Apie fakultetą | VDU Žemės ūkio akademija

Apie fakultetą

Misija

Perimant pažangią pasaulio patirtį, visapusiškai lavinant jaunimą, aktyviai plėtojant mokslą ir studijas, gausinti, sisteminti ir skleisti technologijos mokslų srities žinias, reikalingas techninei ir technologinei pažangai ir siekiančias užtikrinti saugaus ir sveiko maisto bei pilnavertės gyvenimo aplinkos sukūrimą.

 Vizija

Pripažinti tarptautiniu mastu moksliniuose tyrimuose ir studijose, atviri naujovėms, jas kuriantys ir nuolat tobulėjantys technologijos mokslų srityje.

Istorija

Žemės ūkio inžinerijos fakultetas (buvęs Žemės ūkio mechanizacijos fakultetas) įkurtas 1946 m. birželio 25 d. Fakultetas, kaip ir tuo metu įsteigti Žemėtvarkos ir Hidromelioracijos fakultetai, įsikūrė nepritaikytuose mokymo tikslams buvusio „Pieno centro“ rūmuose Kauno miesto centre. Tuomet fakultete buvo tik viena Žemės ūkio mechanizacijos katedra, 1947 m. įsteigta Traktorių ir automobilių katedra, 1949 m. – Mašinų remonto katedra ir Šiluminės technikos ir žemės ūkio elektrifikacijos katedra. 1951 m. išleista pirmoji 23 inžinierių mechanikų laida. 1961m. įsteigta Mašinų eksloatacijos katedra. 1963 m. rudenį fakultetas persikėlė į naujus rūmus Noreikiškėse, kurie ir šiuo metu yra pagrindinis fakulteto pastatas. 1966 – 1976 m. aktyvus naujų katedrų kūrimosi laikotarpis.
Susikūrė Darbo apsaugos ir praktinio mokymo, Gyvulininkystės mechanizavimo ir šiluminės technikos, Mašinų detalių, Elektros mašinų katedros ir fakultetui priskirta Matematikos katedra. 1976 m., padidėjus studentų skaičiui, įkurtas atskiras Žemės ūkio elektrifikacijos fakultetas. 1985 m. fakultete įkurta Pedagogikos ir dėstymo metodikos katedra. 1994 m., sumažėjus studentų skaičiui, Žemės ūkio elektrifikacijos fakultetas vėl prijungtas prie fakulteto, tais pačiais metais pakeitusio pavadinimą iš Žemės ūkio mechanizacijos į Žemės ūkio inžinerijos. 1991 m. pradėtos 4 m. trukmės bakalauro ir 1992 m. 2 metų trukmės magistro studijos. 1996 m. fakultete buvo 6 katedros: Agroenergetikos, Mechanikos, Profesinės saugos ir inžinerijos vadybos, Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos, Transporto ir jėgos mašinų, Žemės ūkio mašinų. 2009 m. atskiru fakulteto padaliniu tapo Agroinžinerijos institutas. 2012 m. buvusios 6 katedros ir Agroinžinerijos institutas sujungiami į 3 institutus: Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos, Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos, Žemės ūkio inžinerijos ir saugos.
2016 m. Žemės ūkio inžinerijos fakultetas šventė įkūrimo 70 – metį. Šia proga išleistas leidinys „ŽEMĖS ŪKIO INŽINERIJOS FAKULTETAS. PAŽANGOS KELIU (1946 – 2016 m.)