Baigiamieji darbai

<<<<<< >>>>>>

Teksto sutapčių patikros sistema OXSICO

Naudojimosi instrukcija studentui

Naudojimosi instrukcija dėstytojui

Oxford Similarity Checker OXSICO

User guide for a student

User guide for educators

<<<<<< >>>>>>

Baigiamųjų darbų  talpinimo į CRIS video pamoka studentams

<<<<<< >>>>>>

Baigiamųjų darbų  talpinimo į CRIS instrukcija (*.pdf)

<<<<<< >>>>>>

Oxsico video pamoka dėstytojams

<<<<<< >>>>>>

 

Baigiamųjų darbų vertinimo komisijų sudėtis

 

<<<<<< >>>>>>

 

Nuotoliniu būdu vykdomų atsiskaitymų akademinio sąžiningumo užtikrinimo rekomendacijos

 

<<<<<< >>>>>>

 

VDU ŽŪA kanclerio potvarkis
dėl baigiamųjų darbų gynimo grafiko

 

<<<<<< >>>>>>

Pirmosios pakopos  (bakalauro)
nuolatinių studijų
baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis

<<<<<< >>>>>>

Pirmosios pakopos  (bakalauro)
ištęstinių studijų
baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis

<<<<<< >>>>>>

Antrosios pakopos  (magistrantūros)
nuolatinių ir ištęstinių studijų
baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis

<<<<<< >>>>>>

 

VDU ŽŪA kanclerio potvarkis
dėl nuolatinių bakalauro studijų
baigiamųjų darbų temų

 

<<<<<< >>>>>>

 

VDU ŽŪA kanclerio potvarkis
dėl ištęstinių bakalauro studijų
baigiamųjų darbų temų

 

<<<<<< >>>>>>

 

VDU ŽŪA kanclerio potvarkis
dėl magistrantų baigiamųjų darbų temų

 

<<<<<< >>>>>>

 

<<<<<< >>>>>>

 

Žemės ūkio inžinerijos fakulteto studentų baigiamųjų darbų
pateikimo viešam gynimui nuotoliniu būdu tvarka

 

<<<<<< >>>>>>Reikalavimai studentų darbams

BAKALAURO studijų baigiamasis darbas (Metodiniai patarimai)

Studijų programos „SUMANIOJI GYVULININKYSTĖ“
bakalauro studijų baigiamasis  darbas
(Metodiniai patarimai)

Final paper of the bachelor’s studies (Methodological guidelines)

MAGISTRANTŪROS studijų baigiamasis darbas (Metodiniai patarimai)

 


 

Dokumentų formos baigiamajam darbui:

Pirmosios pakopos studijų

Autorystės deklaracija

Bakalauro studijų baigiamojo darbo recenzija

DECLARATION OF AUTHORSHIP

SUPERVISOR’S REVIEW

REVIEWER’S REVIEW

 

Antrosios pakopos studijų

Autorystės deklaracija

Magistrantūros studijų baigiamojo darbo recenzija

CRIS instrukcija