Žemėtvarkos ir geomatikos institutas | VDU Žemės ūkio akademija

Žemėtvarkos ir geomatikos institutas

Mokslo kryptys:

  • Žemės ūkio paskirties žemių naudojimo ir struktūros optimizavimas agrariniame kraštovaizdyje;
  • GIS ir nuotolinių tyrimo metodų pritaikymas žemės administravimui ir teritorijų planavimui;
  • Erdvinės informacijos, apibrėžiančios žemės ūkio paskirties žemių ypatybes ir statusą, apdorojimo ir naudojimo tyrimai;
  • Žemės ūkio struktūrų formavimo ir reguliavimo perspektyvų įvertinimas;
  • Žemės rinkos pokyčių ir jų poveikio žemės naudojimui tyrimai.

Instituto kontaktai

Instituto direktorė – doc. dr.  Jolanta Valčiukienė
III rūmai 425 k.
Tel. nr.: 8 37 752 272
El. paštas: jolanta.valciukiene@vdu.lt

Adresas:
Universiteto g. 10, LT – 53361 Akademija, Kauno r.,
III rūmai 228 k.
Tel. nr.: 8 37 752372