Disertacijos | VDU Žemės ūkio akademija

Disertacijos

Apgintos 2005 – 2018 metais

1. Jūratė Nadzeikienė „Aplinkos veiksnių įtaka dirbančiojo šiluminei komfortinei būsenai“. Apginta 2005 m.

2. Dainius Steponavičius „Grūdų separacijos pro šiaudų sluoksnį ant klavišų intensyvinimo tyrimai“. Apginta 2005 m.

3. Aušra Steponavičienė „Aplinkos veiksnių įtaka grūdų užterštumui popjūtinio apdorojimo technologijose“. Apginta 2007 m.

4. Ernesta Liniauskienė „Aplinkos, palankios gyvuliui šaltoje karvidėje, formavimas“. Apginta 2007 m.

5. Sigitas Čekanauskas „Aukštatemperatūrės aplinkos veiksniai termiškai naikinant piktžoles“. Apginta 2007 m.

6. Sigitas Petkevičius „Kukurūzų burbuolių kūlimo proceso tyrimai“ . Apginta 2008 m.

7. Rasa Čingienė „Statiškai stabilių putų aplinkos taikymas terminėje piktžolių kontrolėje“. Apginta 2009 m.

8. Kęstutis Venslauskas „Aplinkos taršos mažinimas perdirbant žemės ūkio organines atliekas į biodujas“. Apginta 2009 m.

9. Aurelija Kemzūraitė „Aplinkos veiksnių įtaka vaistažolių džiovinimo procesams ir kokybei“. Apginta 2010 m.

10. Rasa Staniulienė „Aukštatemperatūrės aplinkos poveikis sunkiai termiškai sunaikinamoms piktžolėms“. Apginta 2010 m.

11. Antanas Kavolynas „Saulės ir vėjo energijos naudojimas pastatų kaimo vietovėse šilumos poreikiams tenkinti”. Apginta 2011 m.

12. Kreivaitis Raimondas „Oksidacijos įtakos biologinės kilmės bazinių alyvų savybėms tyrimas”. Apginta 2011 m.

13. Juostas Antanas  „Traktorių eksploatacinių darbo rodiklių tyrimai tikslu mažinti neigiamą poveikį aplinkai“.  Apginta 2012 m.

14. Vasiliauskas Gediminas „Mašinų triukšmo tyrimas ir mažinimas įvertinant subjektyvius žmogaus triukšmo suvokimo aspektus“. Apginta 2012 m.

15. Mažeika Marius  „Variklio biodegalų sąnaudas ir deginių emisiją įtakojančių veiksnių optimizavimas“ . Apginta 2012 m.

16. Indrė Bagdonienė „ Amoniako emisija iš galvijų mėšlo kintančių mikroklimato veiksnių aplinko j“. Apginta 2013 m.

17. Artūras Kupčinskas „ Biologinių plastinių tepalų kūrimas ir tyrimas “.  Apginta 2013 m.

18. Birutė Skukauskaitė „ Biodegalų degimo procesų tyrimas, siekiant aplinkos taršos prevencijos“. Apginta 2013 m.

19. Sidona Buragienė „ Skirtingų žemės dirbimo technologijų įtaka aplinkai “. Apginta 2013 m.

20. Kastytis Laurinaitis „Suslėgimu uždegamo biodegalų ir oro degiojo mišinio degimo proceso, mažinančio aplinkos taršą, tyrimas“. Apginta 2014 m.

21. Arvydas Nekrošius „Daugiamečių žolių naudojimo biodujų gamybai tvarumas ir įtaka aplinkos taršai“. Apginta 2014 m.

22. Solveiga Kalinauskaitė „Šiaudų paruošimo ir konversijos technologijos aplinkosauginis-energinis įvertinimas“. Apginta 2014 m.

23. Aušra Čiplienė „Atsinaujinančiosios energijos naudojimas vaistinės augalinės žaliavos ruošimo technologijose“. Apginta 2015 m.

24. Vidas Damanauskas „Ratinio traktoriaus traukos ir poveikio dirvai optimizavimo tyrimas“. Apginta 2015 m.

25. Kristina Vaitauskienė „Neariminių diskinių žemės dirbimo mašinų darbinių dalių, augalinių derliaus liekanų ir dirvos sąveikos tyrimai“. Apginta 2015 m.

26. Tomas Mickevičius „Dyzelino-biodegalų mišinių sudėties įtakos jų įpurškimo procesui tyrimas“. Apginta 2015 m.

27. Remigijus Skirkus „Žemės dirbimo elementų pasipriešinimo judėjimui ir dilimo mažinimas modeliuojant geometrinius parametrus bei stiprinant paviršius kompozicinėmis dangomis“. Apginta 2017 m.

28. Irena Kanapkienė „Biodegalų deguonies ir cetano skaičiaus įtaka dyzelinio variklio degimo procesui ir deginių emisijai“. Apginta 2018 m.

29. Edvinas Pužauskas „Kuliamų kukurūzų burbuolių judėjimo pobūgnio paviršiumi ir grūdų separacijos procesų analizė“. Apginta 2018 m.

30. Vilma Naujokienė „Biopreparatų efektyvumas energijos sąnaudų ir CO2 emisijų mažinimui žemės dirbimo operacijose“. Apginta 2018 m.