Pirmosios pakopos ištęstinės studijosStudentų priėmimo laikas ŽŪIF dekanate

Studijų klausimais ištęstinių studijų studentai gali kreiptis (II r. 303 kab.):

 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
9:00 – 11:00 9:00 – 11:00 14:00 – 16:00 14:00 – 16:30


Dokumentų formos

MOKOMŲJŲ UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠČIAI

______________«»______________

V kurso 2 sesija  (2019 04 01 – 2019 04 19)

______________«»______________

IV kurso 2 sesija  (2019 03 18 – 2019 04 05)

______________«»______________


 Priėmimo grafikas:

  • Kiekvieną ketvirtadienį 14.30 – 16.30 val. prieš tai užsiregistravus institute

Dekanas                                                                        Rolandas Domeika


Dėl ištęstinių studijų studentų konsultacijų ir egzaminų laikymo 2018/2019 studijų metais

Žemės ūkio inžinerijos fakulteto ištęstinių studijų studentai konsultuojami, priimami atsiskaityti už savarankiškus darbus ir egzaminuojami:

  • egzaminų sesijos metu pagal dekanų parengtus ir su institutų direktoriais suderintus egzaminų laikymo grafikus;
  • visais studijų metų ketvirtadieniais, išskyrus valstybės švenčių dienas ir liepos ir rugpjūčio mėnesius, nuo 14.30 iki 16.30 val., prieš tai iki tos savaitės antradienio 14 val. paskambinę į tą institutą, kuriame yra norimo atsiskaityti ar konsultuotis dalyko dėstytojas, užsiregistruoti apie atvykimą. Tai galioja tik Žemės ūkio inžinerijos fakultete dėstomiems dalykams.

Žemės ūkio inžinerijos fakulteto institutų telefonai išankstinei registracijai:

  1. Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos institutas – (8-37) 752285
  2. Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas – (8-37) 752357, 752376
  3. Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos institutas – (8-37) 752219

Pastaba:

Prieš atvykstant būtina užsiregistruoti ir pranešti tai atitinkamo instituto referentei. Registracija vyksta iki kiekvienos savaitės antradienio 14 valandos.

Dekanatas