Žemėtvarkos ir geomatikos institutas

Mokslo kryptys:

  • Žemės ūkio paskirties žemės naudojimo optimizavimas. Atlikta LR žemės ūkio paskirties žemės būklės apžvalga ir pateikti pasiūlymai agrarinių teritorijų tvarkymo reguliavimui. Analizuotos priežastys, sąlygojančios žemės naudojimo kaitą. Pateikti pasiūlymai žemės ūkio ir kaimo plėtrai, galintys užtikrinti efektyvesnį žemės ūkio paskirties žemės naudojimą. Racionalaus žemės naudojimo klausimai Lietuvoje gali būti tinkamai sprendžiami patobulinus teisės aktus, rengiant mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstus teritorijų planavimo dokumentus, apleistas žemes grąžinus ūkinei veiklai. Tai leistų stabilizuoti žemės ūkio naudmenų ploto mažėjimą.
  • Aplinkosauginio žemės naudojimo tyrimas. Analizuota ekologinių ūkių veikla.
  • Žemės kadastro duomenų tyrimas. Analizuoti žemės ūkio naudmenų pokyčiai Lietuvoje ir šiuos pokyčius įtakojantys veiksniai. Siekiant tikslesnio žemės ūkio naudmenų plotų nustatymo, rekomenduojama panaudojant nuotolinius tyrimų metodus rengti ir periodiškai atnaujinti kartografinę medžiagą su pažymėtais žemės naudmenų kontūrais ir jos pagrindu vykdyti valstybinę žemės fondo apskaitą.
  • Apleistų žemių naudojimo tyrimas. Nuotoliniu, tiesioginio stebėjimo vietovėje ir matematiniu statistiniu metodais analizuoti duomenys apie nepanaudotas arba apleistas žemes. Siekta išsiaiškinti duomenų nesutapimo priežastis. Atlikta LR žemės ūkio paskirties žemės būklės apžvalga ir pateikti pasiūlymai agrarinių teritorijų tvarkymo reguliavimui. Analizuotos priežastys, sąlygojančios žemės naudojimo intensyvumo lygį. Pateikti pasiūlymai žemės ūkio ir kaimo plėtrai, galintys užtikrinti efektyvesnį žemės ūkio paskirties žemės naudojimą. Racionalaus žemės naudojimo klausimai Lietuvoje gali būti tinkamai sprendžiami patobulinus teisės aktus, rengiant mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstus teritorijų planavimo dokumentus, apleistas žemes grąžinus ūkinei veiklai. Tai leistų stabilizuoti žemės ūkio naudmenų ploto mažėjimą.

Instituto kontaktai:

Instituto direktorė – doc. dr.  Jolanta Valčiukienė
III rūmai 425 k.
Tel. nr.: 8 37 752 272
El. paštas: jolanta.valciukiene@vdu.lt

Adresas:
Universiteto g. 10, LT – 53361 Akademija, Kauno r.,
III rūmai 228 k.
Tel. nr.: 8 37 752372