Studijų programų komitetai | VDU Žemės ūkio akademija

Studijų programų komitetai

I pakopos (bakalauro) vykdomų studijų programų komitetai

TAIKOMOJI EKOLOGIJA 6121DX012
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerės potvarkiu 2021 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. ŽŪA-28)

Komiteto pirmininkė dr. Anželika Dautartė Aplinkos ir ekologijos katedros docentė
Komiteto nariai: dr. Laima Česonienė Aplinkos ir ekologijos katedros profesorė
dr. Daiva Šileikienė Aplinkos ir ekologijos katedros docentė
dr. Vitas Marozas Aplinkos ir ekologijos katedros profesorius
dr. Egle Sendžikienė Aplinkos ir ekologijos katedros profesorė
dr. Skirmantas Pocius Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos viršininkas
Haroldas Čekavičius MEF Taikomosios ekologijos bakalauro studijų programos studentas
Ingrida Kezienė MEF Taikomosios ekologijos magistrantūros studijų programos studentė

MIŠKININKYSTĖ 6121IX008 
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerės potvarkiu 2023 m. sausio 27 d. nutarimu Nr. ŽŪA-2023-08)

Komiteto pirmininkas dr. Gintautas Mozgeris Miško mokslų katedros profesorius
Komiteto nariai: dr. Darius Danusevičius Miško mokslų katedros profesorius
dr. Julius Bačkaitis Miško mokslų katedros lektorius
dr. Gediminas Brazaitis Miško mokslų katedros profesorius
dr. Edgaras Linkevičius Miško mokslų katedros docentas
dr. Edmundas Petrauskas Miško mokslų katedros profesorius
dr. Remigijus Žalkauskas Miško mokslų katedros docentas
dr. Albertas Kasperavičius Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus pavaduotojas
Džiugas Stankevičius MEF Miškininkystės bakalauro studijų programos studentas
Vaida Venckuvienė MEF Miškininkystės magistrantūros studijų programos studentė

 

 

II pakopos (magistrantūros) vykdomų studijų programų komitetai

TAIKOMOJI EKOLOGIJA 6211DX013
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerės potvarkiu 2021 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. ŽŪA-28)

Komiteto pirmininkė dr. Anželika Dautartė Aplinkos ir ekologijos katedros docentė
Komiteto nariai: dr. Laima Česonienė Aplinkos ir ekologijos katedros profesorė
dr. Daiva Šileikienė Aplinkos ir ekologijos katedros docentė
dr. Vitas Marozas Aplinkos ir ekologijos katedros profesorius
dr. Egle Sendžikienė Aplinkos ir ekologijos katedros profesorė
dr. Skirmantas Pocius Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos viršininkas
Haroldas Čekavičius MEF Taikomosios ekologijos bakalauro studijų programos studentas
Ingrida Kezienė MEF Taikomosios ekologijos magistrantūros studijų programos studentė

MIŠKININKYSTĖ 6211IX009
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerės potvarkiu 2023 m. sausio 27 d. nutarimu Nr. ŽŪA-2023-08)

Komiteto pirmininkas dr. Gintautas Mozgeris Miško mokslų katedros profesorius
Komiteto nariai: dr. Darius Danusevičius Miško mokslų katedros profesorius
dr. Julius Bačkaitis Miško mokslų katedros  lektorius
dr. Gediminas Brazaitis Miško mokslų katedros profesorius
dr. Edgaras Linkevičius Miško mokslų katedros docentas
dr. Edmundas Petrauskas Miško mokslų katedros profesorius
dr. Remigijus Žalkauskas Miško mokslų katedros docentas
dr. Albertas Kasperavičius Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus pavaduotojas
Džiugas Stankevičius MEF Miškininkystės bakalauro studijų programos studentas
Vaida Venckuvienė MEF Miškininkystės magistrantūros studijų programos studentė

LAUKINIŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIAI IR JŲ VALDYMAS 6211IX007
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerės potvarkiu 2021 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. ŽŪA-28)

Komiteto pirmininkas dr. Gediminas Brazaitis Miško mokslų katedros profesorius
Komiteto nariai: dr. Darius Danusevičius Miško mokslų katedros profesorius
dr. Artūras Kibiša Miško mokslų katedros lektorius, medžioklėtyros lab. vadovas
dr. Jolanta Stankevičiūtė Miško mokslų katedros lektorė
Renata ŠpinkytėBačkaitienė Miško mokslų katedros lektorė
Kornelijus Alekna VĮ Valstybinių miškų urėdijos Panevėžio regioninio padalinio gamtotvarkos specialistas
Ramūnas Mažėtis Sūduvos medžiotojų sąjungos pirmininkas, VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioninio padalinio vyriausiasis miškininkas
Monika Sirgėdienė VĮ Valstybinių miškų urėdijos Anykščių regioninio padalinio vadovė
Dalia Kančauskaitė MEF Laukinių gyvūnų išteklių ir jų valdymo magistrantūros studijų programos studentė