 tipo modeliniam augalui tyrimai Nacionalinis 2012 12 10-2013 11 30 Prof. dr. Natalija Burbulis
Augalinės žaliavos džiovinimo procesų optimizavimas Nacionalinis 2012 12 01-2013 12 01 Doc. dr. Aurelija Paulauskienė
Skystųjų Nanoferti trąšų poveikis žieminiams kviečiams Nacionalinis 2012 09 10-2013 11 30 Doc. dr. Rūta Dromantienė
Dirvą, aplinką ir energiją tausojančių žemės dirbimo mašinų technologinių procesų tyrimai Nacionalinis 2012 09 03-2014 12 31
Netradicinių ekologinių augalinių žaliavų panaudojimas maisto produktų kūrimui ir jų funkcionalumo didinimui Nacionalinis 2012 08 27- 2014 12 01
Mokslinių rekomendacijų dėl žemės, maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros tikslinių tyrimų bei inovacijų plėtros 2012-2020 m. Nacionalinis 2012 06 20-2013 12 01
Vietovės paieška bičių veislininkystei Pietų Lietuvoje Nacionalinis 2012 05 16-2012 09 05 Doc. dr. Algirdas Amšiejus, lekt. Aurelija Šaluchaitė
Topinambų (Helianthus tuberosus) biomasės auginimo ir perdirbimo technologijų energetinei konversijai mokslinis pagrindimas ir įvertinimas Nacionalinis 2012 05 15-2013 05 15 Doc. dr. Jonas Čėsna; prof. dr. Kęstutis Romaneckas
Azoto trąšų normų optimizavimas naudojant biologinį preparatą Azofit žieminių kviečių pasėliuose Nacionalinis 2012 05 01-2013 05 01 Doc. dr. Vytautas Liakas
Pažangių technologijų ir gerosios praktikos žemės ūkio ūkyje taikymas bei skatinimas Lietuvoje, siekiant išvengti aplinkos taršos iš žemės ūkio šaltinių Nacionalinis 2012 04 12-2013 12 01 Prof. dr. Viktoras Pranckietis
Netradicinės augalinės žaliavos (topinambų, moliūgų, daigintų sėklų) auginimas ir jos panaudojimas maisto produktų gamybai Nacionalinis 2012 04 01-2015 03 31 Prof. dr. Honorata Danilčenko
Smidro – perspektyvios daržovės Lietuvoje auginimas, laikymas ir perdirbimas Nacionalinis 2012 01 15-2015 03 31 Doc. dr. Audronė Žebrauskienė
Kvapniųjų augalų panaudojimas prieš Varroa destructor erkes Nacionalinis 201102-2011 09 05 Doc. dr. Algirdas Amšiejus, lekt. Aurelija Šaluchaitė
Perspektyvių vaistinių augalų auginimo ir inovatyvių vaistinės augalinės žaliavos ruošimo technologijų, naudojant saulės energiją, sklaida Nacionalinis 2011 06 08-2014 05 20
Augalų ir dirvožemio derlingumo palaikymas kultūrinėmis priemonėmis Nacionalinis 2010 08 11-2013 01 31
Linijinių ir hibridinių žieminių rapsų auginimo technologijos konkurencingos produkcijos gamybai Nacionalinis 2010 04 07-2013 01 31 Lekt. dr. Zita Kriaučiūnienė
Inovatyvios žieminių kviečių auginimo technologijos konkurencingos produkcijos gamybai prekiniuose ūkiuose Nacionalinis 2010 04 07-2013 03 31 Doc. dr. Vytautas Liakas
Inovatyvus piktžolių terminis naikinimas svogūnų pasėlyje Nacionalinis 2010 02 01-2013 01 31
Produktyvių sėtinių žalienų įrengimas ir tvarkymas pieno ūkyje Nacionalinis 2010 01 29-2013 01 31