Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos institutas

 

Bakalaurų baigiamųjų darbų svarstymas institute

Studijų programa

Data

Žemės ūkio mechanikos inžinerija

2019 m. gegužės 22 d.

Ž.ū. inžinerija ir vadyba

2019 m. gegužės 22 d.

Atsinaujinančių energijos išteklių inžinerija

2019 m. gegužės 28 d.

Energetikos inžinerija

2019 m. gegužės 28 d.
Studentų konsultavimo ir egzaminavimo grafikas