Nuo agrostudijų – iki karjeros Europos Komisijoje

Gegužės 23 d. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje (VDU ŽŪA ) vyko susitikimas su buvusiais akademijos absolventais, o šiuo metu aukščiausios ES politikos vykdomosios institucijos – Europos Komisijos (EK)   – atstovais:  EK   Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vadovo pavaduotoju Mariumi Lazdiniu ir EK deleguotuoju nacionaliniu ekspertu Antanu Karbausku.

Renginio tikslas –  dabartiniams VDU ŽŪA studentams, taip pat jauniems mokslininkams atskleisti agrostudijų perspektyvas sėkmingai kopti karjeros laiptais, pasinaudojant tarptautinėmis studijų ir mokslo mainų programomis, nuolat tobulėjant bei turint nuoseklią gyvenimo kryptį.    

VDU ŽŪA kancleris prof. Antanas Maziliauskas teigė neabejojantis, kad svečių sėkmės istorijos, prasidėjusios nuo apsisprendimo pasirinkti agrostudijas ir noro išvažiuoti pastudijuoti į užsienį, gali būti sektinas pavyzdys dageliui jaunų žmonių. „Universiteto tarptautiškumas, narystė įvairiose tarptautinėse mokslo ir studijų programose šiandien gali atverti duris kiekvienam. Tereikia to norėti“, – kalbėjo kancleris.

EK  Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vadovo pavaduotojas Marius Lazdinis, miškininkystės studijas VDU ŽŪA pradėjo 1992 – aisiais. EK atstovas prisiminė, kad tuo metu vienintelė galimybė studentui išvažiuoti į užsienį buvo darbas Vakarų Europos ūkiuose vasaros atostogų metu. Tačiau tuomečio akademijos Tarptautinių ryšių skyriaus vadovo A. Maziliausko pastangomis grupelei pažangiausių studentų buvo sudaryta  galimybė semestrą pastudijuoti Olandijos Tarptautiniame žemės ūkio koledže ir net du semestrus JAV – Pietų Ilinojaus ir Ilinojaus universitetuose. „Tai visiškai pakeitė mano gyvenimą. Įsitikinau, kad mokytis būtina. Todėl grįžęs į akademiją kibau į magistrantūros studijas ir tuo pačiu metu dirbau besikuriančios Žemės ūkio ministerijos Tarptautinių ryšių departamento komandoje. Vėliau teko dirbti  Aplinkos ministerijoje, eiti prodekano pareigas Mykolo Romerio universitete. Suprasdamas, kad žinių niekada negali būti per daug, apgyniau dvi mokslų daktaro disertacijas – JAV Ilinojaus ir Švedijos žemės ūkio mokslų universitetuose. Kadangi buvau užpildęs savo anketą EK duomenų bazėje, 2004 m., Lietuvai tampant Europos Sąjungos nare, gavau kvietimą dirbti EK  Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriuje. Šiuo metu einu šio skyriaus vadovo pavaduotojo pareigas ir koordinuoju ES ir šalių kandidačių (Balkanų valstybių ir Turkijos) bendradarbiavimo ryšius žemės ūkio srityje“, – apie savo karjeros kelią pasakojo M. Lazdinis.

Komentuodamas EK prioritetus, veiklų sritis, biudžeto struktūrą svečias ragino akademinę bendruomenę aktyviai naudotis suteiktais finansiniais instrumentais mokytis, kurti inovacijas, prisidėti prie klimato kaitos iššūkių mažinimo.

Šiuo metu EK deleguotasis nacionalinis ekspertas Antanas Karbauskas dirba paramos žemės ūkiui planavimo srityje. Tuo, kad rinksis agrostudijų kryptį, jis teigia neabejojęs nuo vaikystės, nes pats yra ūkininkų vaikas. Tad atrodė, kad baigus universitetą perimti tėvų veiklą būtų visiškai logiška. Tačiau pradėjęs  mokytis VDU ŽŪA Ekonomikos plėtros fakultete užsidegė noru dalyvauti studentų mainų programoje ir semestrui išvyko į gyvybės mokslų srityje itin stiprų Vageningeno universitetą Olandijoje. „Ši tarptautinė patirtis parodė, kad gyvenime nuolat reikia siekti ko nors naujo. Todėl tame pačiame universitete pasirinkau tikrai nelengvas magistrantūros studijas, tik šį kartą – žemės ūkio politikos srityje. Tarp studijų dar pavyko padirbėti Olandijos institucijoje, kurios atitikmuo mūsų šalyje būtų Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Ten pamačiau kaip atliekami mokslo tyrimai, kokia jų reikšmė agrosektoriaus plėtrai. Tačiau didžiausiu savo sėkmės raktu laikau penkių mėnesių trukmės stažuotę pačioje Europos Komisijoje. Ir tai nėra kažkuo ypatingas reiškinys – EK nuolat priima 600 studentų grupes stažuotėms. Tiesa, konkursas didžiulis, bet pabandyti verta kiekvienam, norinčiam įgyti patirties“, – dabartinius akademijos studentus pasinaudoti jo asmenine patirtimi ragino A. Karbauskas. Vėliau ši patirtis į Lietuvą grįžusį ir savosios Alma Mater Bioekonomikos plėtros fakultete asistento pareigas einantį A. Karbauską paskatino dalyvauti ne mažiau įtemptame konkurse jau nuolatiniam darbui Europos Komisijoje. Ir nors dabartinės tiesioginės jo pareigos nėra susijusios vien su mūsų šalies interesų atstovavimu, ūkininkai, viešojo sektoriaus institucijų atstovai A. Karbauską neretai įvardija kaip „Lietuvai auksinį žmogų“, nes oficialioji komunikacija paprastai užtrunka ilgai, o su savo atstovu komunikuoti visada galima betarpiškai.

VDU ŽŪA Studentų atstovybės prezidentė Liveta Budreckytė svečių teiravosi,  kokios kompetencijos reikalingos darbui EK, į ką studentui tikslinga atkreipti didesnį dėmesį studijų metais.

Lazdinio ir A. Karbausko nuomone, visų pirma reikia pasirinkti mokyklą, kuri sukuria sąlygas mokytis ir tobulėti, o tokia mokykla ir yra VDU ŽŪA. Taip pat neabejoti tuo, kad išmokti bet ko naujo visada verta, nes tai keičia mąstymą, išmoko analizuoti, atsirinkti informaciją. Taip pat ne mažiau svarbu eiti koja kojon su naujausiomis technologijomis ir, be abejo, mokytis užsienio kalbų.

Stažuotis Europos Komisijoje gali jau pabaigę bakalauro studijas. Visą informaciją apie stažuotes Europos Komisijoje galima rasti čia

Informacija apie darbo galimybes ES institucijose skelbiama Europos personalo atrankos tarnybos svetainėje