Istorija

  • Ekonomikos studijų pradžia mūsų universitete sietina su 1924 m., kai Dotnuvoje Žemės ūkio akademijos studentams pradėtas dėstyti žemės ūkio ekonomikos dalykas. 1928 m. Agronomijos skyriuje buvo įkurta Žemės ūkio ekonomikos sekcija. Studentai, baigę studijas šioje sekcijoje, įgydavo agronomo-ekonomisto kvalifikaciją.
  • Žemės ūkio ekonomikos ir gamybos organizavimo fakultetas Akademijoje buvo įkurtas 1948 m., tačiau savo veiklą pradėjo 1949 m. pavasarį, kai 32 Agronomijos fakulteto pirmo kurso studentai buvo perkelti į naujai įsteigtą fakultetą mokytis antrąjį semestrą. Šiam fakultetui buvo priskirtos Socialistinių žemės ūkio įmonių organizacijos, Politinės ekonomijos (įsteigtos 1947 m.) bei Kalbų (įsteigta 1946 m.) katedros.
  • Vėliau fakultetas buvo pavadintas Žemės ūkio ekonomikos fakultetu, o 1970 metų pabaigoje Ekonomikos fakultetu. Ekonomikos ir vadybos fakulteto pavadinimas buvo suteiktas 2001 m.
  • Įkūrus fakultetą, dieniniame skyriuje buvo rengiami agronomai – ekonomistai, o nuo 1958 m. ir buhalteriai ekonomistai. 1958 m. įkurtas neakivaizdinis skyrius.
  • Pirmuoju fakulteto dekanu buvo paskirtas vyr. dėstytojas Kazimieras Jasiūnas, vadovavęs 1949–1950 ir 1957–1971 m. Nuo 1971 iki 1990 m. fakultetui vadovavo prof. dr. Jonas Vainauskas, 1990–2000 m. – doc. dr. Milda Genienė, 2000–2005 m. – prof. dr. Jonas Čaplikas, 2005–2012 m.  – prof. dr. Neringa Stončiuvienė. Nuo 2012 m. fakultetui vadovauja prof. dr. Astrida Miceikienė.
  • Studijų pertvarka fakultete prasidėjo 1990 m. Iš esmės jos reorganizuotos 1993–1994 studijų metais. Išskirtos pagrindinių universitetinių ir magistrantūros studijų pakopos bei patvirtintos naujos studijų programos. 1993–1994 studijų metais priimti studentai į naują Kaimo plėtros ir sociologijos studijų programą, vėliau Kaimo plėtros ir administravimo studijų programa.   Fakulteto absolventai pradėjo studijuoti magistrantūroje. Nuo 1999 m. rugsėjo 1 d. fakultete pradėti rengti žemės ūkio verslo vadybos specialistai.
  • Šiuo metu fakultete galima studijuoti: bakalauro studijų programose (Apskaita ir finansai, Kaimo plėtros administravimas, Kultūros ir turizmo vadyba, Logistika ir prekyba) ir magistrantūros studijų programose (Apskaita ir finansai, Kaimo plėtros administravimas, Verslo logistika, Žemės ūkio ekonomika, Žemės ūkio verslo vadyba).
  • 2018 metais fakultete parengta nauja tarptautinė jungtinė magistrantūros studijų programa „Agri-food Business Management“ .
  • 2019 m. sausio 1 d.  ASU Ekonomikos ir vadybos fakultetas tapo VDU Žemės ūkio Akademijos Bioekonomikos plėtros fakultetu. 
  • 2019 m. vasario 14 d. VDU ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakultetas surengė mokslinę konferenciją „Regionai – bioekonomikos plėtros proveržio Lietuvoje katalizatoriai“, į kurią bendrai diskusijai aptarti sektoriaus plėtros galimybes bei galimas sinergijas tarp regionų jį vystant vietos lygmeniu  atvyko daugelis valstybės institucijų, savivaldybių, verslo bei mokslo atstovų.