III – ASIS LIETUVOS MEDŽIOKLĖS RAGŲ ŠAUKINIŲ KONKURSAS

Nuostatai
Registracijos lapas

Privalomi kūriniai solistams ir ansambliams:

KONKURSUI SUKURTAS KŪRINYS – siūlymas pagroti visiems kartu.