Papildomosios studijos

 

BAIGIAMŲJŲ DARBŲ VERTINIMO KOMISIJŲ SUDĖTIS

 

 

ŽŪIF dekano potvarkis dėl papildomųjų studijų klausytojų baigiamųjų darbų temų, vadovų ir recenzentų skyrimo

 

 

______________«»______________

Mokomųjų užsiėmimų tvarkaraštis

I kurso 2 sesija
(2019 01 14- 2019 02 01)

 • Žemės ūkio mechanikos inžinerija
 • Žemės ūkio inžinerija ir vadyba
 • Transporto mašinų inžinerija
 • Biomasės inžinerija
 • Tvarioji energetika

Studentams, atvykusiems į mokymo sesiją, reikia užsiregistruoti Centriniuose rūmuose 237 kabinete.

______________«»______________


 Priėmimo grafikas:

 • Kiekvieną ketvirtadienį 14.30 – 16.30 val. prieš tai užsiregistravus institute

Dekanas                                                                        Rolandas Domeika


Dėl ištęstinių studijų studentų konsultacijų ir egzaminų laikymo 2018/2019 studijų metais

Žemės ūkio inžinerijos fakulteto ištęstinių studijų studentai konsultuojami, priimami atsiskaityti už savarankiškus darbus ir egzaminuojami:

 • egzaminų sesijos metu pagal dekanų parengtus ir su institutų direktoriais suderintus egzaminų laikymo grafikus;
 • visais studijų metų ketvirtadieniais, išskyrus valstybės švenčių dienas ir liepos ir rugpjūčio mėnesius, nuo 14.30 iki 16.30 val., prieš tai iki tos savaitės antradienio 14 val. paskambinę į tą institutą, kuriame yra norimo atsiskaityti ar konsultuotis dalyko dėstytojas, užsiregistruoti apie atvykimą. Tai galioja tik Žemės ūkio inžinerijos fakultete dėstomiems dalykams.

Žemės ūkio inžinerijos fakulteto institutų telefonai išankstinei registracijai:

 1. Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos institutas – (8-37) 752285
 2. Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas – (8-37) 752357, 752376
 3. Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos institutas – (8-37) 752219

Pastaba:

Prieš atvykstant būtina užsiregistruoti ir pranešti tai atitinkamo instituto referentei. Registracija vyksta iki kiekvienos savaitės antradienio 14 valandos.

Dekanatas