Bendra informacija

Karjeros centro informacija

 

<<<<<< >>>>>>

<<<<<< >>>>>>

 

Nuotoliniu būdu vykdomų atsiskaitymų akademinio sąžiningumo užtikrinimo rekomendacijos

 

<<<<<< >>>>>>

Studentų konsultavimo ir egzaminavimo grafikai institutuose:

<<<<<< >>>>>>


Studentų priėmimo laikas ŽŪIF dekanate

Studijų klausimais pirmosios pakopos ištęstinių ir antrosios pakopos studentai gali kreiptis (II r. 303 kab.):

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
9:00 – 11:00 9:00 – 11:00 14:00 – 16:00 14:00 – 16:30

<<<<<< >>>>>>


VDU Rektoriaus įsakymas DĖL SKATINAMŲJŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO TVARKOS

<<<<<< >>>>>>


Dėl už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo karo tarnybą atlikusiems asmenims

<<<<<< >>>>>>


Reikalavimai studentų darbams

BAKALAURO studijų baigiamasis darbas (Metodiniai patarimai)

Studijų programos „SUMANIOJI GYVULININKYSTĖ“
bakalauro studijų baigiamasis  darbas
(Metodiniai patarimai)

Final paper of the bachelor’s studies (Methodological guidelines)

Priedai:

MAGISTRANTŪROS studijų baigiamasis darbas (Metodiniai patarimai)

PAPILDOMŲ STUDIJŲ studentų, kurias baigus įgyjama teisė studijuoti magistrantūroje

<<<<<< >>>>> 

Dokumentų formos baigiamajam darbui:

Pirmosios pakopos studijų

Autorystės deklaracija

Bakalauro studijų baigiamojo darbo recenzija

DECLARATION OF AUTHORSHIP

SUPERVISOR’S REVIEW

REVIEWER’S REVIEW

 

Antrosios pakopos studijų

Autorystės deklaracija

Magistrantūros studijų baigiamojo darbo recenzija

CRIS instrukcija

<<<<<< >>>>>>