Prioritetinės mokslo kryptys

1. Biosistemų inžinerija ir bioekonomika

 • Augalų ir gyvūnų biologinis potencialas bei agrobiotechnologijos
 • Apsirūpinimas kokybišku maistu, biožaliavos pramonei
 • Tvari miškininkystė ir medienos ruošos sistemos
 • Biomasės inžinerija ir atsinaujinantys energetiniai ištekliai
 • Tvarios vandens išteklių ir akvakultūros sistemos
 • Žalioji tribologija ir nanotechnologijos
 • Inovatyvios žemės ūkio ir transporto technologijos

2. Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas, klimato kaitos poveikis

 • Biologinių gamtinių išteklių tvarumas
 • Klimato kaitos poveikio ekosistemoms švelninimas ir adaptacija
 • Žemės ūkio taršos valdymas
 • Tausojamosios žemės, miško ir vandens ūkio technologijos, tvarus išteklių naudojimas

3. Gyvenimo aplinkos kokybė ir kaimo vystymasis

 • Bendroji žemės ūkio politika
 • Darnus žemės ūkio ir kaimo vystymasis
 • Žemės ūkio ir kaimo verslų, išteklių bei inovacijų vadyba
 • Visavertės gyvenimo aplinkos formavimas, sveika gyvensena