Prioritetinės mokslo kryptys

1. Bioekonomika

 • Darnus bioekonomikos vystymasis
 • Žemės ūkio ir kitų bioekonomikos verslo organizacijų vystymas
 • Kaimiškų vietovių integruotas vystymasis

2. Biosistemų inžinerija

 • Augalų ir gyvūnų biologinis potencialas bei agrobiotechnologijos
 • Apsirūpinimas kokybišku maistu, biožaliavos pramonei
 • Tvari miškininkystė ir medienos ruošos sistemos
 • Biomasės inžinerija ir atsinaujinantys energetiniai ištekliai
 • Tvarios vandens išteklių ir akvakultūros sistemos
 • Žalioji tribologija ir nanotechnologijos
 • Inovatyvios žemės ūkio ir transporto technologijos

3. Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas, klimato kaitos poveikis

 • Biologinių gamtinių išteklių tvarumas
 • Klimato kaitos poveikio ekosistemoms švelninimas ir adaptacija
 • Žemės ūkio taršos valdymas
 • Tausojamosios žemės, miško ir vandens ūkio technologijos, tvarus išteklių naudojimas