Energetikos ir biotechnologijų instituto darbuotojai

Studentų g. 11, LT – 53362 Akademija, Kauno r.
Tel.: (8 37) 75 22 19


Bleizgys Rolandas

Direktorius, profesorius, dr.
II r. 127 kab.
El. paštas: rolandas.bleizgys@vdu.lt


Navickas Kęstutis

Profesorius, dr.
II r. 311 kab.
El. paštas: kestutis.navickas@vdu.lt


Jukna Vigilijus

Profesorius, dr.
II r. 118 kab.
El. paštas: vigilijus.jukna@vdu.lt


Raila Algirdas

Profesorius – emeritas, habil. dr.
VIII r. 404  kab.
El. paštas: algirdas.raila@vdu.lt


Urbienė Sigita

Profesorė – emeritė, habil. dr.
II r. 121 A kab.
El. paštas: sigita.urbiene@vdu.lt


Vilimas Vladas

Profesorius – emeritas, habil. dr.
VIII r. 401 kab.
El. paštas: vladas.vilimas@vdu.lt


Čėsna Jonas

Docentas, dr.
II r. 307 kab.
El. paštas: jonas.cesna@vdu.lt


Kavolynas Antanas

Docentas, dr.
II r. 313 A kab.
El. paštas: antanas.kavolynas@vdu.lt


Venslauskas Kęstutis

Docentas, dr.
II r. 311 A kab.
El. paštas: kestutis.venslauskas@vdu.lt


Zvicevičius Egidijus

Docentas, dr.
VIII r. 402 kab.
El. paštas: egidijus.zvicevicius@vdu.lt


Tilvikienė Vita

Docentas, dr.
VIII r. 403 kab. / VIII r. J330 kab.
El. paštas: vita.tilvikiene@lammc.lt


Jarulė Virginija

Docentas, dr.
II r. 122 kab.
El. paštas: virgajar@gmail.com


Bagdonienė Indrė

Lektorius, dr.
II r. 116 kab. / C.r. 227 kab.
El. paštas: indre.bagdoniene@vdu.lt


Čiplienė Aušra

Lektorė, dr.
VIII r. 403 kab.
El. paštas: ausra.cipliene@vdu.lt


Meškinytė Kaušilienė Edita

Lektorė, dr.
II r. 129 E kab.
El. paštas: edita.kausiliene@vdu.lt


Župerka Vidmantas

Lektorius
II r. 133 kab.
El. paštas: vidmantas.zuperka@vdu.lt


 Naujokienė Vilma

Asistentė
II r. 116 kab.
El. paštas: vilma.naujokiene@vdu.lt


Paulikienė Simona

Asistentė, vyr. laborantė,  doktorantė
VIII r. 403 kab. / II r. 129 C kab.
El. paštas: simona.paulikiene1@vdu.lt


Ūksas Tomas

Asistentas
II r.129 B kab.
El. paštas: acikuraci@gmail.com


Povilauskaitė Lina

Asistentė
II r. 309 kab.
El. paštas: lina.povilauskaite@gmail.com


Abračinskienė Rita

Referentė
II r. 309 kab.
El. paštas: rita.abracinskiene@vdu.lt


Vaivada Jonas

Vyr. laborantas
II r. 309 kab.
El. paštas: jonas.vaivada@vdu.lt


 Mažeikienė Reda

Laborantė, doktorantė
II r. 129 F kab.
El. paštas: redos.laiskai@gmail.com


Rubežius Mantas

Laborantas, doktorantas
VIII r. 223 kab.
El. paštas: rublenas@gmail.com


 Žiūra Kęstutis

Laborantas
VIII r. 403 kab.
El. paštas: kestutis.ziura@gmail.com


Svaldenis Mantas

Laborantas
VIII r. Biodujų lab.
El. paštas: mantas.svaldenis@vdu.lt