Ekonomika

Ekonomikos mokslo kryptis (04S)

(kartu su ISM, LEU, MRU, ŠU ir VDU – koordinuojantis universitetas)

Dokumentų formos:

  • Prašymas dalyvauti konkurse
  • Stojančiojo į doktorantūrą anketa
  • Doktoranto darbo planas
  • ASU egzamino protokolo blankas
  • VDU egzamino protokolo blankas
  • Doktoranto darbo ataskaita
  • Ataskaita: instituto išvada
  • Ataskaita: vadovo atsiliepimas