Ekologija ir aplinkotyra

Ekologijos ir aplinkotyros mokslo kryptis (03B)

(kartu su LAMMC, GTC (Gamtos tyrimų centras) ir  VDU – koordinuojantis universitetas)

Dokumentų formos:

  • Prašymas dalyvauti konkurse
  • Stojančiojo į doktorantūros studijas anketa
  • Doktoranto darbo planas
  • ASU egzamino protokolo blankas
  • VDU egzamino protokolo blankas
  • Ataskaita: instituto išvada
  • Ataskaita: vadovo atsiliepimas
  • Doktoranto darbo ataskaita