KOLEGIJŲ ABSOLVENTAI KVIEČIAMI Į PAPILDOMĄSIAS STUDIJAS

 

Baigusieji koleginių studijų programas ir įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį kviečiami studijuoti papildomosiose studijose. Jas baigę ne tik įgysite teisę studijuoti magistrantūroje, bet ir galėsite pretenduoti užimti valstybės finansuojamas magistrantūros studijų vietas.

Papildomųjų studijų programa Apimtis kr. Studijų trukmė, m. (sem.) Magistrantūros studijų programos, į kurias įgyjama teisė stoti
Žemės ūkio mechanikos inžinerija Iki 51 1,0 (2) Žemės ūkio mechanikos inžinerija

(Mechanikos inžinerijos kryptis)

Transporto mašinų inžinerija Iki 51 1,0 (2) Transporto mašinų inžinerija

(Transporto inžinerijos kryptis)

Žemės ūkio inžinerija ir vadyba Iki 51 1,0 (2) Žemės ūkio inžinerija ir vadyba

(Gamybos inžinerijos kryptis)

Tvarioji energetika Iki 50 1,0 (2) Tvarioji energetika

(Energijos inžinerijos kryptis)

 

Papildomųjų studijų klausytojai semestrais moka studijų kainą, kuri apskaičiuojama semestro dalykų apimtį kreditais dauginant iš vieno kredito studijų kainos. Vieno kredito kaina – 49,18 EUR. Papildomųjų studijų kaina mažinama 20 proc., t.y. vieno kredito kaina 39,34 EUR, jeigu susidaro rentabili papildomųjų studijų studentų grupė (bendras visų papildomųjų studijų programų studentų skaičius ne mažesnis kaip 10). Jeigu susidaro rentabili atskiros studijų programos papildomųjų studijų studentų grupė (bendras studentų skaičius atskiroje studijų programoje ne mažesnis kaip 10), studijų kaina mažinama 50 proc., t.y. vieno kredito kaina 24,59 EUR. Studijų kaina mažinama ir dėl užskaitytų studijų dalykų, bet ne daugiau kaip iki 75 proc. nuo visos kainos. Studijos organizuojamos sesijiniu būdu (intensyvūs kontaktiniai užsiėmimai 3 sav./semestre ir konsultacijos).

Prašymų dalyvauti priėmime į papildomąsias studijas registracija vyksta internetu: epasirasymas.vdu.lt iki rugpjūčio 22 d. Stojantieji prašyme turi nurodyti asmens duomenis ir pateikti diplomo ir jo priedelio kopijas. Įvertinę stojančiojo studijavimo pasiekimus ir magistrantūros priėmimo sąlygas, su kandidatu bus asmeniškai susiekta ir pasiūlytas individualus papildomųjų studijų planas.

Daugiau informacijos rasite internete: https://www.vdu.lt/lt/studijos/papildomosios-studijos/

Kontaktai pasiteirauti dėl papildomųjų studijų: prodekanas doc. dr. Edvardas Vaiciukevičius, el. paštas: edvardas.vaicukevicius@vdu.lt, tel. (8 37) 752332, (8 37) 752324, (8 615) 93865.