Skelbiamas papildomas priėmimo į magistrantūros studijas etapas | VDU Žemės ūkio akademija

Skelbiamas papildomas priėmimo į magistrantūros studijas etapas

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, vykdanti studijas, grįstas Artes Liberales principais, nuo birželio 1 dienos skelbia priėmimą į magistrantūros studijų programas. Stojantiesiems šiais metais siūlomas platus spektras studijų programų: jungtinių, dvigubo diplomo su užsienio partneriais, studijų programų, vykdomų anglų kalba ir kitų studijuojančiojo ir darbo rinkos poreikius atitinkančių studijų programų.

VDU Žemės ūkio akademija magistrantūros studijas siūlo šiose studijų krypčių grupėse:

ŽEMĖS ŪKIO MOKSLAI
Agronomija
Agroekosistemos
Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga
Miškininkystė
Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas
Miestų ir rekreacinė miškininkystė

GYVYBĖS MOKSLAI
Taikomoji ekologija

VERSLAS IR VIEŠOJI VADYBA
Apskaita ir finansai
Kaimo plėtros administravimas
Žemės ūkio verslo vadyba
Verslo logistika
Žemės ūkio ir maisto verslų vadyba (Agri-food business management)

SOCIALINIAI MOKSLAI
Žemės ūkio ekonomika

INŽINERIJOS MOKSLAI
Transporto mašinų inžinerija
Tvarioji energetika
Žemės ūkio inžinerija ir vadyba
Žemės ūkio mechanikos inžinerija
Hidrotechninės statybos inžinerija
Žemėtvarka

Kolegijų absolventams rengiamos papildomosios studijos, apimančios pirmosios pakopos studijų dalykus, kurių nėra studijavę ketinantieji stoti į antrosios pakopos studijų programas.

Prašymų dalyvauti priėmime į magistrantūros studijas pateikimas vyksta internetu. Stojantieji gali nurodyti iki 4 pageidavimų, juos išdėstant prioriteto tvarka.

Nuo liepos 20 d. stojantieji gali pretenduoti į likusias laisvas magistrantūros valstybės nefinansuojamas studijų vietas. VDU Žemės ūkio akademijos absolventams nereikia pateikti diplomo ir jo priedėlio, tik užpildyti prašymą ir pridėti registracijos mokesčio kvito kopiją (rekvizitus rasite čia) bei studijų programos priėmimo sąlygose nurodytus dokumentus (jei nurodyta). Kitų aukštųjų mokyklų absolventai turi pateikti išsilavinimo dokumentų, asmens dokumento, registracijos mokesčio kvito ir kitų dokumentų kopijas. Jei dar neturite diplomo ir jo priedėlio, pateikti galima akademinę pažymą.

Prašymus galima pateikti internetu: https://epasirasymas.vdu.lt/. Šiame etape gali dalyvauti ir asmenys, dalyvavę pirmame etape, stojimo mokesčio iš naujo mokėti nereikia, pridedama ta pati mokėjimo kvito kopija. Papildomo priėmimo antrojo etapo kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 25 d., informuojant kiekvieną asmeniškai. Visą informaciją apie 2020 m. priėmimą į magistrantūros studijas rasite priėmimo sąlygose.

Visą informaciją apie 2020 m. priėmimą į magistrantūros studijas rasite čia.


Priėmimas į papildomąsias studijas (išlyginamąsias) ir vientisųjų studijų aukštesniųjų kursų studijas

Vykdomas priėmimas į papildomąsias (išlyginamąsias) studijas, kurios skirtos norintiems studijuoti magistrantūros studijose, tačiau neturintiems priėmimo sąlygose nurodyto išsilavinimo. Papildomųjų studijų programas gali rinktis ne tik kolegijų absolventai, ketinantys studijuoti magistrantūroje, bet ir bakalauro studijų studentai, baigę tos pačios arba gretutinės studijų krypties pirmosios pakopos studijų programas.

Prašymų dalyvauti priėmime į papildomąsias (išlyginamąsias) studijas registracija vyksta internetu iki rugpjūčio 22 d.

Stojantieji prašyme turi nurodyti asmens duomenis ir pateikti diplomo ir jo priedelio kopijas. Įvertinę stojančiojo studijavimo pasiekimus ir magistrantūros priėmimo sąlygas, su kandidatu bus asmeniškai susiekta ir pasiūlytas individualus papildomųjų studijų planas.


Daugiau informacijos apie priėmimą į magistrantūros studijas:

VDU Studijų departamentas
Adresas S. Daukanto g. 27, LT-44249, Kaunas
Telefonas (8 37) 327 963
El. Pastas studijoszua@vdu.lt