Darbuotojai

Studentų g. 15a, LT – 53362
Akademija, Kauno r.
Tel.: (8 37) 75 23 57


Pedagoginis personalas

Egidijus Šarauskis

Direktorius, prof. dr.
VIII r. 205 kab.
Tel. nr.: (8 37) 75 23 57
El. paštas: egidijus.sarauskis@vdu.lt


Algirdas Jasinskas

Prof. dr., vyriaus.  m. d.
Technologijų saugos lab. 202 kab.
Tel. nr.: (8 37) 75 23 76, vidaus 376
El. paštas: algirdas.jasinskas@vdu.lt


Eglė Jotautienė

Prof. dr.
VIII r. 202 kab.
Tel. nr.: (8 37) 75 22 04
El. paštas: egle.jotautiene@vdu.lt


Dainius Steponavičius

Prof. dr.
VIII r. 301 kab.
Tel. nr.: (8 37) 78 81 60
El. paštas: dainius.steponavicius@vdu.lt


Liudvikas Špokas

Prof.  emeritas habil. dr.
VIII r. 407 kab.
Tel. nr.: (8 37) 75 22 13
El. paštas: liudas.spokas@vdu.lt


Ričardas Butkus

Doc. dr.
Technologijų saugos lab. 306 kab.
Tel. nr.: (8 37) 75 22 44
El. paštas: ricardas.butkus@vdu.lt


Vidmantas Butkus

Doc. dr.
C. r. 238 kab.
Tel. nr.: (8 37) 75 22 67
El. paštas: vidmantas.butkus@vdu.lt


Rasa Čingienė

Doc. dr.
Technologijų saugos lab. 206 kab.
Tel. nr.: (8 37) 75 23 76, vidaus 455
El. paštas: rasa.cingiene@vdu.lt


Rolandas Domeika

Doc. dr.
II r. 304 kab.
Tel. nr.: (8 37) 75 22 28, (8 687) 83 458
El. paštas: rolandas.domeika@vdu.lt


Antanas Juostas

Doc. dr.
VIII r. 406 kab.
Tel. nr.: (8 37) 75 22 13
El. paštas: antanas.juostas@kesko.lt


Mečys Palšauskas

Doc. dr.
VIII r. 201 kab.
Tel.: (8 37) 75 22 06, vidaus 528
El. paštas: mecys.palsauskas@vdu.lt


Sigitas Petkevičius

Doc. dr.
VIII r. 210 kab.
Tel. nr.: (8 37) 75 22 06, vidaus 470
El. paštas: sigitas.petkevicius@vdu.lt


Edvardas Vaiciukevičius

Doc. dr.
II r. 305 kab.
Tel. nr.: (8 37) 75 23 32, (8 615) 93 865
El. paštas: edvardas.vaiciukevicius@vdu.lt


Gediminas  Vasiliauskas

Doc. dr.
Technologijų saugos lab. 307 kab.
Tel. nr.: (8 37) 75 23 57
El. paštas: gediminas.vasiliauskas@vdu.lt


Remigijus Zinkevičius

Doc. dr.
VIII r. 208 kab.
Tel. nr.: (8 37) 75 23 57, (8 698) 18 126, vidaus 618
El. paštas: remigijus.zinkevicius@vdu.lt


Vaidas Bivainis

Lekt. dr.
III r. 213 kab.
Tel. nr.: (8 37) 75 22 06
El. paštas: vaidas.bivainis@ktu.lt


Kristina Lekavičienė

Lekt. dr.
Technologijų saugos lab. 303 kab.
Tel. nr.: (8 37) 75 23 57
El. paštas: kristina.lekaviciene@vdu.lt


Ramūnas Mieldažys

Lekt., doktorantas
Technologijų saugos lab. 205 kab.
Tel. nr.: (8 37) 75 23 57, vidaus 540
El. paštas: ramunas.mieldazys@vdu.lt


Vilma Naujokienė

Lekt. dr., jaunesnioji mokslo darbuotoja
II r. 116 kab.
Tel. nr.: (8 37) 75 22 40
El. paštas: vilma.naujokiene@vdu.lt


Dainius Šišlavas

Asist.
VIII r. 406 kab.
Tel. nr.: (8 37) 75 22 13
El. paštas: dainius.sislavas@vdu.lt


Mokslo darbuotojai

Aurelija Kemzūraitė

Mokslo darbuotoja dr.
VIII r. 301 kab.
Tel. nr.: (8 37) 78 81 60
El. paštas: aurelija.kemzuraite@vdu.lt


Sidona Buragienė

Mokslo darbuotoja dr.
VIII r. 303kab.
Tel. nr.: (8 37) 75 22 06
El. paštas: sidona.buragiene@vdu.lt


Studijas ir mokslą aptarnaujantis personalas

Linas Duoba

Vyr. laborantas
Technologijų saugos lab. garažas
Tel. nr.: (8 37) 75 23 57, vidaus 418
El. paštas: linas.duoba@vdu.lt


Birutė Mankienė

Vyr. laborantė
VIII r. 206 kab.
Tel. nr.: (8 37) 75 22 06
El. paštas: birute.mankiene@vdu.lt


Nijolė Poškienė

Studijų išteklių tvarkytoja
VIII r. 204 kab.
Tel. nr.: (8 37) 75 23 57
El. paštas: nijole.poskiene@vdu.lt


Arvydas Radžiulis

Vyr. laborantas
Technologijų saugos lab. garažas
Tel. nr.: (8 37) 75 23 57, vidaus 418
El. paštas: arvydas.radziulis@vdu.lt


Daiva Vasiliauskienė

Laborantė
III r. 208 kab.
Tel. nr.: (8 37) 75 22 06
El. paštas: daiva.vasiliauskiene@vdu.lt


Doktorantai

Justinas Anušauskas

Doktorantas
VIII r. 302 kab.
El. paštas: justinas.anusauskas@vdu.lt


Vilma Banionienė

Doktorantė
Technologijų saugos lab. 303 kab.
El. paštas: vilma.banioniene@vdu.lt


 Indrė Bručienė

Doktorantė
KTPC 222 kab.
El. paštas: indre.bruciene@vdu.lt


 Darius Jovarauskas

Doktorantas
VIII r. 209 kab.
El. paštas: darius.jovarauskas@vdu.lt


Darius Juknevičius

Doktorantas
VIII r. 209 kab.
El. paštas: darius.juknevicius@vdu.lt


Marius Kazlauskas

Doktorantas
VIII r. 203 kab.
El. paštas: marius.kazlauskas@vdu.lt


Valdas Kiniulis

Doktorantas
VIII r. 111 kab.
El. paštas: valdas.kiniulis@vdu.lt


Dionizas Streikus

Doktorantas
VIII r. 113 kab.
El. paštas: dionizas.streikus@vdu.lt


Aleksandra Minajeva

Doktorantė
Technologijų saugos lab. 201 kab.
El. paštas: aleksandra.minajeva@vdu.lt


Lina Saldukaitė

Doktorantė
VIII r. 203 kab.
El. paštas: lina.saldukaite@vdu.lt


Dainius Savickas

Doktorantas
VIII r. 111 kab.
El. paštas: dainius.savickas@vdu.lt


 Bhandari Shankar

Doktorantas
VIII r. 210 kab.
El. paštas: shankar.bhandari@vdu.lt


Andrii  Zabrodskyi

Doktorantas
VIII r. 203 kab.
El. paštas: andrii.zabrodskyi@vdu.lt


Raimonda Zinkevičienė

Doktorantė
VIII r. 203 kab.
El. paštas: raimonda.zinkeviciene@vdu.lt