Mokslinė-praktinė konferencija BULVIŲ SELEKCIJA LIETUVOJE: PRAEITIS, DABARTIS IR ATEITIES PERSPEKTYVOS | VDU Žemės ūkio akademija

Mokslinė-praktinė konferencija BULVIŲ SELEKCIJA LIETUVOJE: PRAEITIS, DABARTIS IR ATEITIES PERSPEKTYVOS

PROGRAMA