Vadyba

Vadybos mokslo kryptis (03S)

(kartu su  KU, MRU, ŠU ir VDU – koordinuojantis universitetas)

Dokumentų formos:

  • Prašymas dalyvauti konkurse
  • Stojančiojo į doktorantūros studijas anketa
  • Doktoranto darbo planas
  • ASU egzamino protokolo blankas
  • VDU egzamino protokolo blankas
  • Ataskaita: instituto išvada
  • Ataskaita: vadovo atsiliepimas
  • Doktoranto darbo ataskaita