Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos institutas

 

<<<<<<<<<<   >>>>>>>>>>

Baigiamųjų darbų pateikimo tvarka
gynimui nuotoliniu būdu institute 

 

<<<<<<<<<<   >>>>>>>>>>

Magistrantūros studijų BAIGIAMŲJŲ DARBŲ svarstymas institute

Magistrantūros studijų programos:

Žemės ūkio inžinerija ir vadyba  2020 m. gegužės 12 d., 9:00 val.

Tvarioji energetika  2020 m. gegužės 13 d., 12:00 val.

Biomasės inžinerija ir Tvarioji energetika  2020 m. gegužės 13 d., 15:00 val.

 

<<<<<<<<<<   >>>>>>>>>>

 

Bakalauro studijų baigiamųjų darbų
svarstymo institute grafikas

Studijų programa Data Valanda
Energetikos inžinerija 2020 m. gegužės 19 d. 9:00
Žemės ūkio mechanikos inžinerija 2020 m. gegužės 19 d. 9:00
Žemės ūki inžinerija ir vadyba 2020 m. gegužės 19 d. 9:00
Atsinaujinančių energijos išteklių inžinerija 2020 m. gegužės 20 d. 12:00
Sumanioji gyvulininkystė 2020 m. gegužės 20 d. 15:00

 

<<<<<<<<<<   >>>>>>>>>>
Studentų konsultavimo ir egzaminavimo grafikas