Nuopelnai kaimui – nuopelnai visai Lietuvai

Gegužės 17 d. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje (VDU ŽŪA) įvyko iškilmingas ordinų ir medalių „Už nuopelnus kaimui“ įteikimo aktas.

Jau aštunti metai kiekvieną pavasarį jais pagerbiami žemės ūkio mokslo srityje dirbantys mokslininkai, iškilūs ūkininkai, žemės ūkio konsultantai, kaimo bendruomenių, viešojo sektoriaus atstovai.

Šių apdovanojimų steigėjai – VDU ŽŪA, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT), Baltijos agroverslo institutas (BAVI) ir ARVI įmonių grupė.

Ordinais apdovanoti VDU ŽŪA vicekancleris Vidmantas Butkus, LŽŪKT augalininkystės konsultantas Eugenijus Lukoševičius, LŽŪKT buhalterinės apskaitos konsultantė Janina Barauskienė, UAB „ARVI ir ko“ viceprezidentas prof. dr. Alfonsas Sigitas Tamošiūnas. Medaliais apdovanoti VDU ŽŪA Mokslo ir technologijų parko direktorius Virginijus Venskutonis, LŽŪKT gyvulininkystės konsultantė Jūratė Ciparienė, LŽŪKT buhalterinės apskaitos konsultantė Vida Mankuvienė, Šakių r. ūkininkas Juozas Matijošaitis. VDU rektorius prof. Juozas Augutis, sveikindamas šiųmečius apdovanojimų „Už nuopelnus kaimui“ laureatus teigė neabejojantis, kad gražiausias metų mėnuo – gegužė – yra pačios gamtos dovanotas metas  pagerbti ir padėkoti žmonėms už jų pramingą darbą valstybės ir visuomenės labui puoselėjant šalies žemės ūkį, kaimą ir aplinkos unikalumą.

Ordino „Už nuopelnus kaimui“ laureatas VDU ŽŪA vicekancleris, Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto docentas V. Butkus 1981 m. baigė tuometę Lietuvos žemės ūkio akademiją ir įgijo inžinieriaus  mechaniko kvalifikaciją, 1989 m. jam suteiktas technikos mokslų daktaro laipsnis, 1993 m.  – docento.

Savo darbinės veiklos metais V. Butkus yra ėjęs įvairias vadovaujančias pareigas: Žemės ūkio  mašinų katedros vedėjo, Lietuvos ūkininkų sąjungos valdybos pirmininko, Lietuvos ūkininkų sąjungos tarybos pirmininko, 2001–2006 m. LR Vyriausybės Ministro Pirmininko patarėjo.

2009 – 2011 metais V. Butkus ėjo Žemės ūkio inžinerijos fakulteto dekano, 2011–2018 metais – A. Stulginskio universiteto prorektoriaus pareigas, o nuo šių metų sausio 1  – osios  yra VDU ŽŪA vicekancleris.

Medaliu „Už nuopelnus kaimui“ apdovanotas VDU ŽŪA Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko direktorius doc. Virginijus Venskutonis, drauge su savo komanda universiteto erdvėje vykstančias žemės ūkio parodas iškėlęs į aukštą tarptautinį lygmenį.

Venskutonis 1973 m. baigė tuometę Lietuvos žemės ūkio akademiją, kurioje įgijo mokslinio agronomo kvalifikaciją. Mokslinę karjerą V. Venskutonis toliau tęsė Lietuvos žemės ūkio akademijoje. 1974 m. tapo Lietuvos žemės ūkio akademijos Bandymų stoties mikroelementų tyrimo laboratorijos vedėju. 1986 m. apgynė agrarinių mokslų daktaro disertaciją ir pradėjo dirbti Agronomijos fakulteto Augalininkystės katedros docentu. Akademinės veiklos laikotarpiu vadovavo bakalauro baigiamiesiems darbams, parengė 7 metodines priemones, 26 mokslines publikacijas.

Nuo 1996 m. V. Venskutonis ėmėsi vadovauti universitete naujai įsteigtam Inovacijų centrui.   Netrukus pradėta rūpintis viso universiteto mokslo rezultatų bei žinių sklaida Lietuvos regionuose, rūpintasi, jog būtų perimta geroji užsienio šalių patirtis diegiant inovacijas kaimo vietovėse. Pradėti puoselėti glaudūs bendradarbiavimo ryšiai su agroverslo įmonėmis. Inovacijų centras 1998 m. buvo reorganizuotas į Žemės ūkio mokslo ir technologijų parką. A. Stulginskio universitetui susijungus su Vytauto Didžiojo universitetu, padalinys tapo Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Žemės ūkio mokslo ir technologijų parku (ŽŪMTP).

Venskutonio buriamas ŽŪMTP kolektyvas rūpinasi mokslo ir verslo ryšių puoselėjimu, naujausių žinių sklaida Lietuvos regionuose ir užsienyje. Nuo 1995 m. pradėtos organizuoti žemės ūkio parodos įgijo tarptautinį mastą ir šiandien yra visuotinai pripažįstamos svarbiausiu žemės ūkio sektoriaus renginiu Lietuvoje.

Ordinas „Už nuopelnus kaimui“ taip pat įteiktas UAB „ARVI ir ko“ viceprezidentui prof. dr. Alfonsui Sigitui Tamošiūnui.

„ARVI ir ko“ viceprezidentas prof. Alfonsas Sigitas Tamošiūnas 2004 m. apgynė biomedicinos mokslų krypties daktaro disertaciją ir iki 2013 m. buvo ŽŪA Agronomijos fakulteto docentas, nuo 2013 – profesorius. Dalyvavo parengiant 5 mokslines metodines priemones, yra dviejų knygų apie žiedinius augalus bendraautorius, yra paskelbęs per 20 darbų tarptautinėse mokslinių duomenų bazėse, perskaitęs per 40 pranešimų tarptautinėse mokslinėse konferencijose, yra 64 dekoratyvinių augalų veislių bendraautorius.

1994 m. A. S. Tamošiūnas pradėjo dirbti „ARVI ir ko“ valdybos pirmininko patarėju, vėliau – šios įmonės projektų ir administravimo direktoriumi bei viceprezidentu. Jis nuolat aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje. 2005–2007 metais buvo išrinktas Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos Ekonomikos komiteto nariu, nuo 2008 m. yra asociacijos „Slėnis Nemunas“ tarybos pirmininko pavaduotojas, taip pat Lietuvos agronomų sąjungos valdybos narys, Lietuvos žemės ūkio mokslų tarybos narys, daug metų ėjo A. Stulginskio universiteto tarybos nario pareigas, aktyviai dalijasi sukaupta didele mokslinio, praktinio ir organizacinio darbo patirtimi.

ARVI įmonių grupės įsteigtu medaliu apdovanotas Šakių r. ūkininkas  Juozui Matijošaitis, 2006 – aisiais Mykolo Romerio universitete įgijęs teisininko specialybę, tačiau savo pašaukimą radęs  žemės ūkyje. Kaip jaunasis ūkininkas pradėjęs ūkininkautis 40 ha plote, šiuo metu D. Matijošaitis dirba 1200 ha ir augina cukrinius runkelius bei grūdines kultūras. Ūkininkas naudojasi naujausiomis, pažangiausiomis  žemės ūkio kultūrų  auginimo technologijomis bei naujausia žemės ūkio technika.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT)  įsteigtu ordinu „Už nuopelnus kaimui“ šiemet pagerbtas šios įstaigos Šalčininkų r. biuro augalininkystės konsultantas Eugenijus Lukoševičius.

Savo darbinę praktiką LŽŪKT laureatas pradėjo 2007 m., 11 metų darbo patirties skyrė žemės ūkiui bei žemdirbių konsultavimui. 1995 m. jis baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, įgijo agronomo specialybę. Nuo 2015 m. E. Lukoševičius dirba Šalčininkų rajono biure augalininkystės konsultantu ir yra ypatingai  vertinamas vietos ūkininkų už profesionalumą.  2017 m. kolegų jis išrinktas Etikos komiteto pirmininku.

Dar vienas LŽŪKT ordino „Už nuopelnus kaimui“ įteiktas šios tarnybos Kėdainių r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantei Janinai Barauskienei. Darbinę veiklą Konsultavimo tarnyboje ji  pradėjo 2002 m. ir  jau daugiau kaip 17 darbo metų skiria žemės ūkio subjektų konsultavimui buhalterinės apskaitos klausimais. 1986 m. J. Barauskienė baigė tuometę Lietuvos žemės ūkio akademiją, įgijo žemės ūkio ekonomikos organizatorės specialybę. Profesionali, žemdirbių ir kolegų gerbiama buhalterinės apskaitos specialistė J. Barauskienė 2015 m. nominuota geriausia LŽŪKT metų konsultante.

LŽŪKT medalis „Už nuopelnus kaimui“ įteiktas šios tarnybos Raseinių r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantei Vidai Mankuvienei. Ji darbinę veiklą šioje įstaigoje pradėjo 2008 m. ir jau 11 darbo metų dirba Raseinių rajono žemdirbių labui. 2007 m. ši specialistė baigė tuometį Lietuvos žemės ūkio universitetą, įgijo ekonomistės specialybę. Nuo 2013 m. V. Mankuvienė vadovauja LŽŪKT Raseinių r. biurui.  Ji yra aktyvi, iniciatyvi darbuotoja – naujovių propaguotoja.

Dar vienas LŽŪKT įsteigtas medalis „Už nuopelnus kaimui“įteiktas šios tarnybos Šilalės r. biuro gyvulininkystės konsultantei Jūratei Ciparienei,  darbinę veiklą pradėjusiai  2005 m. Jūratė Ciparienė 1991 m. baigė tuometę Lietuvos veterinarijos akademiją ir įgijo zootechnikės specialybę, o 2007 m. baigusi dar ir  Vilniaus pedagoginį universitetą, tapo diplomuota biologe. Nuo 2008 m. J. Ciparienė paskirta LŽŪKT Šilalės r. biuro vadove. Specialistė pasižymi aktyvumu, iniciatyvumu, puikiai bendrauja su žemdirbiais.

Visi apdovanotieji ordinais ir medaliais „Už nuopelnus kaimui“ dėkojo savo kolektyvams už pasitikėjimą iškeliant jų kandidatūras bei teigė ir ateityje laikysiantys vieningos krypties kuriant, puoselėjant Lietuvą ir stiprinant agroverslą.