Pagrindiniai veiklos dokumentai

 

STRATEGINĖS KRYPTYS

I. Studijų tobulinimas ir absolventų įsidarbinimo skatinimas orientuojantis į studijų šiuolaikiškumą, aukštą kokybę, studentų ir darbdavių poreikius

II. Mokslinės veiklos kiekybinis ir kokybinis plėtojimas, integruojantis mokslinius tyrimus studijoms, fundamentinius ir komercinius (taikomuosius) tyrimus, doktorantūrą

III. Tarptautiškumo didinimas, skatinant atvirumą studijose ir mokslinėje veikloje

IV. Žinių sklaidos visuomenėje ir įvairiapusio mokymosi visą gyvenimą aktyvi plėtra

V. Poveikio ekonominiams ir socialiniams procesams didinimas, orientuojantis į šalies (regiono) problemų identifikavimą ir sprendimą

VI. Dėmesio Universiteto bendruomenei didinimas, kad kiekvienas darbuotojas ir studentas jaustų poreikį ir turėtų galimybių visapusiškai tobulėti

VII. Įvaizdžio ir komunikavimo gerinimas siekiant atskleisti Universiteto išskirtinumą ir pažangą

VIII.  Vidinės kokybės užtikrinimo sistemos tobulinimas ir organizacijos kultūros gerinimas

 

Žemės ūkio inžinerijos fakulteto strategijos įgyvendinimo veiklos planas 2019 m.