Pagrindiniai veiklos dokumentai

 

MISIJA

Perimant pažangią pasaulio patirtį, visapusiškai lavinant jaunimą, aktyviai plėtojant mokslą ir studijas, gausinti, sisteminti ir skleisti technologijos mokslų srities žinias, reikalingas techninei ir technologinei pažangai ir siekiančias užtikrinti saugaus ir sveiko maisto bei pilnavertės gyvenimo aplinkos sukūrimą.

 

 VIZIJA

Pripažinti tarptautiniu mastu moksliniuose tyrimuose ir studijose, atviri naujovėms, jas kuriantys ir nuolat tobulėjantys technologijos mokslų srityje.

 

STRATEGINĖS KRYPTYS

I. Studijų tobulinimas ir absolventų įsidarbinimo skatinimas orientuojantis į studijų šiuolaikiškumą, aukštą kokybę, studentų ir darbdavių poreikius

II. Mokslinės veiklos kiekybinis ir kokybinis plėtojimas, integruojantis mokslinius tyrimus studijoms, fundamentinius ir komercinius (taikomuosius) tyrimus, doktorantūrą

III. Tarptautiškumo didinimas, skatinant atvirumą studijose ir mokslinėje veikloje

IV. Žinių sklaidos visuomenėje ir įvairiapusio mokymosi visą gyvenimą aktyvi plėtra

V. Poveikio ekonominiams ir socialiniams procesams didinimas, orientuojantis į šalies (regiono) problemų identifikavimą ir sprendimą

VI. Dėmesio Universiteto bendruomenei didinimas, kad kiekvienas darbuotojas ir studentas jaustų poreikį ir turėtų galimybių visapusiškai tobulėti

VII. Įvaizdžio ir komunikavimo gerinimas siekiant atskleisti Universiteto išskirtinumą ir pažangą

VIII.  Vidinės kokybės užtikrinimo sistemos tobulinimas ir organizacijos kultūros gerinimas