Trumpa istorija | VDU Žemės ūkio akademija

Trumpa istorija

Aukštojo miško mokslo pradžia Lietuvoje laikoma 1922 m. vasario 16 d., kai atidarytame Lietuvos universitete Matematikos-gamtos fakultete buvo įsteigtas Agronomijos skyrius ir Girininkystės katedra. Tais pat metais šis skyrius pavadintas Agronomijos-miškininkystės skyriumi. Po dvejų metų miško mokslų studijos perkeltos į Dotnuvą. 1924 m. spalio 15 d. darbą pradėjusioje Žemės ūkio akademijoje šalia Agronomijos iki 1928 m. pabaigos veikė Miškininkystės skyrius. 1938 m. Miškininkystės skyrius buvo atkurtas, o 1940 m. perkeltas į Vilnių. 1941 metais skyrius įjungtas į Vilniaus universiteto Matematikos-gamtos fakultetą, o 1942 m. pertvarkytas į Miškų mokslų fakultetą (vėliau pavadintą Miškų ūkio fakultetu). 1949 m. Miškų ūkio fakultetas grąžintas į Lietuvos žemės ūkio akademiją (dabartinį Lietuvos žemės ūkio universitetą), kur veikia iki šiol (nuo 1994 m. – Miškų fakultetas).
Pirmuoju fakulteto dekanu buvo paskirtas doc.Antanas Vasiliauskas. 1944 – 1949 m. fakultetui vadovavo prof. Vladas Vaitkus, 1949 – 1952 m. – prof. Mykolas Jankauskas, 1952 -1955 m. – prof. Stanislovas Mastauskis, 1956 m. – doc. Antanas Latvelis, 1957 – 1967 m. – Kazimieras Jasiūnas. 1952 m. ir 1957 m. laikinai fakulteto dekano pareigas ėjo doc. Mikalojus Lukinas. Net 22 metus (1968 – 1990 m.) fakultetui vadovavo doc. Pranas Džiaukštas. Pirmąjį atkurtos nepriklausomos Lietuvos dešimtmetį (1990-2000 m.) fakulteto dekanu dirbo doc. Albinas Tebėra.
Miškų fakultete parengta daugiau kaip 2500 miško ūkio ir 200 aplinkos apsaugos specialistų. 2003/2004 mokslo metais fakulteto dieninio skyriaus miškininkystės studijų programoje mokosi 320, o ekologijos studijų programoje – 230 studentai. Neakivaizdiniame skyriuje pagal specialybes atitinkamai mokosi 186 ir 120 studentai.
Fakultetas visuomet garsėjo žymiais mokslininkais, pedagogais, didžiavosi jame dirbančiais visuomenės veikėjais. Pirmasis Žemės ūkio akademijos rektorius prof. Povilas Matulionis bei pirmasis prorektorius Antanas Rukuiža buvo miškininkai. Buvęs universiteto rektorius prof. Romualdas Deltuvas taip pat miškininkas. Prorektoriais dirbo miškininkai – prof. Antanas Juodvalkis ir prof. Romualdas Deltuvas. Miškotvarkos katedrai daug metų vadovavo prof. Vaidotas Antanaitis, kuris vėliau buvo pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos miškų ūkio ministras, nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Vokietijoje. Dviem miškininkams – prof. Mykolui Jankauskui ir prof. Vaidotui Antanaičiui – suteikti Lietuvos žemės ūkio universiteto Garbės daktarų vardai.