Projektai | VDU Žemės ūkio akademija

Projektai

Tarptautiniai projektai

Programos ar veiklos krypties pavadinimas ir trumpinys Projekto sutartis (pavadinimas, sutarties Nr.) Šalis koordinatorė Dalyviai (šalys)
1. Lietuvos-Baltarusijos Biodujų, išgaunamų iš žemės ūkio organinių atliekų, kiekio didinimas ir kokybės gerinimas optimizuojant žaliavų sudėtį Lietuva

Baltarusija

Lietuva

Baltarusija

2. FP7-IRSES Training and collaboration on material developments and process improvements in oil and sugar production (FP7-PEOPLE-2011-IRSES-295202) Belgija Belgija,

Lietuva, Prancūzija, Graikija, Turkija, Moldova, Tunisas, Marokas

3. COST Understanding and Controlling Nano and Mesoscale Friction (COST Action MP1303) Italija 30 šalių
4. Lietuvos Baltarusijos mokslinio bendradarbiavimo programa Bioskalių tepamųjų medžiagų augalinių aliejų pagrindu trinties mechanizmų tyrimas

TAP LB-08/2015

Lietuva

 

Baltarusija

5. Horizon 2020 Išmanioji rąstvežė darniam ir efektyviam miško naudojimui ir valdymui (Smart Forwarder for sustainable and efficient forest operation and management), akronimas: FORWARDER 2020, H2020-BB-2016-1 Nr. 727883 Vokietija 14 (Didžioji Britanija, Italija, Lietuva, Rumunija, Šveicarija, Vokietija,
6. FP7 projektas  „Information and Communication Technologies and Robotics for Sustainable Agriculture“ (Informacinės ir komunikacinės technologijos bei robotai tausojančiame žemės ūkyje). Grant Agreement No 618123

 

 

Danija Danija, Belgija, Vokietija, Suomija, Prancūzija, Graikija, Airija, Izraelis, Italija, Latvija, Lietuva, Olandija, Šveicarija, Ispanija, Turkija, Didžioji Britanija

 

Parengtos ir pateiktos paraiškos tarptautiniams projektams

Programos ar veiklos krypties pavadinimas ir trumpinys Projekto sutartis (pavadinimas, sutarties Nr.) Šalis koordinatorė Dalyviai (šalys)
1. H2020-MSCA-RISE-2016 Lubricants and self-lubricating polymer for green tribology (GREENTRIBO) Lietuva Lietuva,

Baltarusija, Belgija,

Gruzija, Moldova,

Portugalija, Rumunija,

Vokietija, Ukraina

2. HORIZON 2020 (H2020) Resource efficient and low impact forest operations on wet and inaccessible forest land to enable silviculture management and mobilize additional wood resources for the bio-based industry (akronimas HARWET), paraiškos Nr. 720735 Vokietija DE, UK, PL, LT, FI, IT, NLD, SVN
3. HORIZON 2020 (H2020) Sustainable wetland forest management for enhanced water retention potential, engineered wood and bio-based products(akronimas PROWET), paraiškos Nr. 745835) Vokietija DE, UK, PL, LT, FI, IT, NLD, SVN
4. Horizont 2020 WETWOOD: Engineered wood, bio-based products and water retention from sustainable wetland forest management Vokietija 12 (Didžioji Britanija, Italija, Lenkija, Lietuva, Nyderlandai, Slovėni-ja, Suomija, Vokietija)
5. INTERREG „Baltic Sea States“ projekto paraiška Unlocking of advanced biofuel potential in the Baltic Sea region

(Biokuro potencialo atvėrimas Baltijos jūros regione)

Lietuva Lietuva, Latvija, Estija, Švedija, Danija

 

Vykdomi ir vykdyti projektai

2020 m.

Daugiafunkcinio, UV-VIS-NIR spektrometrija grįsto, tvaraus precizinės sėjos technologinio proceso valdymo modelio sukūrimas. Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2020-09-21 iki 2023-09-01. Projektas bendrai finansuotas iš Europos Regioninės plėtros fondo lėšų (projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-03-0041) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba. (Vadovas prof. dr. E. Šarauskis)

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų valdymas keičiant azoto srautus agrosistemoje. Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2020 02 03 iki 2021 12 31,  Lietuvos agrarinių ir miško mokslų centras. (Vadovas doc. dr. K. Venslauskas)

Žemės ūkio mašinos „Scarabeus“ lokalaus melioranto iš sapropelio įterpimo technologijos poveikio dirbtinai sukuriamo dirvožemio savybėms ir skirtingų augalų augimo dinamikai. Projekto vykdymo laikotarpis nuo  2020 04 23 iki 2020 11 30, UAB „GJ Magma“.(Vadovas prof. dr. E. Šarauskis)

Pluoštinių kanapių produktų, kaip organinės anglies kaupiklių ilgalaikiuose produktuose ir dirvožemyje, įvertinimas ir parengimas jų taikymui pagal TKKK metodiką ŠESD apskaitoje. Projekto vykdymo laikotarpis nuo2020 07 22 iki 2022 12 01, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (Vadovas doc. dr. E. Zvicevičius)

Rekomendacijų dėl vertinimo metodikos pieninkystės ūkių tvarumui vertinti parengimas. Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2020 07 22 iki  2020 12 01,  Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. (Vadovas doc. dr. J. Grėblikaitė ir  prof. dr. R. Bleizgys)

Pluoštinių kanapių šalutinių produktų integravimas į gyvulininkystės tvarias technologijas. Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2020 08 11 iki 2022 05 16, Kanapių augintojų, perdirbėjų ir verslo inovatorių asociacija. (Vadovas prof. dr. R. Bleizgys)

Biodujų gamybos potencialo didinimas taikant žemės ūkio ir pramonės organinių atliekų bei šiaudų mišinius. Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2018  09 19 2020 08 28, UAB “Tvari energija“. (Vadovas prof. dr. K. Navickas)

Selektyvių biopreparatų inovatyvus taikymas sunkiai skaidomų žaliavų perdirbimui į biodujas. Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2018 12 10 iki 2020 11 12,  UAB “Bioenergy LT”. (Vadovas doc. dr. K. Venslauskas)

 Stacionarių technologijų procesų kontrolė ir valdymas išmaniųjų jutiklių sistemomis. Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2017 12 15 iki 2020 12 01, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. (Vadovas prof. dr. R. Bleizgys)

Inovatyvių inžinerinių sprendimų ir termoenergetinių procesų valdymo sistemų, skirtų sultingų augalininkystės produktų sandėliavimo technologijų tvarumui didinti, Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2017 12 15 iki 2020 12 21, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. (Vadovas doc. dr. E. Zvicevičius)

Tikslusis tręšimas pagal dirvožemio organinės anglies kiekį, panaudojant biologinius preparatus.  Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2019 02 08 iki 2021 01 07 UAB „Grynas Baltija. (Vadovas  prof. dr. E. Šarauskis)

 Jūržolių mikrobiologinis anaerobinis pūdymas bei išsiskyrusių dujų tyrimas. Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2019 07 01 iki 2020 09 06, Lietuvos energetikos institutas. (Vadovas  prof. dr. K. Navickas)

Ūkinių gyvūnų laikymo vietų projektavimo techninių ir technologinių sprendimų peržiūra ir atnaujinimo parengimas bei ūkinių gyvūnų laikymo vietų eksploatavimo bendrųjų taisyklių nustatymas, Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2019 07 29 iki 2020 12 01, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. (Vadovas prof. dr. R. Bleizgys)

Skirtingo birumo organinių trąšų precizinio paskleidimo technologinių parametrų tyrimas. Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2019 08 29 iki 2021 08 05, UAB „Dalaudas ir Co“. (Vadovas dr. S. Buragienė)

Augalininkystės gamybos procesų valdymas sumaniosiomis inžinerinėmis sistemose. Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2019 01 23 2021 12 20, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. (Vadovas doc. dr. R. Čingienė)

 

2019 m.

Biodujų gamybos potencialo didinimas taikant žemės ūkio ir pramonės organinių atliekų bei šiaudų mišinius, Sutartis galioja nuo 2018 09 19 2020 08 28, UAB „Tvari energija„.

Selektyvių biopreparatų inovatyvus taikymas sunkiai skaidomų žaliavų perdirbimui į biodujas, Sutartis galioja nuo 2018 12 10 2020 11 12 UAB „Bioenergy LT“.

Pieno gamybos ūkių konkurencingumo didinimas panaudojant inovatyvias biopriemones,  užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Inovatyvių inžinerinių sprendimų ir termoenergetinių procesų valdymo
sistemų, skirtų sultingų augalininkystės produktų sandėliavimo technologijų tvarumui didinti,
užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Stacionarių technologijų procesų kontrolė ir valdymas išmaniųjų jutiklių sistemomis, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Konkurencingas ūkis, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

 

2018 m.

Mokymo bazinių modulių ir iš jų sudarytų pavyzdinių mokymo programų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais parengimas, Sutartis galioja nuo 2018 04 25 2018 06 30, LR valstybinė darbo inspekcija prie SADM.

Darbuotojų saugos ir sveikatos žinių tikrinimo klausimų parengimas,  Sutartis galioja nuo 2018 04 25 2018 06 30, LR valstybinė darbo inspekcija prie SADM.

Biodujų gamybos potencialo didinimas taikant žemės ūkio ir pramonės organinių atliekų bei šiaudų mišinius, Sutartis galioja nuo 2018 09 19 2020 08 28, UAB „Tvari energija„.

Selektyvių biopreparatų inovatyvus taikymas sunkiai skaidomų žaliavų perdirbimui į biodujas, Sutartis galioja nuo 2018 12 10 2020 11 12 UAB „Bioenergy LT“.

Šalutinių gyvūninės kilmės produktų, perdirbamų į biodujas energinių charakteristikų tyrimas, Sutartis galioja nuo  2018 01 23 2018 03 26 UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“.

Biodujų gamybos iš žuvų perdirbimo atliekų technologinio proceso tyrimas, taikant žaliavos apdorojimo metodus, Sutartis galioja nuo 2018 03 16 2018 12 10, UAB „Raseinių žuvininkystė“.

Ozonuoto vandens panaudojimas grūdinių kultūrų ligų kontrolės sistemojeSutartis galioja nuo 2018 01 01 2018 12 31, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.

Lietuvos sąlygoms pritaikyto, dirvožemio ir augalų optinių savybių jutiklių panaudojimu grindžiamo, tiksliojo (precizinio) ūkininkavimo modelio sukūrimas ir testavimas. Sutartis galioja nuo 2016-05-23 iki 2018-11-01, Nacionalinė mokėjimų agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Tikslaus juostinio žemės dirbimo ir sėjos mašinų darbo technologinių operacijų tyrimai ir kompleksinis efektyvumo vertinimas. Sutartis galioja nuo 2016 05 23 iki 2018 11 10, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Tvaraus ūkininkavimo ir trumpos rotacijos su pupomis poveikis aplinkai, pasėlių produktyvumui ir bioekonominiam potencialui realizuojant ES Žalinimo programą. Sutartis galioja nuo 2016 05 23 iki 2018 11 10, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Precizinio minimalaus žemės dirbimo ir sėjos agroinžinerinių parametrų optimizavimas ir efektyvumo vertinimas tyrimai. Sutartis galioja nuo 2017 08 07 iki 2018 03 31, užsakovas UAB „Audrokesta“.

Juostinio žemės dirbimo mašinų tyrimai tausojančiose žemdirbystės sistemose. Sutartis galioja nuo 2017 08 15 iki 2018 05 14, užsakovas UAB „Vaderstad“.

Biopreparatų ir jų mišinių su organinėmis trąšomis įtaka dirvožemiui ir amoniako dujų emisijoms. Sutartis galioja nuo 2017 08 15 iki 2018 04 13, užsakovas UAB „Grynas Baltija“

 

2017 m.

Lietuvos sąlygoms pritaikyto, dirvožemio ir augalų optinių savybių jutiklių panaudojimu grindžiamo, tiksliojo (precizinio) ūkininkavimo modelio sukūrimas ir testavimas. Sutartis galioja nuo 2016-05-23 iki 2018-11-01, Nacionalinė mokėjimų agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Tikslaus juostinio žemės dirbimo ir sėjos mašinų darbo technologinių operacijų tyrimai ir kompleksinis efektyvumo vertinimas. Sutartis galioja nuo 2016 05 23 iki 2018 11 10, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Tvaraus ūkininkavimo ir trumpos rotacijos su pupomis poveikis aplinkai, pasėlių produktyvumui ir bioekonominiam potencialui realizuojant ES Žalinimo programą. Sutartis galioja nuo 2016 05 23 iki 2018 11 10, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Biologinių preparatų įtaka žemės dirbimo mašinų darbo technologiniams procesams ir energijos sąnaudoms. Sutartis galioja nuo 2015-06-09 iki 2017-11-10, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Magnio hidrosilikato savybių tyrimas, jo granuliavimas, magnio hidrosilikato, organinių ir mineralinių granuliuotų trąšų su magnio hidrosilikatu gamybos technologijų kūrimas, šių trąšų prototipų pagaminimas ir jų savybių tyrimas. Mokslo projektas, vykdymo laikotarpis 2015-2017 m., Nr. M-06-47/15, užsakovas UAB RUSTONA LT.

Precizinio minimalaus žemės dirbimo ir sėjos agroinžinerinių parametrų optimizavimas ir efektyvumo vertinimas tyrimai. Sutartis galioja nuo 2017 08 07 iki 2018 03 31, užsakovas UAB „Audrokesta“.

Juostinio žemės dirbimo mašinų tyrimai tausojančiose žemdirbystės sistemose. Sutartis galioja nuo 2017 08 15 iki 2018 05 14, užsakovas UAB „Vaderstad“.

Biopreparatų ir jų mišinių su organinėmis trąšomis įtaka dirvožemiui ir amoniako dujų emisijoms. Sutartis galioja nuo 2017 08 15 iki 2018 04 13, užsakovas UAB „Grynas Baltija“

Sistemos Žmogus–mašina–aplinka tyrimai ir tobulinimas žmonių saugos ir jų sveikatos išsaugojimo požiūriu. ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2016-2020 m.

Energetinių sąnaudų mažinimo ir aplinkos tausojimo įvairiose žemdirbystės sistemose tyrimai ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2016-2020 m.

Technologinių įrenginių ir mašinų darbo proceso ir jo poveikio aplinkai tyrimas. ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2016-2020 m.

Žemės ūkio augalų pasėlių priežiūros ir derliaus dorojimo technologijų bei mašinų tyrimai. ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2016-2020 m.

Žemės ūkio augalinių atliekų naudojimo presuoto biokuro gamybai ir energinei konversijai technologijų ir technikos tyrimas. ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2017-2021 m.

 

2016 m.

Lietuvos sąlygoms pritaikyto, dirvožemio ir augalų optinių savybių jutiklių panaudojimu grindžiamo, tiksliojo (precizinio) ūkininkavimo modelio sukūrimas ir testavimas, sutartis galioja nuo 2016-05-23 iki 2018-11-01, Nacionalinė mokėjimų agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Sudaryti ir pagrįsti optimalią laukininkystės mašinų sistemą įvairios specializacijos prekiniams ūkiams. Sutartis  galioja nuo 2016 06 16 iki 2016 11 30, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Tikslaus juostinio žemės dirbimo ir sėjos mašinų darbo technologinių operacijų tyrimai ir kompleksinis efektyvumo vertinimas. Sutartis galioja nuo 2016 05 23 iki 2018 11 10, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Tvaraus ūkininkavimo ir trumpos rotacijos su pupomis poveikis aplinkai, pasėlių produktyvumui ir bioekonominiam potencialui realizuojant ES Žalinimo programą. Sutartis galioja nuo 2016 05 23 iki 2018 11 10, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Biopreparatų ir srutų poveikio žieminių rapsų liekanų skaidymosi procesui dirvoje modeliniai tyrimai koofinansavimas iš MITA. Sutartis galioja  nuo 2016-04-01 iki 2016-12-15, užsakovas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.

Laboratorinių tyrimų atlikimo paslaugų sutartis galioja nuo 2016-05-10 iki 2016-10-24. užsakovas UAB ROKOR.

Pluoštinių augalų paruošimo ir naudojimo biokurui technologinis-techninis pagrindimas ir technologijų energetinis-aplinkosauginis įvertinimas. Sutartis galioja nuo 2015-06-09 iki 2016-11-10, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Magnio hidrosilikato savybių tyrimas, jo granuliavimas, magnio hidrosilikato, organinių ir mineralinių granuliuotų trąšų su magnio hidrosilikatu gamybos technologijų kūrimas, šių trąšų prototipų pagaminimas ir jų savybių tyrimas. Mokslo projektas, vykdymo laikotarpis 2015-2017 m., Nr. M-06-47/15, užsakovas UAB RUSTONA LT.

Biologinių preparatų įtaka žemės dirbimo mašinų darbo technologiniams procesams ir energijos sąnaudoms. Sutartis galioja nuo 2015-06-09 iki 2016-11-10, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Biopreparatų ir srutų poveikio žieminių rapsų liekanų skaidimosi procesui dirvoje modeliniai tyrimai. Sutartis galioja nuo 2015-10-03 iki 2016-12-31, užsakovas UAB „Grynas Baltija“.

Sistemos Žmogus–mašina–aplinka tyrimai ir tobulinimas žmonių saugos ir jų sveikatos išsaugojimo požiūriu. ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2016-2020 m.

Energetinių sąnaudų mažinimo ir aplinkos tausojimo įvairiose žemdirbystės sistemose tyrimai ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2016-2020 m.

Netradicinių energetinių augalų ruošimo ir naudojimo deginimui technologinių-techninių priemonių tyrimas ir technologijų energetinis-aplinkosauginis įvertinimas. ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2013-2016m.

Technologinių įrenginių ir mašinų darbo proceso ir jo poveikio aplinkai tyrimas. ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2016-2020 m.

Žemės ūkio augalų pasėlių priežiūros ir derliaus dorojimo technologijų bei mašinų tyrimai. ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2016-2020 m.

 

2015 m.

Pluoštinių augalų paruošimo ir naudojimo biokurui technologinis-techninis pagrindimas ir technologijų energetinis-aplinkosauginis įvertinimas. Sutartis galioja nuo 2015-06-09 iki 2016-11-10, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Magnio hidrosilikato savybių tyrimas, jo granuliavimas, magnio hidrosilikato, organinių ir mineralinių granuliuotų trąšų su magnio hidrosilikatu gamybos technologijų kūrimas, šių trąšų prototipų pagaminimas ir jų savybių tyrimas. Mokslo projektas, vykdymo laikotarpis 2015-2017 m., Nr. M-06-47/15, užsakovas UAB RUSTONA LT.

Medienos kuro pasiūlos ir paklausos įvertinimas ir pasiūlymų vietiniais medienos ištekliais pagrįstų energijos gamybos pajėgumų darniai plėtrai parengimas. Projektas, Miško mokslo darbas. Sutartis galioja nuo 2014-02 iki 2015-01, užsakovas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija.

Netradicinių žolinių augalų nuėmimo ir paruošimo biokurui technologinis-techninis įvertinimas. Sutartis galioja nuo 2014-09-18 iki 2015-01-31, užsakovas UAB „VESPE“.

Juostinio žemės dirbimo ir sėjos eksperimentinės mašinos technologinių parametrų pagrindimas ir energetinis vertinimas. Sutartis galioja nuo 2014-06-05 iki 2015-12-01, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Biologinių preparatų įtaka žemės dirbimo mašinų darbo technologiniams procesams ir energijos sąnaudoms. Sutartis galioja nuo 2015-06-09 iki 2016-11-10, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Inovatyvių dirvą ir aplinką tausojančių juostinių žemės dirbimo mašinų techninių parametrų ir darbo technologinių procesų tyrimai. Sutartis galioja nuo 2014-09-17 iki 2015-02-28, užsakovas UAB „Petro servisas“.

Biopreparatų ir srutų poveikio žieminių rapsų liekanų skaidimosi procesui dirvoje modeliniai tyrimai. Sutartis galioja nuo 2015-10-03 iki 2016-12-31, užsakovas UAB „Grynas Baltija“.

Žemės dirbimo mašinų darbinių dalių technologinių procesų tyrimai neartose dirvose. Sutartis galioja nuo 2014-09-18 iki 2015-01-31, užsakovas UAB „AGRIKO“.

Savaeigių krautuvų darbo technologinių procesų gyvulininkystės sektoriuje įvertinimas ir tobulinimas. Sutarties galioja nuo 2014-09-18 iki 2015-02-28, užsakovas UAB „Dalaudas ir CO“.

Tiksliojo ūkininkavimo technologinių procesų įtaka mažinant poveikį aplinkai bei sąnaudas žemės ūkio produkcijai pagaminti. Sutartis galioja nuo 2014-05-19 iki 2015-11-10, užsakovas Lietuvos žemės ūkio ministerija.

Rizikos veiksnių tyrimai ir mažinimas darbo, visuomeninėje, gyvenamojoje aplinkoje bei diegiant (kuriant) technologijas (įrenginius, mašinas). ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2013-2015 m.

Žemės ūkio mašinų ir mechanizmų dinaminė analizė, konstrukcijų tobulinimas bei matematinis modeliavimas, poveikio aplinkai tyrimas. ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2013-2015 m.

Žemės ūkio gamybos atliekų granuliavimo technologinio proceso parametrų modeliavimas ir veiksnių, įtakojančių produkto savybes įvertinimas. ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2013-2015 m.

Netradicinių energetinių augalų ruošimo ir naudojimo deginimui technologinių-techninių priemonių tyrimas ir technologijų energetinis-aplinkosauginis įvertinimas. ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2013-2016 m.

Tausojančių žemės dirbimo ir sėjos mašinų darbo technologinių procesų poveikio dirvai ir aplinkai tyrimai. ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2013-2015 m.

Tausojančių pasėlių priežiūros technologijų tyrimai. ASU biudžetinis mokslo tyrimas, darbas vykdomas 2013-2015 m.

Javų, rapsų ir kukurūzų derliaus dorojimo savaeigiais kombainais tyrimai. ASU biudžetinis mokslo tyrimas, darbas vykdomas 2013-2015 m.

 

2014 m.

Daugiamečių žolių ir netradicinių žolinių augalų (drambliažolės, sidos, legėstų, nedrinių žolių) bei jų mišinių panaudojimas presuoto biokuro gamybai. Sutartis galioja nuo 2013-04-30 iki 2014-12-01, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie LR Žemės ūkio ministerijos.

Dirvą, aplinką ir energiją tausojančių žemės dirbimo mašinų technologinių procesų tyrimai. Sutartis galioja nuo 2012 09 03 iki 2014 12 31, užsakovas Lietuvos mokslo taryba.

Inovatyvių dirvą ir aplinką tausojančių juostinių žemės dirbimo mašinų techninių parametrų ir darbo technologinių procesų tyrimai. Sutartis galioja nuo 2014-09-17 iki 2015-02-28, užsakovas UAB „Petro servisas“.

Žemės dirbimo mašinų darbinių dalių technologinių procesų tyrimai neartose dirvose. Sutartis galioja nuo 2014-09-18 iki 2015-01-31, užsakovas UAB „AGRIKO“.

Savaeigių krautuvų darbo technologinių procesų gyvulininkystės sektoriuje įvertinimas ir tobulinimas. Sutartis galioja nuo 2014-09-18 iki 2015-02-28, užsakovas UAB „Dalaudas ir CO“.

Netradicinių žolinių augalų nuėmimo ir paruošimo biokurui technologinis-techninis įvertinimas. Sutartis galioja nuo 2014-09-18 iki 2015-01-31, užsakovas UAB „VESPE“.

Bioorganinių trąšų formų ir normų įtaka dirvožemiui ir skirtingos azotinės mitybos cukrinių runkelių pasėlio būklei, produktyvumui ir ekonominiam efektyvumui. Sutartis galioja nuo 2014-04-24 iki 2014-12-15, užsakovas AB „Nordic Sugar Kėdainiai“.

Tiksliojo ūkininkavimo technologinių procesų įtaka mažinant poveikį aplinkai bei sąnaudas žemės ūkio produkcijai pagaminti. Sutartis galioja nuo 2014-05-19 iki 2015-11-10, užsakovas Lietuvos žemės ūkio ministerija.

Juostinio žemės dirbimo ir sėjos eksperimentinės mašinos technologinių parametrų pagrindimas ir energetinis vertinimas. Sutartis galioja nuo 2014-06-05 iki 2015-12-01, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro klasifikatoriaus papildymas ir išplėtimas. Sutartis galioja nuo 2014-06-18 iki 2014-11-30, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Lauko augalų technologinių parametrų optimizavimas tiksliojoje žemdirbystėje. Sutartis galioja nuo 2013-06-30 iki 2015-07-01, užsakovas Lietuvos žemės ūkio ministerija

Rizikos veiksnių tyrimai ir mažinimas darbo, visuomeninėje, gyvenamojoje aplinkoje bei diegiant (kuriant) technologijas (įrenginius, mašinas). ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2013-2015 m.

Žemės ūkio mašinų ir mechanizmų dinaminė analizė, konstrukcijų tobulinimas bei matematinis modeliavimas, poveikio aplinkai tyrimas. ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2013-2015 m.

Žemės ūkio gamybos atliekų granuliavimo technologinio proceso parametrų modeliavimas ir veiksnių, įtakojančių produkto savybes įvertinimas. ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2013-2015 m.

Netradicinių energetinių augalų ruošimo ir naudojimo deginimui technologinių-techninių priemonių tyrimas ir technologijų energetinis-aplinkosauginis įvertinimas. ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2013-2016 m.

Dirvos paruošimo ir sėklų įterpimo mašinų tausojančiose žemdirbystės sistemose tyrimai. ASU biudžetinis mokslo tyrimas, darbas vykdomas 2013-2015 m.

Tausojančių pasėlių priežiūros technologijų tyrimai. ASU biudžetinis mokslo tyrimas, darbas vykdomas 2013-2015 m.

Javų, rapsų ir kukurūzų derliaus dorojimo savaeigiais kombainais tyrimai. ASU biudžetinis mokslo tyrimas, darbas vykdomas 2013-2015 m.

 

2013 m.

Topinambų (Helianthus tuberosus) biomasės auginimo ir perdirbimo technologijų energetinei konversijai mokslinis pagrindimas ir įvertinimas. Sutartis galioja nuo 2012-05-15 iki 2013-05-15, užsakovas UAB „Vilniaus energija“.

Savaeigių krautuvų darbo technologinių procesų galimybių studijos parengimas. Sutartis galioja nuo 2013-05-07 iki 2013-10-31, užsakovas kooperatyvas „Mūsų Gojus“.

Karbamido-amonio salietros (KAS) tirpalo optimalaus paskleidimo, panaudojant augalų optinės analizės jutiklius OptRx, koncepcijos įgyvendinamumo patvirtinimas. Sutartis galioja nuo 2013-05- 29 iki 2013-09-30, užsakovas UAB „Prymo“.

Biologinių preparatų tolygaus paskleidimo, panaudojant specialius įtaisus purkšti po kultūrinių augalų lapais, koncepcijos įgyvendinamumo patvirtinimas. Sutartis galioja nuo 2013-05-29 d. iki 2013-09-30, užsakovas .J.Gudino įmonė.

Daugiamečių žolių ir netradicinių žolinių augalų (drambliažolės, sidos, legėstų, nedrinių žolių) bei jų mišinių panaudojimas presuoto biokuro gamybai. Sutartis galioja nuo 2013-04-30 iki 2014-12-01, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie LR Žemės ūkio ministerijos.

Mokslinių rekomendacijų dėl žemės, maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros taikomųjų mokslinių tyrimų bei inovacijų plėtros 2014 – 2020 m. Sutartis galioja nuo 2012-06-20 iki 2013-12-31, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Žemės ūkio ministerijos. Partneriai LAMMC, LŽŪKT, Agrarinių ir miškų mokslų institutų asociacija.

Dirvą, aplinką ir energiją tausojančių žemės dirbimo mašinų technologinių procesų tyrimai. Sutartis galioja nuo 2012-09-03 iki 2014-12-31, užsakovas Lietuvos mokslo taryba.

Augalinės biomasės ruošimo ir naudojimo konversijai įvertinimas. ASU biudžetinis mokslins tyrimas, darbas vykdomas nuo 2010-01-01 iki 2013-12-31.

Netradicinių energetinių augalų ruošimo ir naudojimo deginimui technologinių-techninių priemonių tyrimas ir technologijų energetinis-aplinkosauginis įvertinimas. ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas nuo 2013-05-01 iki 2016-12-31.

Žemės ūkio mašinų ir mechanizmų dinaminė analizė, konstrukcijų tobulinimas bei matematinis modeliavimas, poveikio aplinkai tyrimas. ASU biudžetinis mokslo tyrimas, vykdomas nuo 2013-01-01-iki 2013-12-31.

Žemės ūkio gamybos atliekų granuliavimo technologinio proceso parametrų modeliavimas ir veiksnių, įtakojančių produkto savybes įvertinimas. ASU biudžetinis mokslo tyrimas, vykdomas nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31.

Žemės ūkio technikos ir įrenginių operatoriaus darbo sąlygų tyrimai, aplinkos sąlygų tyrimas, ergonominiai ir technologijų saugos tyrimai. ASU biudžetinis mokslo tyrimas, vykdomas nuo 2010-01-01 iki 2013-12-31.

Tausojančių žemės dirbimo ir sėjos mašinų darbo technologinių procesų poveikio dirvai ir aplinkai tyrimai. ASU biudžetinis mokslo tyrimas, vykdomas nuo 2013-01-01 iki 2015-12-31.

Tausojančių pasėlių priežiūros technologijų tyrimai. ASU biudžetinis mokslo tyrimas, darbas vykdomas nuo 2013-01-01 iki 2015-12-31.

Javų, rapsų ir kukurūzų derliaus dorojimo savaeigiais kombainais tyrimai. ASU biudžetinis mokslo tyrimas, darbas vykdomas nuo 2013-01-01 iki 2015-12-31.

 

2012 m.

Mokslinių rekomendacijų dėl žemės, maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros taikomųjų mokslinių tyrimų bei inovacijų plėtros 2014 – 2020 m. Sutartis galioja nuo 2012-06-20 iki 2013-12-31, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Žemės ūkio ministerijos. Partneriai LAMMC, LŽŪKT, Agrarinių ir miškų mokslų institutų asociacija.

Aplinką ir energiją tausojanti technika žemdirbystėje. Sutartis galioja nuo 2010-02-01 iki 2013-01-31, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Žemės ūkio  ministerijos.

Dirvą, aplinką ir energiją tausojančių žemės dirbimo mašinų technologinių procesų tyrimai. Sutartis galioja nuo 2012 09 03 iki 2014 12 31, užsakovas Lietuvos mokslo taryba.

Augalinės biomasės ruošimo ir naudojimo konversijai įvertinimas. ASU biudžetinis mokslins tyrimas, darbas vykdomas nuo 2010-01-01 iki 2013-12-31.

Ištirti biomasės ruošimo ir naudojimo konversijai procesą, atlikti technologinį, energetinį ir aplinkosauginį vertinimą. ASU biudžetinis mokslins tyrimas, darbas vykdomas nuo 2010-01-01 iki 2013-12-31.

Žemės ūkio mašinų ir mechanizmų dinaminė analizė bei matematinis modeliavimas. ASU biudžetinis mokslins tyrimas, darbas vykdomas nuo 2012-01-01 iki 2013-12-31.

Aplinką tausojančių žemės dirbimo ir sėjos technologijų bei techninių priemonių tyrimai. ASU biudžetinis mokslins tyrimas, darbas vykdomas nuo 2008 m. iki 2013 m.

Aplinkos sąlygų tyrimas, neigiamo poveikio aplinkai rizikos mažinimas organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis. ASU biudžetinis mokslins tyrimas, darbas vykdomas nuo 2010-01-01 iki 2013-12-31.

Žemės ūkio technikos ir įrenginių operatoriaus darbo sąlygų gerinimas techninėmis – organizacinėmis priemonėmis: aplinkos sąlygų tyrimas; profesinės rizikos mažinimas organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis; rizikos prevencija; technologijų saugos tyrimai. ASU biudžetinis mokslins tyrimas, darbas vykdomas nuo 2010-01-01 iki 2013-12-31.

Žemės ūkio technikos ir įrenginių operatoriaus darbo sąlygų gerinimas techninėmis – organizacinėmis priemonėmis, rizikos prevencija, technologijų saugos tyrimai. ASU biudžetinis mokslins tyrimas, darbas vykdomas nuo 2010-01-01 iki 2013-12-31.