Fakulteto veikla

Kai pasaulyje auga  gyventojų populiacija, klimato kaitos keliami iššūkiai, senka  žemės gelmių ištekliai, bioekonomikos plėtra tampa itin aktuali visame pasaulyje, paremta kvalifikuotų specialistų gebėjimų ir kompetencijų išaugusia paklausa, kuri turėtų tapti varomuoju bioekonomikos varikliu.

Bioekonomikos plėtros fakultetas – vienas didžiausių  VDU ŽŪA fakultetų, lyderiaujantis bioekonomikos plėtros, regionų ir kaimo plėtros vietovių darnaus vystymosi tyrimuose bei studijose, jungiantis studentų, mokslininkų, verslo, valdžios ir visuomenės bendruomenę fakulteto misijai, vizijai įgyvendinti.

Bioekonomikos plėtros fakulteto veikla grindžiama studijas reglamentuojančia politika, nuolat tobulinama studijų kokybės politika, Europos komisijos Bioekonomikos strategijos (2018), fakulteto mokslininkų atliktos Lietuvos Bioekonomikos plėtros galimybių studijos (2017) nuostatomis.

Bioekonomikos plėtros fakultete veikia  3  padaliniai: Bioekonomikos tyrimų institutas, Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų institutas  ir Verslumo laboratorija.

Bioekonomikos plėtros fakultetas:

  • vykdo kokybiškas studijas;
  • atlieka mokslinius, taikomuosius tyrimus;
  • teikia ekspertines, mokymų paslaugas;
  • plėtoja partnerystės ryšius su bioekonomikos verslo lyderiais bei valdymo institucijomis;
  • bendradarbiauja su užsienio mokslininkais, vykdant mokslinę ir projektinę veiklą;
  • ieško moksliniais tyrimais grįstos pridėtinės vertės sinergijos  bioekonomikos veiklose, regionų ir kaimo plėtros vietovių darnaus vystymosi srityse;
  • supažindina su atliktų mokslinių tyrimų rezultatais, vykdomais projektais visuomenę, pasaulinę akademinę bendruomenę;
  • dalijasi gerąja patirtimi tarptautinėse mokslinėse – praktinėse konferencijose, diskusijose;

Bioekonomikos plėtros fakultete kuriama bendruomenei kūrybiška, darni studijų, mokslo,  darbo ir verslumo ugdymo aplinka. Fakultete studijas vykdo profesionali mokslininkų, dėstytojų, ekspertų komanda,  nuolat tobulinanti ir kurianti žinias. Savo patirtimi dalintis kviečia verslo ir viešojo sektoriaus atstovus – praktikus.