Kviečiame naudotis bibliotekos el. informacijos ištekliais per nuotolį

Studijoms, mokslinei veiklai kviečiame naudotis nuotoline prieiga (https://biblioteka.vdu.lt/studijoms/galimybes-ir-studiju-erdves/nuotoline-prieiga) prie daugiau nei 58 prenumeruojamų užsienio ir Lietuvos duomenų bazių (https://biblioteka.vdu.lt/duomenu-bazes/), Universiteto mokslo valdymo sistemos (VDU CRIS)  (https://www.vdu.lt/cris) bei VDU virtualiosios bibliotekos (https://vb.vdu.lt) ištekliais.

Konsultacijos teikiamos el. paštu, telefonu https://biblioteka.vdu.lt/klauskite-rasykite-skambinkite/.