Pažangos siekiančiame Uzbekistane – išskirtinis pasitikėjimas VDU Žemės ūkio akademijos autoritetu | VDU Žemės ūkio akademija

Pažangos siekiančiame Uzbekistane – išskirtinis pasitikėjimas VDU Žemės ūkio akademijos autoritetu

Demokratinių ir ekonominių pokyčių keliu pasukęs Uzbekistanas turi ambicijų bei palankias gamtines sąlygas sukurti modernų agrosektorių,  orientuotą į galutinių produktų eksportą. Ir Lietuvai maloni žinia tai, kad savo partnere rengti ateities agrosektoriui reikalingus specialistus ir plėtoti mokslinius tyrimus Uzbekistanas pasirinko mūsų Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademiją (VDU ŽŪA) kaip modernią aukštąją mokyklą, pajėgią pademonstruoti Europos studijų tendencijas, galimybes bei inovacijas.

Iš vizito Uzbekistane, kurio metu vyko susitikimai su Prezidentūros,  Žemės ūkio, Aukštojo mokslo ministerijų, Pramonės ir amatų rūmų bei Taškento valstybinio agrarinių mokslų universiteto vadovais,  grįžusi VDU ŽŪA kanclerė prof. Astrida Miceikienė pasakoja,  kad su socialiniais partneriais sutarta dėl dviejų svarbių dalykų.

Uzbekistane su veikla žemės ūkyje susijusios studijų programos yra labai populiarios – į vieną valstybės finansuojamą vietą pretenduoja 20-25 jaunuoliai. Ir šiuo metu valstybė yra pasiryžusi steigti visiškai naują žemės ūkio universitetą bei prašoma Jungtinės Karalystės karališkojo universiteto (Royal agricultural university) ir VDU Žemės ūkio akademijos ekspertų intelektinės pagalbos. Tikimasi, kad bendradarbiaujant su mokslininkais britais ir lietuviais naujasis modernus universitetas Uzbekistane veiklą galėtų pradėti po 4-5 metų.

Kitas svarbus socialinių partnerių susitarimas – Uzbekistano studentams, bakalauro ir magistrantūros studijų pakopose studijuojantiems agronomiją, miškininkystę bei agrologistiką sudaroma galimybė įgyti dvigubus studijų baigimo diplomus – Taškento valstybinio agrarinio universiteto ir VDU Žemės ūkio akademijos. Abiejų universitetų studijų programos suderintos taip, kad pirmąją pusę dalykų jaunuoliai studijuos tėvynėje, o antrąją pusę – Lietuvoje. Taip pat Lietuvoje jie rengs ir turės apsiginti baigiamuosius darbus.

Su Taškento valstybiniu agrarinių mokslų universitetu VDU ŽŪA  planuoja aktyviai bendradarbiauti ir organizuojant studentų bei dėstytojų stažuotes,  studentų mainus, rengiant bendrus seminarus, mokslines konferencijas, įgyvendinant mokslinius projektus. VDU ŽŪA  mokslininkams šis bendradarbiavimas padės išplėsti tyrimų kryptis į Rytus bei suteiks galimybę vertinti skirtingų transformacijų valstybių vystymąsi, klimato kaitos tendencijas.

Uzbekistano žemės ūkio ministeriją itin domina AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation Systems) sistemos įgyvendinimas žemės ūkyje. VDU Žemės ūkio akademija šioje srityje turi sukaupusi didelę patirtį. Akademija kartu su partneriais iš dar 18 ES šalių 2021-2027 m. pagal pasirašytą sutartį konsultuos Europos Komisiją šios sistemos įgyvendinimo klausimais. VDU ŽŪA patirtis labai sudomino ir Uzbekistano žemės ūkio politikos  formuotojus.

VDU ŽŪA kanclerė prof. A. Miceikienė, mokslinį darbą dirbanti  bioekonomikos galimybių tyrimų srityje, pastebi, kad Uzbekistanas rinkos ekonomikos keliu žengia dar tik pirmuosius žingsnius, agrosektorius yra besivystantis, jo produktyvumas kol kas nedidelis, tačiau žemės ūkis šalyje  laikomas svarbia strategine šaka ir dėl eksporto, ir dėl būtinybės maistu aprūpinti sparčiai augančią vietos gyventojų populiaciją, perkopusią 33 mln. Žemdirbiai, skirtingai nei ES, finansinės paramos negauna, tačiau gamtinės sąlygos per metus jiems leidžia nuimti net tris derlius.  Agrosektorius turi planų ateityje eksportuoti ne tik įprastinę, bet ir ekologišką žemės ūkio produkciją, be tradicinių medvilnės ir kviečių auginimo plėtoti sodininkystę bei daržininkystę.

„Nuo 2016 m. Uzbekistano prezidento pareigas einantis Šavkatas Mirzijajevas  skatina įvairias, tarp jų ir mokestines reformas. Tarkime, vietos verslininkas, pradėjęs gaminti produktą, kurį iki tol šalis tik importavo, gauna didelę mokestinę lengvatą. Dabartinis Uzbekistano prezidentas pirmasis leido šalyje investuoti užsieniečiams. Šiuo metu šia galimybe aktyviai naudojasi JAV, Pietų Korėjos verslo atstovai. Uzbekistane jau yra ir lietuviško kapitalo įmonių. Turint omenyje, kad net trečdalį Uzbekistano gyventojų šiuo metu sudaro vaikai iki 14 metų amžiaus, o valstybė norės, kad jie ateityje įgytų išsilavinimą, potencialą ilgalaikiam bendradarbiavimui su šia Vidurio Azijos šalimi mato ir VDU ŽŪA“, – reziumuoja A. Miceikienė.