Priėmimas į magistrantūros studijas VDU ŽŪA

Nuo liepos 15 d. stojantieji gali pretenduoti į likusias laisvas magistrantūros valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Prašymus bus galima pateikti iki rugpjūčio 22 d. internetu adresu https://epasirasymas.vdu.lt/. Šiame etape gali dalyvauti ir asmenys, dalyvavę ankstesniuose etapuose, stojimo mokesčio iš naujo mokėti nereikia, pridedama ta pati mokėjimo kvito kopija.

Papildomo priėmimo antrojo etapo kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 22 dieną, informuojant kiekvieną asmeniškai.

Priėmimo taisykles rasite ČIA.

Prašymų dalyvauti priėmime į magistrantūros studijas registracija vyksta internetu. Stojantieji gali nurodyti iki 4 pageidavimų, juos išdėstant prioriteto tvarka.

VDU absolventams nereikia pateikti diplomo ir jo priedėlio, tik užpildyti prašymą ir pridėti registracijos mokesčio kvito kopiją (rekvizitus rasite čia) bei studijų programos priėmimo sąlygose nurodytus dokumentus (jei nurodyta).
Aukštojo mokslo baigimo diplomo ir priedėlio kopijas pateikti reikia VDU absolventams, baigusiems 2001 metais ir anksčiau, ASU absolventams 2018 m. ir anksčiau, LEU absolventams 2017 m. ir anksčiau, visiems šių institucijų absolventams. Kitų aukštųjų mokyklų absolventai turi pateikti išsilavinimo dokumentų, asmens dokumento, registracijos mokesčio kvito ir kitų dokumentų kopijas. Jei dar neturite diplomo ir jo priedėlio, pateikti galima akademinę pažymą.

Priėmimas į papildomąsias studijas

Vykdomas priėmimas į papildomąsias (išlyginamąsias) studijas, kurios skirtos norintiems studijuoti magistrantūros studijose, tačiau neturintiems priėmimo sąlygose nurodyto išsilavinimo. Papildomųjų studijų programas gali rinktis ne tik kolegijų absolventai, ketinantys studijuoti magistrantūroje, bet ir bakalauro studijų studentai, baigę tos pačios arba gretutinės studijų krypties pirmosios pakopos studijų programas.

Prašymų dalyvauti priėmime į papildomąsias (išlyginamąsias) studijas registracija vyksta internetu iki rugpjūčio 20 d.

Stojantieji prašyme turi nurodyti asmens duomenis ir pateikti diplomo ir jo priedelio kopijas. Įvertinę stojančiojo studijavimo pasiekimus ir magistrantūros priėmimo sąlygas, su kandidatu bus asmeniškai susiekta ir pasiūlytas individualus papildomųjų studijų planas.

Daugiau informacijos apie kitas VDU magistrantūros studijas rasite čia.

Daugiau informacijos apie priėmimą į VDU ŽŪA magistrantūros studijas:

STUDIJŲ DEPARTAMENTAS

Studentų g. 11 – 237, Akademija, Kauno raj.
Telefonas  (8-37) 752 245
Elektroninis paštas studijos.zua@vdu.lt

AGRONOMIJOS FAKULTETAS

Studentų g. 11 – 303, Akademija, Kauno raj.
Telefonas (8-37) 788 108
Elektroninis paštas af@vdu.lt

BIOEKONOMIKOS PLĖTROS FAKULTETAS

Universiteto g. 10 – 428, Akademija, Kauno raj.
Telefonas (8-37) 752 257
Elektroninis paštas bpf@vdu.lt

MIŠKŲ IR EKOLOGIJOS FAKULTETAS

Studentų g. 11 – 443, Akademija, Kauno raj.
Telefonas (8-37) 752 282
Elektroninis paštas mef@vdu.lt

VANDENS ŪKIO IR ŽEMĖTVARKOS FAKULTETAS

Universiteto g. 10 – 227, Akademija, Kauno raj.
Telefonas (8-37) 752 260
Elektroninis paštas  vuzf@vdu.lt

ŽEMĖS ŪKIO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Studentų g. 15 – 303, Akademija, Kauno raj.
Telefonas (8 37) 752 332
Elektroninis paštas zuif@vdu.lt