Miškotyra

Miškotyros mokslo kryptis (04A)

(kartu su LAMMC Miškų institutu, VDU ŽŪA – koordinuojanti institucija)

Dokumentų formos:

 • Prašymas dalyvauti konkurse
 • Stojančiojo į doktorantūrą anketa
 • Doktoranto darbo planas
 • ASU egzamino protokolas
 • Studijų ir mokslinio darbo ataskaita
 • Mokslų daktaro disertacijų ekspertinio vertinimo forma

Konkursinė doktorantūra:

 • Doktorantūros studijų ir mokslinių tyrimų programos vykdymo ataskaita

Rekomendacijos disertacijai rengti:

 • Reikalavimai disertacijai
 • Rekomendacijos disertacinio darbo mokslinių tyrimų metodikai rengti
 • Disertacinio darbo mokslinio turinio struktūros rekomendacijos
 • Daktaro disertacijos pateikimo gynimui rekomendacijos:
  • Prašymas leisti ginti disertaciją
  • Gynimo tarybos projektas
  • Sutikimas būti gynimo tarybos pirmininku
  • Gynimo tarybos pirmininko mokslinės veiklos aprašymas
  • Sutikimas būti gynimo tarybos nariu
  • Gynimo tarybos nario mokslinės veiklos aprašymas
  • Sutikimas būti gynimo tarybos nariu (anglų .)
  • Gynimo tarybos nario mokslinės veiklos aprašymas (anglų k.)
  • Disertacijų ekspertinio vertinimo forma