Vizija, Misija

FAKULTETO MISIJA – kurti ir skleisti ekonomikos ir vadybos bei susijusių mokslo krypčių žinias, siekiant darnaus bioekonomikos ir kaimo vietovių vystymosi, socialinės ir ekonominės pažangos.

FAKULTETO VIZIJA – atviras iššūkiams ir pokyčiams, taikantis geriausią pasaulio universitetų patirtį, plėtojantis tarptautiškumą, tarnaujantis savajam kraštui, siekiantis nuolatinio tobulėjimo bei lyderystės bioekonomikos ir kaimo vietovių darnaus vystymosi tyrimuose bei studijose.