Pirmosios pakopos ištęstinės studijos

Nuo kovo 16 d. užsiėmimai vyks nuotoliniu būdu. Apie kiekvieno dalyko studijas informaciją turite gauti iš dalyko dėstytojo.

Kilus klausimams, skambinkite į dekanatą

 

____________________________________________

_____________________________

______________

___

BAIGIAMŲJŲ DARBŲ VIEŠOJO GYNIMO GRAFIKASStudentų priėmimo laikas ŽŪIF dekanate

Studijų klausimais ištęstinių studijų studentai gali kreiptis (II r. 303 kab.):

 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
9:00 – 11:00 9:00 – 11:00 14:00 – 16:00 14:00 – 16:30


Dokumentų formos

MOKOMŲJŲ UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠČIAI


 

ŽEMĖS ŪKIO INŽINERIJOS FAKULTETO PIRMOSIOS PAKOPOS IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ
MOKYMO SESIJŲ 2019/2020 m.m.  G R A F I K A S

KURSAS SESIJOS
  I II
I 2019-09-23 – 2019-10-11 2020-02-03 – 2020-02-21
III 2019-10-21 – 2019-11-08 2020-03-02 – 2020-03-20
IV 2019-09-23 – 2019-10-11 2020-02-03– 2020-02-21
V 2019-11-11 – 2019-11-29 2020-03-23 – 2020-04-10
VI   2019-09-30 – 2019-10-18 2020-02-10 – 2020-02-28

                                                                                                                         


Priėmimo grafikas:

  • Kiekvieną ketvirtadienį 14.30 – 16.30 val. prieš tai užsiregistravus institute

 

Dėl ištęstinių studijų studentų konsultacijų ir egzaminų laikymo 2019/2020 studijų metais

Žemės ūkio inžinerijos fakulteto ištęstinių studijų studentai konsultuojami, priimami atsiskaityti už savarankiškus darbus ir egzaminuojami:

  • egzaminų sesijos metu pagal dekanų parengtus ir su institutų direktoriais suderintus egzaminų laikymo grafikus;
  • visais studijų metų ketvirtadieniais, išskyrus valstybės švenčių dienas ir liepos ir rugpjūčio mėnesius, nuo 14.30 iki 16.30 val., prieš tai iki tos savaitės antradienio 14 val. paskambinę į tą institutą, kuriame yra norimo atsiskaityti ar konsultuotis dalyko dėstytojas, užsiregistruoti apie atvykimą. Tai galioja tik Žemės ūkio inžinerijos fakultete dėstomiems dalykams.

Žemės ūkio inžinerijos fakulteto institutų telefonai išankstinei registracijai:

  1. Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos institutas – (8-37) 752285
  2. Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas – (8-37) 752357, 752376
  3. Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos institutas – (8-37) 752219

Pastaba:

Prieš atvykstant būtina užsiregistruoti ir pranešti tai atitinkamo instituto referentei. Registracija vyksta iki kiekvienos savaitės antradienio 14 valandos.