Projektai

Tarptautiniai projektai

Programos ar veiklos krypties pavadinimas ir trumpinys Projekto sutartis (pavadinimas, sutarties Nr.) Šalis koordinatorė Dalyviai (šalys)
1. Lietuvos-Baltarusijos Biodujų, išgaunamų iš žemės ūkio organinių atliekų, kiekio didinimas ir kokybės gerinimas optimizuojant žaliavų sudėtį Lietuva

Baltarusija

Lietuva

Baltarusija

2. FP7-IRSES Training and collaboration on material developments and process improvements in oil and sugar production (FP7-PEOPLE-2011-IRSES-295202) Belgija Belgija,

Lietuva, Prancūzija, Graikija, Turkija, Moldova, Tunisas, Marokas

3. COST Understanding and Controlling Nano and Mesoscale Friction (COST Action MP1303) Italija 30 šalių
4. Lietuvos Baltarusijos mokslinio bendradarbiavimo programa Bioskalių tepamųjų medžiagų augalinių aliejų pagrindu trinties mechanizmų tyrimas

TAP LB-08/2015

Lietuva

 

Baltarusija

5. Horizon 2020 Išmanioji rąstvežė darniam ir efektyviam miško naudojimui ir valdymui (Smart Forwarder for sustainable and efficient forest operation and management), akronimas: FORWARDER 2020, H2020-BB-2016-1 Nr. 727883 Vokietija 14 (Didžioji Britanija, Italija, Lietuva, Rumunija, Šveicarija, Vokietija,
6. FP7 projektas  „Information and Communication Technologies and Robotics for Sustainable Agriculture“ (Informacinės ir komunikacinės technologijos bei robotai tausojančiame žemės ūkyje). Grant Agreement No 618123

 

 

Danija Danija, Belgija, Vokietija, Suomija, Prancūzija, Graikija, Airija, Izraelis, Italija, Latvija, Lietuva, Olandija, Šveicarija, Ispanija, Turkija, Didžioji Britanija

 

Parengtos ir pateiktos paraiškos tarptautiniams projektams

Programos ar veiklos krypties pavadinimas ir trumpinys Projekto sutartis (pavadinimas, sutarties Nr.) Šalis koordinatorė Dalyviai (šalys)
1. H2020-MSCA-RISE-2016 Lubricants and self-lubricating polymer for green tribology (GREENTRIBO) Lietuva Lietuva,

Baltarusija, Belgija,

Gruzija, Moldova,

Portugalija, Rumunija,

Vokietija, Ukraina

2. HORIZON 2020 (H2020) Resource efficient and low impact forest operations on wet and inaccessible forest land to enable silviculture management and mobilize additional wood resources for the bio-based industry (akronimas HARWET), paraiškos Nr. 720735 Vokietija DE, UK, PL, LT, FI, IT, NLD, SVN
3. HORIZON 2020 (H2020) Sustainable wetland forest management for enhanced water retention potential, engineered wood and bio-based products(akronimas PROWET), paraiškos Nr. 745835) Vokietija DE, UK, PL, LT, FI, IT, NLD, SVN
4. Horizont 2020 WETWOOD: Engineered wood, bio-based products and water retention from sustainable wetland forest management Vokietija 12 (Didžioji Britanija, Italija, Lenkija, Lietuva, Nyderlandai, Slovėni-ja, Suomija, Vokietija)
5. INTERREG „Baltic Sea States“ projekto paraiška Unlocking of advanced biofuel potential in the Baltic Sea region

(Biokuro potencialo atvėrimas Baltijos jūros regione)

Lietuva Lietuva, Latvija, Estija, Švedija, Danija

 

Sutartys su Lietuvos ūkio subjektais 2016 m.

Eil. Nr. Ūkio subjektas
1. Grinaičių žemės ūkio bendrovė
2. UAB „ACME Europe“
3. UAB „Ekoatliekos“
4. UAB „Grynas Baltija“
5. UAB „Motorider“
6. UAB „Rokor“
7. UAB „Rustona  LT“
8. VšĮ Aplinkos vadybos ir audito institutas

 

Sutartys su Lietuvos valstybinėmis įstaigomis 2016 m.

Eil. Nr. Valstybinė įstaiga Projektų skaičius, vnt.
1. Lietuvos mokslo taryba 1
2. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija 3
3. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra 1
4.
Nacionalinė mokėjimų agentūra 6