Institutai | VDU Žemės ūkio akademija

Institutai

Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos institutas

Instituto mokslinės veiklos ir vykdomų studijų kryptys:

Žemės ūkio energetikos ir procesų kontrolė;
Atsinaujinančiųjų ir biomasės energijos išteklių technologijos;
Atliekų perdirbimo technologijų ir energijos konversijos sistemų būvio ciklo vertinimas;
Gyvulininkystės inžinerija;
Produktų laikymo ir perdirbimo technologijos, technologinių procesų įtaka produktų kokybei bei aplinkai;
Energijos ir masės mainai biotechnologijose;
Šilumos ir elektros technologijos.

Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos institutas
Studentų g. 15, LT – 53362 Akademija, Kauno r.
Tel.: (8 37) 75 22 19

Darbuotojai


Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos institutas

Instituto pagrindinės mokslinės veiklos kryptys:

 • Alternatyvių degalų, alyvų ir tepamųjų medžiagų kūrimas bei naudojimo mašinose tyrimai.
 • Jėgos ir transporto mašinų dinaminių procesų, ekonominių rodiklių ir poveikio aplinkai tyrimai.
 • Mechatroninių sistemų tyrimai.
 • Mašinų hidraulinių sistemų efektyvumo didinimas ir jų matematinis modeliavimas.
 • Nanomedžiagų kūrimas ir tyrimai.
 • Tribologiniai procesai mechaninėse ir mechatroninėse sistemose.
 • Žemės ūkio technikos patikimumo tyrimai.

Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos institutas
Studentų g. 15, LT-53362
Akademija, Kauno raj.
Tel. nr.: (8-37) 752 285

Darbuotojai


Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas

Mokslinių tyrimų kryptys:

 • Žemės dirbimo, sėjos, pasėlių priežiūros ir derliaus nuėmimo mašinų darbo procesų analizė bei konstrukcinių ir technologinių parametrų optimizavimas;
 • Tiksliosios žemdirbystės mašinų sistemų tyrimas;
 • Energetinių augalų auginimo, priežiūros, nuėmimo ir paruošimo konversijai technologijų bei mašinų tyrimai;
 • Žemės ūkio mašinų bei mechanizmų dinaminių charakteristikų tyrimai nustatant optimalius jų darbo parametrus bei tobulinant jų konstrukciją;
 • Aplinkos akustinės taršos tyrimai, sudarant matematinius modelius bei nustatant priemones virpesiams mažinti;
 • Sistemos „žmogus–mašina–aplinka“ tobulinimas žemės ūkio technikos ir įrenginių operatoriaus saugos ir sveikatos darbe gerinimo požiūriu.

Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas
Studentų g 15a, LT-53362
Akademija, Kauno r.,
Tel.: (8-37) 75 23 57

Darbuotojai