Parama doktorantams

Gerbiami doktorantai,

LMT kviečia dalyvauti renginyje skirtame doktorantams, rengiantiems paraiškas pagal kvietimus 2020 metų paramai už studijų rezultatus ir paramai akademinėms išvykoms gauti. Renginys vyks Lietuvos mokslo taryboje (Gedimino pr. 3, Vilnius) 2019 m. spalio 24 d., ketvirtadienį, 10 val. 115 posėdžių salėje. Išsamesnė informacija ir renginio programą rasite https://www.lmt.lt/lt/visuomenes-informavimas/renginiai/2315/vyks-renginys-doktorantams-rengiantiems-paraiskas-pagal-kvietimus-2020-metu-paramai-uz-studiju-rezultatus-ir-paramai-akademinems-isvykoms-gauti/r82

Paraiškos teikiamos https://junkis.lmt.lt iki 2019 m. lapkričio 15 d. 24 val.
Akademinės išvykos laikotarpis ir trukmė Pradžia – ne ankstesnė kaip 2020 m. sausio 1 d.

Pabaiga – ne vėlesnė kaip iki 2020 m. birželio 30 d.

Trukmė – ne ilgiau kaip 30 dienų, įskaitant išvykimą ir parvykimą

Išvyka turi baigtis ne vėliau nei numatyta doktorantūros pabaiga

Paramos dydis Iki 1 140 Eur
Galimi pareiškėjai Mokslo sričių nuolatinių ir ištęstinių studijų doktorantai, vykdantys mokslinius tyrimus ir turintys doktorantūros metu paskelbtų ar priimtų spausdinti mokslinių darbų rengiamos disertacijos tematika

Meno sričių nuolatinių ir ištęstinių studijų doktorantai, vykdantys tyrimus ir (ar) kuriantys, atliekantys ir viešai pristatantys meno kūrinius ir turintys doktorantūros metu kultūros ir meno leidiniuose paskelbtų ar priimtų spausdinti tyrimų ir (ar) sukurtų, atliktų ir viešai pristatytų meno kūrinių rengiamo meno projekto tematika

Paraiškų konkurso sąlygos Kartu su paraiška turi būti pateikta doktoranto studijų institucijos rekomendacija skirti paramą akademinei išvykai

Paraiškoje galima būti prašoma paramos tik vienai mokslinei išvykai

Doktorantai, gavę paramą akademinei išvykai 2018 ir (ar) 2019 metais, į teikiamą paraišką paramai 2020 metų I pusmečio akademinei išvykai gali įtraukti tik tuos paskelbtus (priimtus spausdinti) mokslinius darbus, paskelbtus (priimtus spausdinti) meno tyrimus ar viešai pristatytus meno kūrinius bei kitus darbus, kurie nebuvo pateikti 2018 ir (ar) 2019 metais teiktoje paraiškoje, pagal kurią buvo skirta parama

Doktoranto studijos neturi baigtis 2020 metų I ketvirtį

Apmokamos tik tos akademinės išvykos išlaidos, kurios yra pagrįstos 2020 metais išrašytais ir (ar) apmokėtais dokumentais

Paraiškoms ir jas teikiantiems doktorantams keliami reikalavimai yra nurodyti paramos tinklalapyje skelbiamuose dokumentuose

Išsamesnę informaciją teikia dr. Gražina Adamonytė tel. 8 676 18580, e. p. grazina.adamonyte@lmt.lt. Darbo laikas: I–IV 8:30–17:30 val., V 8:30–16.15 val., pietų pertrauka 12–13 val.