Pradedamas tarptautinis ICT-AGRI-FOOD projektas – Nauji išmanūs sprendimai selektyviam javų derliaus nuėmimui | VDU Žemės ūkio akademija

Pradedamas tarptautinis ICT-AGRI-FOOD projektas – Nauji išmanūs sprendimai selektyviam javų derliaus nuėmimui

Penkių Europos Sąjungos šalių universitetai ir verslo partneriai pasirašė konsorciumo susitarimą, pagal kurį numatoma įgyvendinti tarptautinį informacinių ir komunikacinių technologijų žemės ir maisto ūkio srityje (ERA-NET COFUND ICT-AGRI-FOOD) projektą „Selektyvus derliaus nuėmimas pagal mikotoksinų kiekio vertinimą javų pasėliuose“ („Potential of selective harvest based on mycotoxins content assessment in cereal crops“), akronimas POSHMyCo, kuriuo pirmą kartą siekiama sukurti naują sprendimą, kaip naudojant išmaniąsias ūkininkavimo technologijas maisto produktuose iš miežių ir kviečių grūdų sumažinti mikotoksinų užteršimo riziką. Šiuo projektu, kuriame dalyvaus VDU ŽŪA Žemės ūkio inžinerijos fakulteto (ŽŪIF) ir Agronomijos fakulteto (AF) mokslininkai, norima atsakyti į klausimą: ar galima miežių ir kviečių grūdų mikotoksinų užteršimo riziką sumažinti taikant kombinuotą precizinio purškimo ir selektyvaus derliaus nuėmimo metodą? Pagrindinis šio projekto tikslas yra nustatyti skirtingais išmaniaisiais jutikliais gaunamų duomenų sąveikos galimybes aptikti ir prognozuoti fuzariozės paplitimą lauke ir preciziniais technologiniais procesais sumažinti grūdų užterštumą mikotoksinais.

SVARBIAUSI UŽDAVINIAI:

  • rinkti duomenis apie dirvožemio, pasėlio ir mikroklimato sąlygas, naudojant išmaniosiomis technologijomis pagrįstas jutiklines sistemas;
  • nustatyti javų užterštumą fuzarioze ir mikotoksinais erdvinį kintamumą;
  • taikant duomenų modeliavimą, parengti precizinio lauko purškimo ir selektyvaus derliaus nuėmimo rekomendacijas;
  • suplanuoti optimalias selektyvaus derliaus nuėmimo kombainais važiavimo trajektorijas;
  • atlikti grūdų užterštumo mažinimo sprendimo socialinį, ekonominį, aplinkosauginį ir agronominį poveikio vertinimą;
  • viešinti informaciją pagrindinėms suinteresuotųjų šalių grupėms, skatinant naujo išmaniosiomis technologijomis pagrįsto sprendimo diegimą.

PROJEKTO TRUKMĖ

Pradžia 2021-03-01

Pabaiga 2024-02-24

PROJEKTO KOORDINATORIUS

Prof. dr. Abdul Mouazen, Gent University (UGent), Belgija

PROJEKTO PARTNERIAI:

Aristotle University Thessaloniki (AUTH), Graikija

Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Švedija

Vytautas Magnus University (VMU), Agriculture Academy, Lietuva

Soluciones Agrícolas de Precisión S.L. (Agrosap), Ispanija

Universtity of Sevilla (USE), Ispanija

VDU Žemės ūkio akademija šiame projekte atstovauja ŽŪIF prof. dr. EGIDIJUS ŠARAUSKIS, AF prodekanė, doc. dr. ZITA KRIAUČIŪNIENĖ, AF doc. dr. JOLANTA SINKEVIČIENĖ, ŽŪIF dokt. MARIUS KAZLAUSKAS ir kt.

 

Daugiau informacijos: lankstinukas.

Kviečiame sekti naujienas socialiniuose tinkluose: