Mechanikos inžinerija

Mechanikos inžinerija (09T)

(kartu su  KTU – koordinuojantis universitetas)

Dokumentų formos:

 • Prašymas dalyvauti konkurse
 • Stojančiojo į doktorantūrą anketa
 • Individualus studijų planas
 • Doktorantūros studijų ir moklsinių tyrimų programa
 • ASU doktorantūros egzamino protokolas
 • KTU doktorantūros egzamino protokolas
 • Doktorantūros studijų mokslinių tyrimų programos vykdymo ataskaita
 • Patikslinti doktorantūros studijų ir mokslinių tyrimų programos duomenys

Konkursinė doktorantūra:

 • Individualus studijų planas
 • Doktorantūros studijų ir moklsinių tyrimų programa
 • Patikslinti doktorantūros studijų ir mokslinių tyrimų programos duomenys
 • Doktorantūros studijų ir mokslinių tyrimų programos vykdymo ataskaita