Prasidėjo II etapas norintiems stoti į bakalauro studijas

Liepos 31 d. 17 val. baigėsi pirmasis bendrojo priėmimo etapas. Antrojo LAMA BPO pagrindinio priėmimo etapo  metu į likusias laisvas valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas (skelbiama rugpjūčio 1 d. 12 val. www.lamabpo.lt) galės pretenduoti ir per pirmąjį etapą užsiregistravusieji LAMA BPO sistemoje, ir tie, kurie prašymų dar nebuvo pateikę.

Prašymų teikimas vyks nuo rugpjūčio 1 dienos 12 valandos iki rugpjūčio 3 dienos 12 valandos. Pagrindinio bendrojo priėmimo antrojo etapo rezultatai bus skelbiami rugpjūčio 6 d. iki 12 valandos. Stojantieji rezultatus pamatys savo prašyme, prisijungę prie LAMA BPO informacinės sistemos.

Antrojo LAMA BPO pagrindinio priėmimo etapo  metu gavusieji kvietimus studijuoti elektronines studijų sutartis turės pasirašyti rugpjūčio 7 – rugpjūčio 8 (iki 17 val.)  dienomis.

Pagrindinio priėmimo antrame etape bus galima dalyvauti:

  • tiek dėl valstybės finansuojamos, tiek dėl valstybės nefinansuojamos studijų vietos, jeigu pirmojo etapo metu sudaryta valstybės nefinansuojamų studijų sutartis su aukštąja mokykla (bet negauta studijų stipendija);
  • tiek dėl valstybės finansuojamos, tiek dėl valstybės nefinansuojamos studijų vietos, jeigu negautas joks kvietimas;
  • jeigu pirmajame etape sudaryta valstybės finansuojamų ar valstybės nefinansuojamų su studijų stipendija studijų sutartis su aukštąja mokykla, antrajame priėmimo etape galima dalyvauti tik dėl valstybės nefinansuojamos studijų vietos.

Antrojo LAMA BPO pagrindinio priėmimo etapo  metu bus galima koreguoti pirmojo etapo prašymą, įtraukti naujus pageidavimus į prašymą, keisti finansavimo šaltinį ar studijų formą. Prašyme bus galima nurodyti ne daugiau kaip 9 pageidavimus. Tačiau, jei stojantysis jau buvo pasirašęs studijų sutartį į valstybės finansuojamą vietą ar valstybės nefinansuojamą vietą su studijų stipendija, net ir nutraukęs tokią sutartį, naujų valstybės finansuojamų vietų ir valstybės nefinansuojamų vietų su studijų stipendija jis įrašyti negali. Stojantysis, jau dalyvavęs pirmajame etape ir pageidaujantis dalyvauti antrajame pagrindinio priėmimo etape, savo ketinimą turi pažymėti prisijungęs prie LAMA BPO informacinės sistemos.

Papildomas LAMA BPO priėmimas

Papildomo LAMA BPO priėmimo metu į likusias laisvas valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas stojantieji galės pretenduoti rugpjūčio 12-15 dienomis. Atnaujintus prašymus arba teikti naujus prašymus stojantieji galės iki rugpjūčio 15 dienos. Papildomo priėmimo rezultatai bus skelbiami rugpjūčio 20 dieną iki 12 valandos.

Papildomame priėmime bus galima dalyvauti:

  • dėl valstybės nefinansuojamos studijų vietos, jeigu stojantysis jau sudarė valstybės finansuojamą studijų sutartį su aukštąja mokykla arba gavo studijų stipendiją;
  • tiek dėl valstybės finansuojamos, tiek dėl valstybės nefinansuojamos studijų vietos, jeigu stojantysis sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį su aukštąja mokykla arba jeigu negavo arba nepriėmė jokio kvietimo studijuoti.

Papildomo LAMA BPO priėmimo (rugpjūčio 12-15 d.) metu bus galima įtraukti naujus pageidavimus į prašymą, keisti finansavimo šaltinį ar studijų formą. Prašyme bus galima nurodyti ne daugiau kaip 6 pageidavimus.

Papildomame priėmime taip pat galima pretenduoti į ugdymo mokslų studijų programas. Asmenys, kurie nedalyvavo pagrindinėje motyvacijos vertinimo ir stojamųjų egzaminų sesijoje, rugpjūčio 14 dieną motyvacijos vertinimą ir meno pedagogikos stojamąjį egzaminą gali praeiti. Tam asmuo turi užsiregistruoti LAMA BPO informacinėje sistemoje, kurioje jam bus pateikta informacija, kur ir kada jis gali dalyvauti motyvacijos vertinime ir meno pedagogikos stojamajame egzamine.

Papildomo LAMA BPO priėmimo metu asmenys, kurie nori pretenduoti į Atlikimo meno studijų programą, tačiau pagrindinės egzaminų sesijos metu nedalyvavo stojamajame egzamine, galės tai padaryti rugpjūčio 14 dieną.

Baigiantis papildomam LAMA BPO priėmimui, rugpjūčio 20 d. iki 12 val. stojančiajam, atsižvelgiant į jo prašyme nurodytus prioritetus, bus pateiktas vienas kvietimas užimti valstybės finansuojamą arba nefinansuojamą studijų vietą universitete arba kolegijoje. Pakviestieji studijuoti Vytauto Didžiojo universitete turės rugpjūčio 21-22 d. pasirašyti elektroninę studijų sutartį internetu arba atvykę į universitetą.

VDU universitetinis priėmimas

Stojantieji tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas nuo rugpjūčio 2 d. prašymą gali pateikti ir tiesiogiai Vytauto Didžiojo universitetui, užpildant prašymą internetu bei ten pat pateikiant visus reikiamus dokumentus.

Dokumentų pateikimas

Asmenys, norintys dalyvauti universitetinio priėmimo konkurse valstybės nefinansuojamai studijų vietai Vytauto Didžiojo universitete užimti, nuo rugpjūčio 2 iki 21 dienos(stojantieji į menų krypties ir ugdymo mokslų krypties programas – iki rugpjūčio 19 d.) turi užpildyti elektroninį priėmimo prašymą,  ir pateikti šiuos dokumentus:

  • asmens dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę);
  • brandos atestatą ir jo priedus arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentus;
  • papildomus pažymėjimus/diplomus, liudijančius apie aktyvią, visuomenišką veiklą mokykloje;

Motyvacijos vertinimas

Savo ateitį su žemės ūkio ar su juo susijusiomis studijomis siejantiems žmonėms, visą priėmimo laikotarpį Universitetas vykdys motyvacijos vertinimą, už kurį galite gauti net 1 papildomą konkursinį balą. Daugiau informacijos rasite ČIA.

Daugiau informacijos

VDU Studijų informacijos centras
AdresasK. Donelaičio g. 52-116, 44248, Kaunas
Telefonas(8 37) 323 206
El. paštasvdu@vdu.lt