Istorija

Trumpa fakulteto istorija

1946 m. birželio 25 d. Lietuvos žemės ūkio akademijoje įsteigtas Inžinerinių mokslų fakultetas, kuriame pradėti rengti hidromelioracijos, žemėtvarkos ir žemės ūkio mechanizacijos specialybių inžinieriai. Ši diena – oficiali fakulteto įsteigimo data.Pirmoji fakulteto buveinė – Kauno mieste Laisvės alėjos ir Daukanto gatvių kampiniame pastate. Fakultetą sudarė trys katedros: Melioracijos, Fizikos ir Geodezijos. Kiek vėliau įkurtos Hidroįrengimų, Žemėtvarkos, Inžinerinių konstrukcijų katedros. 1964 m. fakultetas buvo perkeltas į Noreikiškes. Auditorijos ir laboratorijos buvo įrengtos centriniuose rūmuose. 1977 m. fakultetas persikėlė į dabartinius III rūmus, 1983 m. atidarytas ir naujas laboratorinis korpusas

Fakulteto dekanai

Fakulteto pavadinimas Metai Dekanas
Inžinerinių mokslų fakultetas 1946
1947
P. Navardaitis
P. Sklėrius
E. Mališevskis
Hidromelioracijos  / Žemėtvarkos fakultetai 1948 P. Sklėrius / P. Butrimas
Hidromelioracijos ir Žemėtvarkos fakultetas 1950
1951
1952
1955
1968
1971
1974
1977
1985
P. Sklėrius
P. Šipenko
P. Sklėrius
J. Balkevičius
R. Urbonas
Z. Kinderis
A. Dirsė
K. Dabužinskas
A. Kusta
Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas 1990
2001
2004
2005
Z. Rimkus
A. Maziliauskas
Z. Rimkus
V. Gurklys