Aplinkos inžinerija | VDU Žemės ūkio akademija

Aplinkos inžinerija

Aplinkos inžinerija (04T)

(kartu su LEI ir KTU – koordinuojantis universitetas)

Dokumentų formos:

 • Prašymas dalyvauti konkurse
 • Stojančiojo į doktorantūros studijas anketa
 • Individualus studijų planas
 • Doktorantūros studijų ir moklsinių tyrimų programa
 • ASU doktorantūros egzamino protokolas
 • KTU doktorantūros egzamino protokolas
 • Doktorantūros studijų mokslinių tyrimų programos vykdymo ataskaita
 • Patikslinti doktorantūros studijų ir mokslinių tyrimų programos duomenys

Konkursinė doktorantūra:

 • Individualus studijų planas
 • Doktorantūros studijų ir moklsinių tyrimų programa
 • Patikslinti doktorantūros studijų ir mokslinių tyrimų programos duomenys
 • Doktorantūros studijų ir mokslinių tyrimų programos vykdymo ataskaita