Bendradarbiavimas

Rėmėjai

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas reiškia nuoširdžią padėką nuolatiniams savo rėmėjams, be kurių daugelis tradicinių švenčių, fakulteto jubiliejinių ar kitokių renginių atrodytų daug blankiau.

Mūsų nuolatiniai rėmėjai:

Absolventai

Fakultetą baigę absolventai ne tik dažni svečiai. Daugelis iš jų neabejingi fakulteto mokslo ir studijų problemoms. Savo patarimais ir pasiūlymais padeda fakulteto dekanatui ir tarybai tobulinti studijų programas, tenkinančias tiek šiuolaikinių technologijų spartaus vystymosi, tiek ir darbdavių poreikius. Tam visuomet reikalinga visokeriopa parama, kurios fakultetas sulaukia iš savo absolventų. Sunku visus būtų išvardinti, tad čia norime pareikšti padėką daugiausiai savo asmeninio laiko, o dažnai ir lėšų, fakultetui paaukojusiems absolventams ir mecenatams:

 • Vilmai KALENDAUSKAITEI,
 • Zitai KVIETKIENEI,
 • Rimantui LIATUKUI,
 • Stanislovui LIEPIUI,
 • Kaziui MASKVYČIUI,
 • Sauliui MOCEVIČIUI,
 • Liuoniui PURVINIUI,
 • Antanui SIUDIKUI,
 • Kazimierui SIVICKIUI,
 • Egidijui STAŠELIUI,
 • Juozui STULGAI,
 • Jonui VARKALIUI,
 • Gediminui ZABARAUSKUI.