Kompiuterių tinklas

Nuo 2016 rugpjūčio mėnesio 1d. ASU pereina prie naujos tapatybių valdymo sistemos.

Naujojoje tapatybių valdymo sistemoje vietoj prisijungimo vardo naudojamas elektroninio pašto adresas.

Prieš pradėdami naudotis ASU paslaugomis visi universiteto bendruomenes nariai (studentai ir darbuotojai) privalo aktyvuoti savo naujas paskyras svetainėje https://tapatybes.asu.lt

Studentai pradedantys studijuoti nuo 2016m.  rudens paskyras turės tiktai naujojoje tapatybių valdymo sistemoje.

Palaipsniui visos ASU paslaugos bus pervedamos prie naujosios tapatybių valdymo sistemos.

Žemiau pateikiamas migruojamų ASU paslaugų progresas (atnaujinta 2017-01-06)

Naudojama naujoji tapatybių valdymo sistema

Naudojama senoji tapatybių valdymo sistema

Slaptažodžio keitimas

https://tapatybes.asu.lt

https://passmgr.asu.lt

Prisijungimo vardo pavyzdys

vardenis.pavardenis@asu.lt

S123456

Office 365

+

Internetas bendrabučiuose +
Eduroam (bevielis tinklas)  +
VPN  +
Moodle  +
E-rezultatai  +
ASU talpykla (dspace)  +
Bibliotekos resursai  +
Single sign On  +
Novell diskai

+*

Nepaminėtos paslaugos

+

* Paslauga nebus pervedama prie naujos tapatybių sistemos

Kilus klausimams kreiptis į centrinių rūmų 135 kabinetą. Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.


VPN (Virtualus Privatus Tinklas)

VPN (Virtualus Privatus Tinklas) naudojamas siekiant kad kompiuteris esantis už universiteto tinklo ribų dirbtų lyg būdamas ASU tinklo viduje. VPN sesijos metu kompiuteris gauna ASU vidinio tinklo adresą ir gali pasiekti visas tinklo viduje veikiančias paslaugas. VPN paslauga aktuali ASU bendruomenės nariams, kurie dirba su prenumeruojamomis duomenų bazėmis iš savo namų kompiuterio.

Diegimas

 1. Atsisiųskite klientą savo operacinei sistemai:
 2. Paleiskite openvpn-x.x.x-install.exe
  • Naudokite standartinius atsakymus.
  • Suinstaliavus OpenVPN programą bus sukurtas naujas virtualus tinklo adapteris.
 3. Atsisiųskite ASU VPN tinklo nustatymus
 4. asu-ad-config.zip esančius failus ca-ad.crt ir asu-ad.ovpn nukopijuokite į katalogą  C:\Program Files\OpenVPN\config
 5. Parsisiųskite savo asmeninį raktą (vpn-ad.key) ir sertifikatą (vpn-ad.crt):
 6. Raktą (vpn-ad.key) ir sertifikatą (vpn-ad.crt) įrašykite į katalogą C:\Program Files\OpenVPN\config

Naudojimas

 1. Paleiskite OpenVPN GUI:
  • Dešiniame kompiuterio ekrano kampe, prie laikrodžio, atsiras OpenVPN ikonėlė.
 2. Spragtelėjus ant ikonėlės ekrano kampe atsiveria “ASU connection” langas ir kvietimas autentifikuotis.
 3. Įveskite savo vartotojo vardą ir slaptažodį.
 4. Sėkmingai prisijungus – Jūsų kompiuteris bus prijungtas prie ASU VPN tinklo.
  • Po minutės galite pradėti dirbti.
 5. Baigus darbą būtina atsijungti nuo VPN paslaugos: Spragtelkite dešinį pelės mygtuką ant OpenVPN ikonėlės ir pasirinkite “Disconnect”.

Bevielis tinklas „Eduroam“

„Eduroam“ bevielis tinklas skirtas visiems Eduroam projekte dalyvaujančių organizacijų (tame tarpe ir ASU) vartotojams. Duomenų perdavimo saugumas užtikrinamas naudojant 802.1X technologiją, WPA2 standartą.

Bevielio tinklo konfigūravimo instrukcijos „Eduroam“ ASU vartotojams

ASU darbuotojai ir studentai, pagal šias instrukcijas sukonfigūravę savo kompiuterius, galės naudotis bevieliais tinklais visose Eduroam institucijose. Kitų organizacijų vartotojai turi taikyti jų organizacijose naudojamą prisijungimo vardą, slaptažodį ir konfigūravimo taiskykles.

Bevielio tinklo konfigūravimas yra  priklausomas nuo programinės įrangos naudojamos kompiuteryje – galimi du konfigūravimo variantai:

 1. Naudojamas „Eduroam CAT“ įrankis: cat.eduroam.org, leidžiantis parsisiųsti konfigūravimo įrankį.
  • Reikia nurodyti savo „Home institution“: Aleksandro Stulginskio Universitetas ir operacinę sistemą.
  • Parsisiustą ir paleisti failą
  • Įveskite ASU pašto sistemoje naudojamą vartotojo vardą (pvz.: vardenis.pavardenis@stud.asu.lt).
  • Įveskite savo slaptažodį.
  • Pakartokite savo slaptažodį.
 2. Rankinis konfigūravimas (ypač tai liečia WindowsXP).
  • SSID:   eduroam.
  • Authentication: WPA2, encryption: AES.
  • 802.1x setting: authentication type: PEAP.
  • Identity (roaming identity): toks pats kaip vartotojo vardas.
  • Protocol: EAP-MSCHAP v2.
  • Nuimti varnelę nuo „Validate server certificate“.
  • MSCHAPv2 properties: Nuimti varnele nuo „Use windows user name“
  • Windows 7 būtina įjungti:
   •    802.1x settings, specify authentication model: User authentication

Iškilus neaiškumams, kreipkitės el. paštu  tinklogedimai@asu.lt

ASU Eduroam zonos

Centriniai rūmai:

 • Pilnai padengti

II rūmai:

 • I aukšto fojė,
 • II aukšto fojė,
 • III aukšto fojė.

III rūmai:

 • Pilnai padengti

IV rūmai:

 • Pilnai padengti

Studentų kavinė:

 • Pilnai padengta

Parodų pavilijonai:

 • Pilnai padengti

VII rūmai:

 • I aukšto fojė

VIII rūmai:

 • II aukštas
 • III aukštas

Kompiuterių tinklo bevielės prieigos taškų skaičius ASU pastatuose

Pastatai Prieigos taškų skaičius, vnt.
Centriniai rūmai 23
II rūmai 4
III rūmai 47
IV rūmai 11
VI rūmai 1
VII rūmai 1
VIII rūmai 2
Bandymų stotis 1
Parodų pavilijonai 15
Iš viso: 105

 Nuorodos


Bevielis tinklas ASU svečiams

Svečiams, universiteto renginių metų, gali būti suteikta galimybė naudotis bevieliu tinklu. Ši prieiga galima visose zonose kuriose pasiekiamas „asu-guest“ prisijungimo taškas.

Norėdami gauti prisijungimo duomenis, už renginį atsakingi asmenys turi kreiptis į Informatikos skyrių ne vėliau nei likus 2 darbo dienoms iki renginio pradžios. Atsakingas asmuo: Vilija Račkauskienė C. r. 135 kab., telefonas pasiteirauti 410, el. paštas vilija.rackauskiene@asu.lt

Prašome pateikti tokią informaciją:

 • Informacija apie renginį (pavadinimas, vieta, susijusios interneto nuorodos ir pan.).
 • Už renginį atsakingo asmens kontaktinė informacija (vardas pavardė, el. pašto adresas, telefonas).
 • Numatomas dalyvių skaičius.
 • Renginio datos (nuo kada ir iki kada turi būti suteikta galimybė naudotis bevieliu tinklu).

Prisijungimo duomenys bus pateikti už renginį atsakingam asmeniui. Tolimesnę prisijungimo duomenų sklaidą organizuoja renginio organizatorius.


Didelių failų persiuntimas

Didelių failų neįmanoma tiesiogiai persiųsti elektroniniu paštu – maksimalus persiunčiamo failo dydis – 20MB. Norint išsiųsti didesnį failą reikalinga paslauga leidžianti persiųsti didelės apimties failus nenaudojant pašto dėžutei taikomų limitų. Šiam tikslui rekomenduojame Microsoft OneDrive paslaugų paketą, kurį pasiekti galite apsilankę svetainėje http://pastas.asu.lt  ir pasirinkę  piktokgramą „OneDrive“.