Pirmosios pakopos nuolatinės studijos



Egzaminų laikymo tvarkaraštis

Rudens semestro egzaminų sesija (2019 12 02 – 2019 12 20)

I kursas
II kursas
III kursas
IV kursas



Dokumentų formos



Žemės ūkio  inžinerijos fakulteto studentų stipendijoms skirti komisijos nutarimu stipendijos  mokamos pagal šiuos kriterijus



Mokomųjų užsiėmimų tvarkaraščiai



Akademinis studijų kalendorius