Konferencija „Cukriniai runkeliai Lietuvoje: praeitis, dabartis ir ateities perspektyvos“ – su pagarba prof. Vlado Čaikausko indėliui | VDU Žemės ūkio akademija

Konferencija „Cukriniai runkeliai Lietuvoje: praeitis, dabartis ir ateities perspektyvos“ – su pagarba prof. Vlado Čaikausko indėliui

Kovo 25 d. VDU Žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultetas surengė  nuotolinę mokslinę – praktinę konferenciją „Cukriniai runkeliai Lietuvoje: praeitis, dabartis ir ateities perspektyvos“. Renginys skirtas prof. habil. dr. Vlado Čaikausko 110-osioms gimimo metinėms paminėti. Jame dalyvavo gausi auditorija visų studijų pakopų studentų, mokslininkų bei augintojų praktikų.

VDU ŽŪA vicekanclerė prof. dr. Aušra Blinstrubienė ir Agronomijos fakulteto l. e. p. dekanė doc. dr. Aida Adamavičienė, tardamos įžanginį žodį teigė, kad prof. V. Čaikausko indėlis į agronomijos mokslą, plėtojant ir propaguojant pažangias cukrinių runkelių auginimo technologijų idėjas, yra neįkainojamas. Jo pradėti darbai nesustojo – buvę profesoriaus mokiniai šiandien perteikia sukauptą patirtį savo mokiniams, skaitydami  paskaitas, atlikdami mokslinius tyrimus, rengdami baigiamuosius studijų darbus bei disertacijas. Visa tai liudija mokslo rezultatų tęstinumą ir sėkmingą perdavimą jaunajai kartai.

VDU ŽŪA Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto direktorė prof. dr. Elvyros Jarienė ir doc. dr. Evaldas Klimas konferencijos dalyviams  išsamiai išdėstė, koks svarus  prof. V. Čaikausko indėlis puoselėjant cukrinių runkelių auginimo technologijas bei kokie reikšmingi jo atlikti moksliniai tyrimai agronomijos mokslo raidai.

VDU ŽŪA Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto prof. dr. Kęstutis Romaneckas, skaitęs pranešimą „Mitai ir tiesa apie cukrinius runkelius“, paneigė gausybę mitų, remdamasis atliktų mokslinių tyrimų rezultatais. Pasak pranešėjo, dažnai pernelyg sureikšminama dirvožemio granuliometrinė sudėtis, pamirštant, kokios  svarbios yra dirvožemio fizikinės savybės. K. Romaneckas atkreipė dėmesį, kad sutankėjusių dirvožemio sluoksnių formavimasis daro didelę įtaką cukrinių runkelių produktyvumui. Pasak profesoriaus, sausų pavasarių nebūna, būna tik suvėlinta cukrinių runkelių sėja.

LAMMC Rumokų bandymų stoties vadovė, vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Zita Brazienė nuosekliai apžvelgė cukrinių runkelių tyrimų istoriją, kuri prasidėjo Baisogalos bandymų stotyje1910 m.. Prieš Antrąjį pasaulinį karą Rumokų bandymų stotyje iš 390 vykdytų eksperimentų net 71 buvo susijęs su cukriniais runkeliais. To meto eksperimentų tematikos tebėra aktualios ir šiandien. Tai –  veislių tyrimai, žemės dirbimas, tręšimas, sėjos laikas, derliaus nuėmimo laikas ir kt. Z. Brazienė priminė būrio mokslininkų, tyrėjų atliktus  reikšmingiausius darbus bei atkreipė dėmesį, kad cukrinių runkelių tyrimai Lietuvoje apibendrinti net 57-iose mokslo disertacijose.

Apie prof. V. Čaikausko gyvenimą šeimoje, pomėgius  prisiminimais  pasidalijo jo dukra Darija Lenkutienė. To meto Augalininkystės katedros bendradarbiai – Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto doc. dr. Vytautas Liakas bei Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko direktorius doc. dr. Virginijus Venskutonis – prisiminė prasmingus ir vaisingus V. Čaikausko pedagoginio darbo metus.

Renginyje dalyvavę VDU ŽŪA socialiniai partneriai – UAB „PhosAgro Baltic“ agrotechnologijų vadovas dr. Virgilijus Paltanavičius, įmonės „Nordic Sugar Agrocentras Lietuva“ žemės ūkio direktorius Saulius Mozeris – teigė neabejojantys mokslo ir verslo bendradarbiavimo būtinybe. Nes ši sintezė, įžvelgta dar V. Čaikausko, ir šiandien duoda geriausių rezultatų.

Prof. V. Čaikausko atminimui skirtas renginys patvirtino, koks reikšmingas šio iškilaus mokslininko indėlis agronomijos mokslui, o kartu viso Lietuvos žemės ūkio raidai.