Agronomija

Agronomijos mokslo kryptis (01A)

(kartu su LAMMC Žemdirbystės institutu, Sodininkystės ir daržininkystės institutu, VDU ŽŪA– koordinuojanti institucija)

Dokumentų formos:

 • Prašymas dalyvauti konkurse
 • Stojančiojo į doktorantūrą anketa
 • Doktoranto darbo planas
 • Studijų ir mokslinio darbo ataskaita
 • Doktorantūros egzamino protokolas

Konkursinė doktorantūra:

 • Doktorantūros studijų ir mokslinių tyrimų programos vykdymo ataskaita

Rekomendacijos disertacijai rengti:

 • Disertacijos teksto ir jos santraukos rengimo rekomendacijos
 • Prašymas leisti ginti disertaciją
 • Gynimo tarybos projektas
 • Sutikimas būti gynimo tarybos nariu
 • Sutikimas būti gynimo tarybos nariu (anglų k.)